เลย์เอาต์เริ่มต้นแบบใหม่ของช่อง

เราจะนำเลย์เอาต์ฟีดที่อิงตามกิจกรรมสำหรับหน้าแรกของช่องออกหลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2020 เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้กับคุณ โดยค่าเริ่มต้น หน้าแรกของช่องจะแสดงเนื้อหาในส่วนที่กำหนดค่าล่วงหน้า 3 ส่วน ซึ่งได้แก่ การอัปโหลด เพลย์ลิสต์ที่สร้าง และการติดตาม อย่างไรก็ตาม ครีเอเตอร์จะยังคงเลือกปรับแต่งหน้าแรกของช่องและเพิ่มส่วนได้สูงสุด 10 ส่วน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร