บริการ API ของ YouTube - แบบฟอร์มการตรวจสอบและการขยายโควต้า

คุณจะต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มนี้

(1) ข้อมูลธุรกิจ

(2) ข้อมูลไคลเอ็นต์ API และ

(3) ข้อมูลการเข้าถึงและการใช้งานบริการ API ของ YouTube ของไคลเอ็นต์ API (การใช้งานในปัจจุบันหรือการใช้งานที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้อง)

เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (https://policies.google.com/privacy?hl=th)

หากต้องการการสนับสนุนหรือการเพิ่มโควต้าสำหรับ Reporting API และ API ของ Content ID โปรดติดต่อผู้จัดการพาร์ทเนอร์ YouTube ของคุณ

หากได้รับการตรวจสอบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และทีมบริการ API ของ YouTube ระบุว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณจะสมัครขอขยายโควต้าเพิ่มเติมได้โดยใช้แบบฟอร์มนี้ หาก YouTube ปฏิเสธการสมัครขอขยายโควต้าเพิ่มเติม คุณสามารถยื่นอุทธรณ์โดยใช้แบบฟอร์มนี้

หากคุณหรือผู้ใดก็ตามที่จัดการไคลเอ็นต์ API ในนามของคุณเปลี่ยนการควบคุม (เช่น ผ่านทางการซื้อหรือจำหน่ายหุ้น การควบรวมธุรกิจ หรือธุรกรรมองค์กรรูปแบบอื่น) โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

* ฟิลด์ที่ต้องกรอก

เหตุผลที่กรอกแบบฟอร์มนี้ *
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับองค์กรของคุณที่เกี่ยวข้องกับ YouTube
เช่น https://www.google.com
ต้องขึ้นต้นด้วย https://
เช่น https://www.google.com
อีเมลที่ได้รับการตรวจสอบอยู่ตลอดสำหรับประกาศเกี่ยวกับการให้บริการหรือการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้อง
เช่น google@google.com
อย่างน้อย 100 อักขระ
หากคุณทำงานกับพนักงานของ Google โปรดกรอกอีเมลติดต่อของบุคคลดังกล่าวที่นี่
ต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้อง
เช่น google@google.com

ข้อมูลไคลเอ็นต์ API
"ไคลเอ็นต์ API" คือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของคุณที่เข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube

นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 เป็นต้นมา คุณได้รับการตรวจสอบหรือไม่ *
การใช้งาน YT API ของไคลเอ็นต์มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การตรวจสอบครั้งล่าสุดหรือไม่ *
ชื่อแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ (โปรดป้อนค่าที่คั่นด้วยจุลภาคหากมีไคลเอ็นต์ API หลายรายการ)
หมายเลขโปรเจ็กต์คือชุดตัวเลขที่ปรากฏข้างรหัสโปรเจ็กต์ใน Google Cloud Console โปรดใส่จุลภาคคั่นระหว่างหมายเลขโปรเจ็กต์โดยไม่ต้องเว้นวรรค
หมายเลขโปรเจ็กต์ต้องเป็นค่าตัวเลขเท่านั้น
ไคลเอ็นต์ API นี้มีให้ใช้งานแบบสาธารณะหรือส่วนตัว *
เช่น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ไคลเอ็น API, ลิงก์ Play Store, ลิงก์ Apple Store, ลิงก์ Chrome เว็บสโตร์, ลิงก์ช่อง YouTube ฯลฯ โปรดอธิบายให้เราทราบหากคุณไม่มีลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
โปรดให้ข้อมูลและอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับการใช้งานจริงราวกับว่าผู้ใช้กำลังใช้บัญชีนั้นอยู่
ไคลเอ็นต์ API ของคุณใช้ข้อมูล YouTube ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ *
เช่น ผ่านการขาย โฆษณา การสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน การชำระเงินแบบครั้งเดียว หรือการสร้างรายได้วิธีอื่น
โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับกรณีการใช้งานของไคลเอ็นต์ API คุณมากที่สุด *
เพิ่มฟิลด์
ระบุบริการ API ของ YouTube ทั้งหมดที่ไคลเอ็นต์ API นี้ใช้ *
เลือกกลุ่มเป้าหมายหลักของไคลเอ็นต์ API *
ต้องเป็นค่าตัวเลข
ไคลเอ็นต์ API ใช้หลายโปรเจ็กต์เพื่อเข้าถึง API ของ YouTube ใช่หรือไม่ *
ไคลเอ็นต์ API นี้สร้าง เข้าถึง หรือใช้เมตริกใดๆ ที่ได้จากข้อมูล YouTube ใช่หรือไม่ *
ไคลเอ็นต์ API นี้นำข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์มมาแสดง หรือมอบฟีเจอร์หรือบริการในหลายแพลตฟอร์มใช่หรือไม่ (เช่น Facebook, Twitter ฯลฯ) *
เช่น ไคลเอ็นต์ API นี้แสดงข้อมูลที่ได้จาก YouTube นอกเหนือจากหรือร่วมกับข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่นใช่หรือไม่
คุณสร้าง/จัดทำรายงานประเภทใดๆ โดยใช้ข้อมูล API ของ YouTube ใช่หรือไม่ *
คุณเก็บข้อมูล API ของ YouTube ไว้นานแค่ไหน *
คุณรีเฟรชข้อมูล API ของ YouTube บ่อยแค่ไหน *
ไคลเอ็นต์ API นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบ Google ใช่หรือไม่ *
หมายเหตุ: โปรดอัปโหลด 1ไฟล์โดยมีขนาดเล็กกว่า 10 MB. การอัปโหลดหลายไฟล์และไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 MB จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการส่ง
แบบฟอร์มขอโควต้า
กรอกและส่งส่วนนี้เฉพาะกรณีที่คุณใกล้ถึงขีดจำกัดโควต้าที่จัดสรรไว้แล้ว
ชื่อไคลเอ็นต์ API ของคุณ
ระบุหมายเลขโปรเจ็กต์ตามที่ปรากฏใน Google Developers Console
ต้องเป็นค่าตัวเลข
คุณจะขอเพิ่มโควต้าสำหรับบริการ API ของ YouTube บริการใด *
"โควต้าเพิ่มเติม" = "โควต้าที่ต้องการทั้งหมด" - "โควต้าที่จัดสรรให้ในปัจจุบัน"
ต้องเป็นค่าตัวเลข

แจกแจงรายละเอียดของข้อมูลต่อไปนี้

- การเติบโตและลำดับเวลาที่คาดไว้

- การคำนวณทางตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลในการขอโควต้าเพิ่มเติม

- รูปแบบการใช้งานในแต่ละวัน (จำนวนการเรียกใช้ทั้งหมดและ QPS สูงสุด)

- จำนวนการเรียกใช้ที่คาดไว้

อย่างน้อย 200 อักขระ
แจกแจงรายละเอียดการเรียก API ที่ไคลเอ็นต์ API ดำเนินการในปัจจุบัน และอธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
อย่างน้อย 200 อักขระ
อย่างน้อย 200 อักขระ
(เช่น ชุดฟีเจอร์ที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงของการใช้งานที่คาดการณ์ ฯลฯ)
การยอมรับนโยบายสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และข้อกำหนดในการให้บริการของบริการ API ของ YouTube
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของบริการ API ของ YouTube (รวมถึงนโยบายสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google) ตลอดจนการเข้าถึงปัจจุบันและการเข้าถึงที่ต้องการ และการใช้งานบริการ API ของ YouTube เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของบริการ API ของ YouTube *
หากฉันให้บัญชีเดโมและวิธีการที่ Google จะเข้าถึงไคลเอ็นต์ API ของฉันได้ ฉันเข้าใจและยอมรับว่า Google ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการหรือนโยบายใดๆ ที่ใช้กับบัญชีดังกล่าวหรือการเข้าถึงไคลเอ็นต์ API นั้น *
ข้อเท็จจริงข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และฉันเข้าใจว่าหากมีการตรวจพบว่าข้อเท็จจริงใดข้างต้นไม่เป็นความจริง YouTube จะสิ้นสุดการเข้าถึงบริการ API ของ YouTube ของไคลเอ็นต์ API ของฉันตามนโยบายสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube *
ระบบจะส่งสำเนาคำตอบของคุณไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้

หมายเหตุ: การอัปโหลดหลายไฟล์และไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 MB จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการส่ง
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
ระบบจะส่งข้อมูลบัญชีและระบบบางอย่างให้ Google ทั้งยังอาจบันทึกการโทรและแชทกับทีมสนับสนุน เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสนับสนุนและการฝึกอบรม ช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิค รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59