Εποπτεία ζωντανής συζήτησης

Με την εποπτεία στη ζωντανή συζήτηση, δημιουργείτε μια πιο θερμή και υγιή κοινότητα. Το YouTube σας παρέχει εργαλεία για να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις παρενοχλήσεις και όλοι να νιώθουν ασφαλείς.

How to Moderate Live Chat on YouTube

Πριν από τη ζωντανή συζήτηση

Ετοιμαστείτε για την περίοδο σύνδεσης της ζωντανής συζήτησης ρυθμίζοντας αυτά τα εργαλεία εποπτείας. Ορισμένα επίσης από αυτά τα εργαλεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια και μετά τη ζωντανή ροή.

Ορισμός εποπτών

Μπορείτε να ορίζετε επόπτες για όλες τις περιόδους ζωντανής συζήτησης. Αφού ορίσετε έναν επόπτη, θα παραμείνει επόπτης έως ότου καταργήσετε τον ορισμό του, ακόμα κι αν ξεκινήσετε νέα περίοδο σύνδεσης ζωντανής ροής.
Σας προτείνουμε να έχετε τουλάχιστον έναν επόπτη αποκλειστικά για τον έλεγχο της ζωντανής συζήτησης σε εκδηλώσεις με μεγάλη επισκεψιμότητα. Οι επόπτες μπορούν να αλληλεπιδρούν με το κοινό και να καταργούν ακατάλληλα σχόλια, όπου χρειάζεται. Επίσης, μπορούν να επισημαίνουν, να αποκρύπτουν ή να θέτουν τους χρήστες σε προσωρινό αποκλεισμό.
Από το YouTube Studio
 1. Ανοίξτε το YouTube Studio.
 2. Από τα αριστερά, κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις  και μετά Κοινότητα.
 3. Από την καρτέλα Αυτοματοποιημένα φίλτρα, κάντε κλικ στο πλαίσιο Επόπτες.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη που θέλετε να ορίσετε ως επόπτη.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Από τη ροή ζωντανής συζήτησης

Επιλέξτε μενού δίπλα στο όνομα χρήστη στη συζήτηση και επιλέξτε Προσθήκη επόπτη.

Αποκλεισμός μηνυμάτων που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις

Για τον αποκλεισμό των μηνυμάτων ζωντανής συζήτησης με συγκεκριμένες λέξεις, δημιουργήστε μια λίστα αποκλεισμένων λέξεων στο YouTube Studio.
 1. Ανοίξτε το YouTube Studio.
 2. Από τα αριστερά, κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις  και μετά Κοινότητα.
 3. Από τις Αποκλεισμένες λέξεις της καρτέλας Αυτοματοποιημένα φίλτρα και μετά Αποκλεισμένες λέξεις, εισαγάγετε μια λίστα αποκλεισμένων λέξεων. Τα μηνύματα που περιέχουν αυτές τις λέξεις θα αποκλείονται από τη ζωντανή συζήτηση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Διατήρηση πιθανώς ακατάλληλων μηνυμάτων ζωντανής συζήτησης για έλεγχο

Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι το YouTube ώστε να διατηρεί τα πιθανώς ακατάλληλα μηνύματα ζωντανής συζήτησης. Αν το επιλέξετε, τα μηνύματα ζωντανής συζήτησης που επισημαίνει το σύστημά μας θα διατηρούνται για έλεγχο στη ροή συζήτησης. Η τελική απόφαση για το αν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται αυτά τα μηνύματα συζήτησης είναι δική σας. Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, αλλά αυτή η λειτουργία μπορεί να διευκολύνει την εποπτεία μηνυμάτων ζωντανής συζήτησης στη ζωντανή ροή σας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Κράτηση για έλεγχο
 1. Μεταβείτε στο YouTube Studio.
 2. Από τα αριστερά, πατήστε Ρυθμίσεις  και μετά Κοινότητα και μετά Προεπιλογές.
 3. Στην επιλογή Μηνύματα στη ζωντανή συζήτηση, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το στοιχείο Κράτηση πιθανώς ακατάλληλων μηνυμάτων συζήτησης για έλεγχο.
Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κράτηση για έλεγχο, μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε μηνύματα που διατηρεί το YouTube.
 • Αν επιλέξετε ΕΜΦΑΝΙΣΗ: τα μηνύματα συζήτησης εμφανίζονται στη ροή συζήτησης τη στιγμή που εισάγονται.
 • Αν επιλέξετε ΑΠΟΚΡΥΨΗ: τα μηνύματα συζήτησης παραμένουν κρυμμένα από τους θεατές.
 • Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια: τα μηνύματα συζήτησης παραμένουν κρυμμένα από τους θεατές.

Αργή λειτουργία

Η αργή λειτουργία σάς επιτρέπει να καθορίζετε πόσο συχνά μπορεί κάθε χρήστης να σχολιάζει, θέτοντας ένα χρονικό όριο ανάμεσα στα σχόλια. Δεν υπάρχει περιορισμός για τον κάτοχο καναλιού, τους επόπτες και τα μέλη του καναλιού YouTube.
Ενεργοποίηση στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής και μετά Ροή
 1. Δημιουργήστε μια ζωντανή ροή. Αφού εισαγάγετε τον τίτλο και την περιγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ροής.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ζωντανή συζήτηση.
 4. Ενεργοποιήστε την Αργή λειτουργία.
Ενεργοποίηση στην επιλογή Μεταδώστε ροή τώρα
 1. Πηγαίνετε στον πίνακα ελέγχου ζωντανής ροής
 2. Από την ενότητα συζήτησης, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις .
 3. Επιλέξτε Ενεργοποίηση αργής λειτουργίας και εισαγάγετε τα δευτερόλεπτα που πρέπει να περιμένει ο κάθε χρήστης από τη μία ανάρτηση στην άλλη. Το ελάχιστο είναι 1 δευτερόλεπτο και το μέγιστο 300 δευτερόλεπτα.

Ζωντανή συζήτηση μόνο για μέλη

Μπορείτε να διοργανώνετε ζωντανές συζητήσεις αποκλειστικά για τα μέλη σας. Για να ενεργοποιήσετε τη ζωντανή συζήτηση μόνο για μέλη στον υπολογιστή σας:
 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  και μετά Ζωντανή μετάδοση .
 3. Από τα αριστερά, κάντε κλικ στη Ροή.
 4. Δημιουργήστε μια ροή:
  1. Για να αντιγράψετε μια προηγούμενη ροή: Επιλέξτε μια προηγούμενη ροή και κάντε κλικ στην επιλογή Επαναχρησιμοποίηση ρυθμίσεων.
  2. Για να δημιουργήσετε μια νέα ροή: Εισαγάγετε τις πληροφορίες της ροής και κάντε κλικ στη Δημιουργία ροής.
 5. Από την επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 6. Στη Ζωντανή συζήτηση, επιλέξτε Ενεργοποίηση συζήτησης μόνο για μέλη.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ζωντανής συζήτησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ζωντανή συζήτηση ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι αφότου έχει ξεκινήσει η εκδήλωση.

Χώρος ελέγχου ζωντανής εκπομπής

Ροή και webcam: Από την επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και μετά Ζωντανή συζήτηση και μετά Ενεργοποίηση ζωντανής συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής συζήτησης

Εποπτεία μηνυμάτων και θεατών από τη ροή ζωντανής συζήτησης

Στην επιφάνεια εργασίας, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ALT / Option στο πληκτρολόγιό σας για να θέσετε σε παύση τη ροή συζήτησης και τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τα μηνύματα. Θα δείτε επιλογές για τα εξής: 
 • Διαγραφή του μηνύματος.
 • Αναμονή για λήξη χρονικού ορίου για τον χρήστη.
 • Απόκρυψη του χρήστη από τη ροή μηνυμάτων συζήτησης ή την ενότητα σχολίων στο κανάλι σας.

Απόκρυψη ή κατάργηση απόκρυψης ενός θεατή από τη ζωντανή συζήτηση

Μπορείτε να αποκρύψετε έναν θεατή από τη ζωντανή συζήτηση. Τα μηνύματα ζωντανής συζήτησης από έναν κρυμμένο θεατή δεν θα εμφανίζονται στη ροή ζωντανής συζήτησης. 
Από τη ροή ζωντανής συζήτησης
 1. Από τη ροή ζωντανής συζήτησης, βρείτε ένα μήνυμα του θεατή που θέλετε να αποκρύψετε.
 2. Δίπλα στο μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα  και μετά Απόκρυψη χρήστη.
Από το YouTube Studio
 1. Ανοίξτε το YouTube Studio.
 2. Από τα δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις  και μετά Κοινότητα.
 3. Από την επιλογή Κρυμμένοι χρήστες στην καρτέλα Αυτοματοποιημένα φίλτρακαι μετά , πληκτρολογήστε το όνομα του θεατή που θέλετε να αποκρύψετε. 
 4. Για κατάργηση απόκρυψης ενός θεατή, κάντε κλικ στο X δίπλα από το όνομά του. Πλέον, μπορεί να γράφει σχόλια και μηνύματα ζωντανής συζήτησης στο κανάλι σας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σημείωση: Αυτή η ενέργεια θα αποκρύψει επίσης τον χρήστη από τα σχόλια. Οι χρήστες που αποκρύψατε θα φαίνονται στο μενού Κρυμμένοι χρήστες στην ενότητα Ρυθμίσεις κοινότητας.
 

Μετά τη ζωντανή συζήτηση

Επανάληψη ζωντανής συζήτησης

Αφού τελειώσει η ζωντανή ροή, η επανάληψη της ζωντανής συζήτησης είναι διαθέσιμη σε όλα τα αρχεία ροής. Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση επαναλαμβάνεται μαζί με τη ροή ακριβώς όπως εμφανίστηκε όταν η ροή ήταν ζωντανή. Η αναπαραγωγή ζωντανής συζήτησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε όλες τις ζωντανές ροές σας.
Για απενεργοποίηση της επανάληψης ζωντανής συζήτησης
 1. Πηγαίνετε στο youtube.com/my_videos.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ζωντανά.
 3. Επιλέξτε ένα βίντεο.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περισσότερες επιλογές.
 5. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο Να επιτρέπεται η επανάληψη της ζωντανής συζήτησης.

Προβολή ή διαγραφή του ιστορικού ζωντανής συζήτησης

Μπορείτε να δείτε ζωντανές συζητήσεις στις οποίες έχετε συμμετάσχει κατά τη διάρκεια ζωντανών ροών του YouTube.
 1. Μεταβείτε στο Ιστορικό.
 2. Στα δεξιά της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Ζωντανή συζήτηση.
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και βρείτε το μήνυμα ζωντανής συζήτησης. Για να το διαγράψετε, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από αυτό και κάντε κλικ στο X.
Αν έχετε συζητήσεις με χορηγία ή Super Chat, μπορείτε να τις δείτε επίσης.
Σημείωση: Αν διαγράψετε ένα μήνυμα Super Chat μετά τη ζωντανή ροή, δεν σημαίνει ότι θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.
Σημείωση: Με βάση τις αναφορές χρηστών, το YouTube ενδέχεται να απενεργοποιήσει τη ζωντανή συζήτηση στο βίντεό σας, αν διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της ροής σας ή η ζωντανή συζήτηση παραβαίνει τις Οδηγίες κοινότητας.

Εμφάνιση σχολίων μετά τη λήξη της ροής σας

Η ζωντανή συζήτηση δεν είναι διαθέσιμη μετά τη λήξη της ζωντανής ροής, αλλά τα σχόλια θα εμφανίζονται κάτω από το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Άλλες επιλογές ζωντανής συζήτησης 

Ενσωμάτωση ζωντανής συζήτησης

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής ροής, μπορείτε να ενσωματώσετε μια ζωντανή συζήτηση στον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας ένα iframe.

Σημείωση: Η ενσωμάτωση ζωντανής συζήτησης δεν είναι διαθέσιμη στον ιστό για κινητά.
 1. Βρείτε το αναγνωριστικό βίντεο για τη ζωντανή ροή. Μπορείτε να βρείτε το αναγνωριστικό βίντεο από το URL της σελίδας παρακολούθησης (youtube.com/watch?v=12345). Σε αυτήν την περίπτωση, το αναγνωριστικό βίντεο είναι ‘12345’.
  • Αν έχετε επιλέξει Μεταδώστε ροή τώρα, κάντε δεξί κλικ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής και επιλέξτε Αντιγραφή του URL του βίντεο για λήψη του URL βίντεο.
 2. Βρείτε το URL τομέα για τον ιστότοπο στον οποίο θέλετε να ενσωματώσετε μια συζήτηση. Αν ενσωματώνετε μια συζήτηση στη διεύθυνση www.example.com/youtube_chat, ο τομέας ενσωμάτωσης είναι το "www.example.com."
 3. Συνδυάστε το ενσωματωμένο URL ως εξής: https://www.youtube.com/live_chat?v=12345&embed_domain=www.example.com.
  • Αυτό είναι το URL για το iframe σας. Λάβετε υπόψη ότι το embed_domain πρέπει να ταιριάζει με το URL της σελίδας όπου ενσωματώνετε τη συζήτηση. Αν διαφέρουν, δεν θα είναι δυνατή η φόρτωση της ενσωματωμένης συζήτησης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;