Chính sách của YouTube

Bạn muốn biết những loại nội dung nào sẽ bị giới hạn độ tuổi? Bạn muốn biết cách đảm bảo video của mình không vi phạm chính sách của chúng tôi? Hãy xem trang này để biết câu trả lời và tìm hiểu thêm về những nguyên tắc làm nền tảng cho Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Quản lý quyền sử dụng các tính năng của YouTube

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10142518551760620127
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59
false