Ställa in en timer

Med vår inbyggda timer kan föräldrar begränsa skärmtiden genom att barnen meddelas när det är dags att sluta titta. Timern visar en vänlig avisering och stoppar appen när tiden är ute. Du behöver inte göra något.

YouTube Kids: How to limit screen time

Så här ställer du in timern:

  1. Tryck på låset längst ned i hörnet på en sida i appen.
  2. Läs och ange siffrorna som visas eller ange din anpassade kod.
  3. Välj Timer .
  4. Ställ in en tidsgräns med hjälp av skjutreglaget eller ikonerna och .
  5. Tryck på Starta timer.

När tidsgränsen har nåtts ser barnen en avisering om att tiden är ute och appen låses. Så här låser du upp skärmen:

  1. Tryck på låset längst ned i hörnet på en sida i appen.
  2. Läs och ange siffrorna som visas eller ange din anpassade kod.
  3. Välj Timer  och tryck sedan på Stoppa timer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false