Usługi interfejsu API YouTube – formularz dotyczący audytu i zwiększenia limitów

W formularzu należy podać informacje o:

(i) Twojej firmie,

(ii) Twoim kliencie API,

(iii) dostępie Twojego klienta API do usług interfejsu API YouTube i ich wykorzystaniu (obecnym i proponowanym, jeśli dotyczy).

Podane informacje wykorzystamy zgodnie z polityką prywatności (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

Jeśli potrzebujesz pomocy z interfejsami API raportowania i Content ID lub ze zwiększeniem limitów, skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. partnera YouTube.

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy Twoja firma została sprawdzona przez zespół YouTube API i oznaczona jako zgodna ze standardami, możesz złożyć wniosek o zwiększenie limitu przy użyciu tego formularza. Jeżeli YouTube odrzuci Twój wniosek o zwiększenie limitu, możesz przesłać odwołanie, wypełniając ten formularz.

Jeśli u Ciebie lub dowolnego podmiotu zarządzającego klientami API w Twoim imieniu nastąpi zmiana kontroli (np. w wyniku zakupu lub sprzedaży akcji, fuzji przedsiębiorstw bądź innego rodzaju transakcji firmowej), wypełnij ten formularz.

Czy wypełniam właściwy formularz?

Kontynuuj, aby wypełnić ten formularz, jeżeli:

  • prosisz o dodatkowy limit interfejsu API dla klienta API lub ogólną kontrolę zgodności klienta API,
  • przeprowadzasz okresową kontrolę.

W tych wypadkach wypełnij inny formularz:

  • Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy Twoja firma została sprawdzona przez zespół YouTube API i oznaczona jako zgodna ze standardami, możesz złożyć wniosek o zwiększenie limitu przy użyciu tego formularza.
  • Jeżeli YouTube odrzuci Twój wniosek o zwiększenie limitu, możesz przesłać odwołanie, wypełniając ten formularz.
  • Jeśli u Ciebie lub dowolnego podmiotu zarządzającego klientami API w Twoim imieniu nastąpi zmiana kontroli (np. w wyniku zakupu lub sprzedaży akcji, fuzji przedsiębiorstw bądź innego rodzaju transakcji firmowej), wypełnij ten formularz.

* Pole wymagane

Dlaczego wypełniasz ten formularz? *
Informacje ogólne
O Twojej organizacji w odniesieniu do YouTube
np. https://www.google.com
Musi zaczynać się od https://
np. https://www.google.com
Regularnie sprawdzany adres e-mail, na który będą trafiać powiadomienia o usługach oraz prośby o udzielenie dodatkowych informacji
Adres e-mail musi być prawidłowy
np. google@google.com
Minimum 100 znaków
Jeśli współpracujesz z jakimś pracownikiem Google, tutaj wpisz jego adres e-mail
Adres e-mail musi być prawidłowy
np. google@google.com

Informacje o kliencie API
„Klient API” to Twoja strona internetowa lub aplikacja mająca dostęp do usług interfejsu API YouTube lub z nich korzystająca.

Czy od czerwca 2019 r. została przeprowadzona kontrola? *
Czy od ostatniej kontroli zmienił się sposób, w jaki Twój klient korzysta z interfejsu YouTube API? *
Nazwa Twojej aplikacji lub strony internetowej (w przypadku kilku klientów API podaj wartości rozdzielone przecinkami)
Numer projektu to ciąg liczb znajdujący się obok identyfikatora projektu w Google Cloud Console. Numery projektów rozdziel przecinkami i wpisz bez dodatkowych spacji.
Numer projektu musi składać się z samych cyfr
Czy klient API jest dostępny publicznie czy prywatnie? *
Np. link do strony internetowej klienta API, Sklepu Play, sklepu Apple, przeglądarki Chrome czy kanału YouTube. Jeśli to pytanie Cię nie dotyczy, wyjaśnij dlaczego.
Podaj dane i interfejs podobne do tych, z których korzystałby standardowy użytkownik konta
Czy Twój klient API wykorzystuje komercyjnie dane YouTube? *
Np. przez sprzedaż, reklamy, płatne subskrypcje, płatności jednorazowe lub generowanie przychodu w inny sposób
Wybierz opcję, która najlepiej odzwierciedla przypadek użycia Twojego klienta API *
Dodaj pole
Zaznacz wszystkie Usługi interfejsu API YouTube wykorzystywane przez tego klienta API *
Wybierz główne grono odbiorców Twojego klienta API *
Pole musi zawierać wartość liczbową
Czy Twój klient API wykorzystuje wiele projektów, aby uzyskać dostęp do interfejsów API YouTube? *
Czy ten klient API tworzy, wykorzystuje lub uzyskuje dostęp do danych pochodzących z danych YouTube? *
Czy ten klient API wyświetla dane z wielu platform (np. Facebook, Twitter) albo oferuje funkcje lub usługi na wielu platformach? *
Czy na przykład ten klient API wyświetla dane z YouTube poza platformą lub wraz z danymi pochodzącymi z innych źródeł?
Czy tworzysz/udostępniasz jakiekolwiek raporty wykorzystujące dane interfejsu API YouTube? *
Jak długo przechowujesz dane z interfejsu API YouTube? *
Jak często odświeżasz YouTube Data API? *
Czy ten klient API umożliwia użytkownikom autoryzację za pomocą danych logowania Google? *
Uwaga: Prześlij 1 plik o rozmiarze poniżej 10 MB. Przesłanie wielu plików lub przesłanie pliku większego niż 10 MB spowoduje błąd podczas przesyłania
Prośba o zwiększenie limitu
Wypełnij i prześlij tę sekcję tylko wtedy, gdy jesteś blisko osiągnięcia przydzielonego limitu
Nazwa klienta API
Wpisz numer projektu widoczny w Google Developer Console
Pole musi zawierać wartość liczbową
Dla których usług interfejsu API YouTube chcesz zwiększyć limit? *
„Dodatkowy limit” = „Całkowity wymagany limit” − „Obecnie przydzielony limit”
Pole musi zawierać wartość liczbową

Podaj szczegółowe informacje na temat:

– oczekiwanego wzrostu i ram czasowych,

– obliczeń arytmetycznych uzasadniających potrzebę przyznania dodatkowego limitu,

– wzorca dziennego wykorzystania (całkowitej liczby wywołań i szczytowej liczby zapytań/s),

– oczekiwanej liczby wywołań.

Minimum 200 znaków
Podaj szczegółowe informacje o wywołaniach interfejsu API wykonywanych obecnie przez klienta API i opisz, do czego są wykorzystywane
Minimum 200 znaków
Minimum 200 znaków
Np. ograniczony zestaw funkcji, szacowana zmiana wykorzystania
Potwierdzenie znajomości Warunków korzystania z usług interfejsu API YouTube oraz zasad dla deweloperów
Znam i akceptuję Warunki korzystania z usług interfejsu API YouTube (w tym zasady dla deweloperów i politykę prywatności Google). Moje obecne i proponowane uprawnienia dostępu oraz wykorzystanie usług interfejsu API YouTube są zgodne z Warunkami korzystania z usług interfejsu API YouTube. *
Udostępniając Google konto demonstracyjne i instrukcje dostępu do klienta API, przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że firma Google nie jest związana żadnymi warunkami korzystania z usługi ani zasadami dotyczącymi takiego konta lub dostępu do klienta API. *
Powyższe informacje są zgodne z moją najlepszą wiedzą i mam świadomość tego, że jeśli informacje okażą się nieprawdziwe, serwis YouTube będzie mógł zamknąć dostęp mojego klienta API do usług interfejsu API YouTube zgodnie z Warunkami korzystania z YouTube i zasadami dla deweloperów *
Kopia Twoich odpowiedzi zostanie przesłana na podany adres e-mail.

Uwaga: przesłanie wielu plików lub przesłanie pliku większego niż 10 MB spowoduje błąd podczas przesyłania
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Niektóre informacje o koncie i systemie zostaną wysłane do Google, a połączenia i czaty z zespołem pomocy mogą być nagrywane. Zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania z usług będziemy używać tych informacji, aby udostępniać pomoc lepszej jakości i lepiej szkolić pracowników zespołu pomocy, skuteczniej rozwiązywać problemy techniczne oraz ulepszać nasze usługi. Na potrzeby czatów i e-maili mogą być używane usługi tłumaczeniowe.
Additional info
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne