YouTube Kids, YouTube и сметката на Google на вашето дете

Кога користите Family Link за да создадете сметка на Google за вашето дете на возраст под 13 години, вашето дете може да ја користи апликацијата YouTube Kids онаму каде што е достапна. Сепак, не може да користи други апликации, веб-сајтови или функции на YouTube додека не наполни 13 години и управува со сопствената сметка на Google. Вашето дете ќе може да користи YouTube ако сте додале надзор на претходно постоечката сметка на Google.

Забелешка: ако живеете во Европската Унија и сте создале сметка на Google за вашето дете со помош на Family Link, вашето дете може да започне да користи други апликации и функции на YouTube кога ќе наполни 13 години. Дознајте повеќе.

Како функционира YouTube Kids

Апликацијата YouTube Kids опфаќа и популарни видеа за деца и разновидни нови содржини, лесно достапни за користење за децата.

Ако му дозволите на вашето дете да ја преземе апликацијата YouTube Kids, ќе ја поставите апликацијата за вашето дете пред тоа да може да ја користи. 

Забелешка: YouTube не е достапна за деца на возраст под 13 години. Деца на возраст под 13 години мора да користат YouTube Kids.

Вие ќе одлучите:

 • за поставките за нивото на содржините што ги сакате за вашето дете (достапно во Австралија, Јамајка, Јужна Африка, Канада, Нов Зеланд, САД, Сингапур и Филипини)
 • дали вашето дете ќе може да ја користи функцијата за пребарување во апликацијата

Забелешка: има некои други поставки на YouTube Kids, како што се звук и емитување, што може да се променуваат само од апликацијата на вашето дете. Дознајте повеќе во Водичот за родители на YouTube Kids.

Промена на поставките на YouTube Kids

 1. На вашиот уред, отворете ја апликацијата Family Link Family Link.
 2. Изберете го вашето дете.
 3. Во картичката „Поставки“, допрете на Управување со поставки и потоа Повеќе и потоа YouTube Kids. Нема да ја видите „YouTube Kids“ ако не сте ја поставиле апликацијата за детето.
 4. Изберете ги поставките за вашето дете:
  • Ниво на содржини: изберете го нивото на содржини што е соодветно за вашето дете.
  • Пребарување: вклучете или исклучете го пребарувањето
  • Одблокирајте ги видеата: одблокирајте ги сите видеа и канали што биле блокирани во апликацијата YouTube Kids на вашето дете

Како функционира YouTube

Детето чија сметка се управува преку Family Link може да ја користи апликацијата YouTube, веб-сајтот и другите функции, ако е:

Апликацијата YouTube и другите функции може да ги контролирате од уредот со Android или Chromebook на вашето дете.

Контрола на пристапот до YouTube

Блокирање или дозволување на сајтот на YouTube
Следете ги овие чекори за да контролирате дали вашето дете ќе може да оди на сајтот на YouTube на својот уред со Android или Chromebook.

Забелешка: за повеќе информации за контролата на пристапот, погледнете во Водичот за родители на YouTube Kids.
Блокирање или дозволување на апликацијата YouTube
Следете ги овие чекори за да контролирате дали вашето дете ќе може да ја користи апликацијата YouTube на својот уред со Android или Chromebook.
Забелешка: за повеќе информации за блокирање на апликацијата YouTube, погледнете во Водичот за родители на YouTube Kids.

Вклучување или исклучување на „Ограничен режим“

Нема стандардно вклучени филтри за содржини на YouTube. Може да го вклучите „Ограничениот режим“ за филтрирање на потенцијалните содржини за возрасни што не сакате да ги види вашето дете. Ниту еден филтер не е 100 насто прецизен, но би требало да помогне вашето дете да ги избегне повеќето вакви содржини.

„Ограничен режим“ се вклучува или исклучува од Family Link на следниов начин:

 1. На вашиот уред, отворете ја апликацијата Family Link Family Link.
 2. Изберете Управување со „Поставки“ и потоа Филтри на YouTube.
 3. Вклучете или исклучете „Ограничен режим“.

Дали ова беше корисно?

Како може да го подобриме?
Пребарување
Исчисти го пребарувањето
Затворете го пребарувањето
Апликации на Google
Главно мени