Khắc phục sự cố kiếm tiền từ video

Trước khi bắt đầu: Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng địa chỉ email cho kênh YouTube bạn cần trợ giúp. Điều này giúp chúng tôi hướng bạn đến giải pháp nhanh chóng.

Nếu bạn đã bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của mình, bạn sẽ thấy một trong các biểu tượng kiếm tiền sau đây bên cạnh video. Sử dụng trình khắc phục sự cố này để nhận trợ giúp về các sự cố kiếm tiền.

Bạn nhìn thấy biểu tượng nào bên cạnh video của mình?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?