Trình khắc phục sự cố về bản quyền

Bạn có câu hỏi về bản quyền trên YouTube? Công cụ giải đáp thắc mắc này có thể giúp bạn tìm câu trả lời liên quan đến những vấn đề như xóa video do vi phạm bản quyền, video bị gỡ bỏ, video nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, hoặc thông tin về những nội dung dược phép tải lên YouTube.
Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn làm gì.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?