Μάθετε για τα πνευματικά δικαιώματα στο YouTube

Οι κανόνες των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένα σημαντικό κομμάτι όλων αυτών που κάνει το YouTube για τους δημιουργούς. Εδώ θα βρείτε τόσο γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, όσο και πιο σύνθετα θέματα, όπως είναι η ορθή χρήση και οι άδειες Creative Commons.