Yêu cầu hoàn tiền đối với các sản phẩm có tính phí của YouTube

Nếu các video hoặc tính năng liên quan đến giao dịch mua của bạn trên YouTube không hoạt động như mô tả, bạn có thể được hoàn tiền.

Một số khoản thanh toán cho các dịch vụ và gói hội viên trên YouTube không thể được hoàn lại. Nếu chấp nhận yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ xoá quyền xem nội dung và trả lại tiền cho bạn theo tiến trình hoàn tiền (có thể sớm hoặc trễ hơn vài ngày).

Yêu cầu hoàn tiền đối với dịch vụ hoặc gói thành viên của YouTube


Bạn đang thắc mắc về điều kiện để được hoàn tiền?

Hãy xem chính sách hoàn tiền của chúng tôi và tìm hiểu cách yêu cầu hoàn tiền trong các bài viết dưới đây.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false