Riešenie problémov so speňažovaním videí

Skôr ako začnete: uistite sa, že ste sa prihlásili prostredníctvom e-mailovej adresy kanála YouTube, s ktorým potrebujete pomôcť. Umožní nám to rýchlejšie vás nasmerovať k riešeniu.

Ak ste povolili speňaženie svojho kanála YouTube, vedľa vášho videa sa môže zobrazovať jedna z nasledujúcich ikon speňaženia. Ak potrebujete pomoc so speňažením, použite tento nástroj na riešenie problémov.

Akú ikonu vidíte pri svojom videu?
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?