Создајте профил на YouTube Kids

YouTube Kids им овозможува на најавените родители да создадат посебен профил за секое дете во семејството. Секој профил има посебна група поставки и препораки за гледање, со што повеќе деца може да го извлечат максимумот од апликацијата YouTube Kids.

Профилите се достапни на кој било уред на кој е најавен родителот и на кој е инсталирана апликацијата YouTube Kids. Дознајте повеќе.

Создајте профил

Детските профили се достапни само во апликацијата YouTube Kids и само кога родителот е најавен. Може да додадете до осум профили по сметка.

Прво користење на YouTube Kids

 1. Отворете ја апликацијата YouTube Kids и следете ги упатствата на екранот.
 2. Кога ќе ви биде побарано, внесете ја вашата година на раѓање.
 3. Изберете дали ќе се најавите во апликацијата за да добиете поголем пристап до функциите и родителските контроли.

Ако изберете да се најавите

 1. Ако веќе имате сметка на вашиот уред и сакате да се најавите со таа сметка, изберете ја и допрете на Најави се. Ако сѐ уште немате сметка на Google, додајте или создајте сметка на Google така што ќе ги следите упатствата. Откако ќе ја додадете вашата сметка, допрете на Најави се.
 2. Прочитајте ги информациите за согласност од родителите за YouTube Kids. Ако се согласувате, допрете Готово и внесете ја вашата лозинка.
 3. Поставете профил за вашето дете. Ќе се обидеме да ја приспособиме апликацијата за возраста на вашето дете. Кога ќе го внесете месецот на раѓање, апликацијата ќе го употреби за попрецизно да обезбеди соодветно доживување за возраста. Само вие и вашето дете може да ги гледате овие податоци.
 4. Изберете го соодветното доживување за вашето дете. 
  • Предучилишна возраст (под 4 години)
  • Помлади (5 - 8 години)
  • Постари (9 - 12 години)
  • Самите одобрете ги содржините
   • Поставките за содржини за деца на предучилишна возраст (под 4-годишна возраст) им овозможуваат на децата да гледаат видеа што ги поттикнуваат креативноста, игривоста, учењето и истражувањето. Резултатите од пребарувањето за предучилишна возраст се ограничени на содржините препорачани за деца помлади од 4 години. Нашите системи се трудат да ги исклучат содржините што не се соодветни за децата на предучилишна возраст, но не се сите видеа рачно прегледани. Ако најдете нешто несоодветно што сме го пропуштиле, може да го блокирате или да го пријавите за брз преглед. Дознајте повеќе.
   • Поставката за содржини Помлади (за возраст од 5 - 8 години) им овозможува на децата да пребаруваат и да истражуваат песни, цртани филмови, ракотворби и друго. Нашите системи се обидуваат да ги исклучат содржините што не се соодветни за малите деца, но не можеме рачно да ги прегледаме сите видеа. Можно е да најдете несоодветни видеа што сме ги пропуштиле. Со оваа поставка, резултатите од пребарувањето ќе бидат ограничени на содржините наменети за деца помлади од 8 години. Ако сакате да го исклучите пребарувањето, може да го направите тоа следејќи ги упатствата во родителските поставки. Дознајте повеќе.
   • Поставката Постари (9 - 12 години) им овозможува на децата да пребаруваат и да истражуваат дополнителни музички видеа, видеоигри, научни видеа и друго. Нашите системи се обидуваат да ги исклучат содржините за возрасни, но не можеме рачно да ги прегледаме сите видеа. Можно е да најдете несоодветни видеа што сме ги пропуштиле. Со оваа поставка, резултатите од пребарувањата се ограничени на содржините наменети за деца помлади од 12 години. Ако сакате да ја исклучите функцијата за пребарување, тоа може да го сторите во родителските поставки откако ќе се регистрирате. Дознајте повеќе.
   • Ако ја активирате опцијата Самите одобрете ги содржините, вашето дете ќе може да ги гледа само видеата, каналите и колекциите што вие сте ги одобриле. Колекциите се видеа и канали групирани по теми, како што се наука или музика. Ако ја активирате оваа опција, вашето дете нема да може да пребарува.
 5. Сега ќе може да ги разгледате функциите за родители во апликацијата YouTube Kids. Ќе може да дознаете каде може да ги најдете поставките за родителски контроли и како да блокирате и да пријавувате видеа.
 6. Вашето дете сега може да ја користи YouTube Kids. За да започнете, изберете го профилот на детето што ќе ја користи апликацијата. Можете да се вратите во „Поставки“ "" во секое време за да ги промените опциите за родителски контроли.

Ако изберете да продолжите без да се најавите

 1. Изберете ги содржините што се соодветни за вас. Овој важен избор влијае на достапноста на видеата во апликацијата.
  • Предучилишна возраст (под 4 години)
  • Помлади (5 - 8 години)
  • Постари (9 - 12 години)
  • Самите одобрете ги содржините
   • Поставките за содржини за деца на предучилишна возраст (под 4-годишна возраст) им овозможуваат на децата да гледаат видеа што ги поттикнуваат креативноста, игривоста, учењето и истражувањето. Нашите системи се трудат да ги исклучат содржините што не се соодветни за децата на предучилишна возраст, но не се сите видеа рачно прегледани. Ако најдете нешто несоодветно што сме го пропуштиле, може да го блокирате или да го пријавите за брз преглед. Со оваа поставка, резултатите од пребарувањето за предучилишна возраст се ограничени на содржините наменети за деца помлади од 4 години. Ако сакате да го исклучите пребарувањето, може да го направите тоа следејќи ги упатствата во родителските поставки. Дознајте повеќе.
   • Поставката за содржини Помлади (за возраст од 5 - 8 години) им овозможува на децата да пребаруваат и да истражуваат песни, цртани филмови, ракотворби и друго. Нашите системи се обидуваат да ги исклучат содржините што не се соодветни за малите деца, но не можеме рачно да ги прегледаме сите видеа. Можно е да најдете несоодветни видеа што сме ги пропуштиле. Со оваа поставка, резултатите од пребарувањето ќе бидат ограничени на содржините наменети за деца помлади од 8 години. Ако сакате да го исклучите пребарувањето, може да го направите тоа следејќи ги упатствата во родителските поставки. Дознајте повеќе.
   • Поставката Постари (9 - 12 години) им овозможува на децата да пребаруваат и да истражуваат дополнителни музички видеа, видеоигри, научни видеа и друго. Нашите системи се трудат да ги исклучат содржините за возрасни, но не можеме рачно да ги прегледаме сите видеа. Можно е да најдете несоодветни видеа што сме ги пропуштиле. Со оваа поставка, резултатите од пребарувањата се ограничени на содржините наменети за деца помлади од 12 години. Ако сакате да го исклучите пребарувањето, тоа може да го сторите во родителските поставки откако ќе се регистрирате. Дознајте повеќе.
   • Ако изберете Самите одобрете ги содржините, ќе треба да се најавите. Ако го сторите тоа, вашето дете ќе може да ги гледа само видеата, каналите или колекциите што вие сте ги одобриле. Колекциите се видеа и канали групирани по теми, како што се наука или музика. Ако ја активирате оваа опција, вашето дете нема да може да пребарува. Ако користите YouTube Kids на телевизор или на компјутер, ќе треба да ја преземете мобилната апликација YouTube Kids за да ги одобрите содржините.
 2. Може и да се најавите за да добиете повеќе родителски контроли (режимот „Само одобрени содржини“ и можноста за блокирање видеа и канали).
 3. Сега ќе може да ги разгледате функциите за родители во апликацијата YouTube Kids. Ќе може да дознаете каде може да ги најдете поставките за родителски контроли и како да пријавувате видеа.
 4. Прочитајте го известувањето за родители. Ако се согласувате, изберете „Се согласувам“.
 5. Вашето дете сега може да ја користи YouTube Kids. Можете да се вратите во „Поставки“ "" во секое време за да ги промените опциите за родителска контрола или да се најавите за да добиете уште повеќе опции и контроли.

Сѐ уште не сте најавени на YouTube Kids (или сте најавени на YouTube Kids, но сѐ уште не сте создале профил)

 1. Отворете ја апликацијата YouTube Kids, а потоа допрете го избирачот на профили во горниот лев агол.
 2. Ќе се појави прозорец што ќе побара да создадете профил. Допрете на Започнете.
 3. Внесете ја вашата година на раѓање.
 4. Изберете ја сметката на Google со која ќе го создадете профилот.
 5. Ако за вашата сметка нема регистрирана согласност, ќе видите формулар за согласност од родителите. Прочитајте го и ако се согласувате, допрете Готово и внесете ја вашата лозинка. Во спротивно, ако за вашата сметка има регистрирана согласност, внесете ја лозинката за да го потврдите вашиот идентитет.
 6. Внесете го името (или прекарот) на детето, неговата возраст и месецот на раѓање (изборно) за да создадете профил за него. Само вие и вашето дете може да ги гледате овие податоци.
 7. Следно, погледнете го краткото видео или прочитајте како се избираат видеата во апликацијата и кои опции ви се достапни како на родител.
 8. Изберете го соодветното доживување за вашето дете. Од овој важен избор зависи кои видеа ќе му бидат достапни на вашето дете во апликацијата. Може да избирате од 4 поставки за содржини: 
  • Предучилишна возраст (под 4 години)
  • Помлади (5 - 8 години)
  • Постари (9 - 12 години)
  • Самите одобрете ги содржините
   • Поставките за содржини за деца на предучилишна возраст (под 4-годишна возраст) им овозможуваат на децата да гледаат видеа што ги поттикнуваат креативноста, игривоста, учењето и истражувањето. Нашите системи се трудат да ги исклучат содржините што не се соодветни за децата на предучилишна возраст, но не се сите видеа рачно прегледани. Ако најдете нешто несоодветно што сме го пропуштиле, може да го блокирате или да го пријавите за брз преглед. Дознајте повеќе.
   • Поставката за содржини Помлади (за возраст од 5 - 7 години) им овозможува на децата да пребаруваат и да истражуваат песни, цртани филмови, ракотворби и друго. Нашите системи се обидуваат да ги исклучат содржините што не се соодветни за малите деца, но не можеме рачно да ги прегледаме сите видеа. Можно е да најдете несоодветни видеа што сме ги пропуштиле. Со оваа поставка, резултатите од пребарувањето ќе бидат ограничени на содржините наменети за деца помлади од 8 години. Ако сакате да го исклучите пребарувањето, може да го направите тоа следејќи ги упатствата во родителските поставки. Дознајте повеќе.
   • Поставката Постари (9 - 12 години) им овозможува на децата да пребаруваат и да истражуваат дополнителни музички видеа, видеоигри, научни видеа и друго. Нашите системи се обидуваат да ги исклучат содржините за возрасни, но не можеме рачно да ги прегледаме сите видеа. Можно е да најдете несоодветни видеа што сме ги пропуштиле. Со оваа поставка, резултатите од пребарувањата се ограничени на содржините наменети за деца помлади од 12 години. Ако сакате да го исклучите пребарувањето, тоа може да го сторите во родителските поставки откако ќе се регистрирате. Дознајте повеќе.
   • Ако ја активирате опцијата Самите одобрете ги содржините, вашето дете ќе може да ги гледа само видеата, каналите и колекциите што вие сте ги одобриле. Колекциите се видеа и канали групирани по теми, како што се наука или музика. Ако ја активирате оваа опција, вашето дете нема да може да пребарува.
 9. Профилот на вашето дете е создаден.

  • За да создадете друг профил, допрете на „Додај“ "" .
  • За да продолжите, допрете ја десната стрелка .
 10. Сега ќе може да ги разгледате функциите за родители во апликацијата YouTube Kids. Ќе може да дознаете каде може да ги најдете поставките за родителски контроли и како да пријавувате видеа.

Имајте предвид дека делумно создадените профили ќе бидат избришани по 3 дена.

Дали ова беше корисно?
Како може да го подобриме?
Пребарување
Избриши пребарување
Затворете го пребарувањето
Апликации на Google
Главно мени
3373275384444208176
true
Пребарајте во Центарот за помош
true
true
true
false
false