Εποπτεία ζωντανής συζήτησης

Με την εποπτεία στη ζωντανή συζήτηση, μπορείτε να αλληλεπιδράτε με το κοινό σας και να οργανώνετε την εμπειρία ζωντανής ροής με τρόπο που σας εξυπηρετεί. Το YouTube σάς παρέχει τα εργαλεία που χρειάζεστε για να διατηρείτε τον εαυτό σας και τους θεατές σας ασφαλείς.

Σημείωση: Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε μια ζωντανή συζήτηση μπορεί να αναφέρει ή να αποκλείσει ένα άλλο χρήστη.

How to Moderate Live Chat on YouTube

Πριν από τη ζωντανή συζήτηση

Ετοιμαστείτε για την περίοδο σύνδεσης της ζωντανής συζήτησης ρυθμίζοντας αυτά τα εργαλεία εποπτείας. Ορισμένα επίσης από αυτά τα εργαλεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια και μετά τη ζωντανή ροή.

Ζωντανή συζήτηση μόνο για εγγεγραμμένους

Μπορείτε να καταστήσετε διαθέσιμη τη ζωντανή συζήτηση μόνο για τους εγγεγραμμένους σας και να καθορίσετε για πόσο διάστημα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι θεατές. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει πριν και κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής ή της Πρεμιέρας σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη ζωντανή συζήτηση μόνο για εγγεγραμμένους για τις Πρεμιέρες:

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από την καρτέλα Περιεχόμενο, επιλέξτε την Πρεμιέρα που θέλετε να ενημερώσετε.
 3. Στις Λεπτομέρειες, μεταβείτε στην επιλογή Εμφάνιση περισσότερων και μετά Ζωντανή συζήτηση.
 4. Στη λειτουργία Συμμετέχοντες, επιλέξτε Εγγεγραμμένοι.

Όταν ενεργοποιείτε τη συζήτηση μόνο για εγγεγραμμένους, το κοινό σας θα ειδοποιείται ότι είναι ενεργοποιημένη και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος κάποιος προκειμένου να στέλνει μηνύματα.

Η αργή λειτουργία και η συζήτηση μόνο για εγγεγραμμένους μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Η συζήτηση μόνο για μέλη και η συζήτηση μόνο για εγγεγραμμένους δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Για να ενεργοποιηθεί η συζήτηση μόνο για εγγεγραμμένους:

 1. Μεταβείτε στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής.
 2. Από τη ζωντανή ροή, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ζωντανή συζήτηση.
 4. Στην ενότητα Ποιος μπορεί να στείλει μήνυμα, επιλέξτε Εγγεγραμμένοι.
 5. Προαιρετικά: Επιλέξτε για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να εγγραφούν οι θεατές για να μπορούν να στέλνουν μηνύματα ζωντανής συζήτησης.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σημείωση: Αν ένας θεατής συμμετέχει σε μια ζωντανή συζήτηση μόνο για εγγεγραμμένους, οι άλλοι θεατές θα βλέπουν δημόσια ότι είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι.

Ζωντανή συζήτηση μόνο για μέλη

Μπορείτε να διοργανώνετε ζωντανές συζητήσεις αποκλειστικά για τα μέλη σας. Για να ενεργοποιήσετε τη ζωντανή συζήτηση μόνο για μέλη στον υπολογιστή σας:
 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και μετά Ζωντανή μετάδοση.
 3. Από τα αριστερά, κάντε κλικ στη Ροή.
 4. Δημιουργήστε μια ροή:
  1. Για να αντιγράψετε μια προηγούμενη ροή: Επιλέξτε μια προηγούμενη ροή και κάντε κλικ στην επιλογή Επαναχρησιμοποίηση ρυθμίσεων.
  2. Για να δημιουργήσετε μια νέα ροή: Εισαγάγετε τις πληροφορίες της ροής και κάντε κλικ στη Δημιουργία ροής.
 5. Από την επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 6. Στη Ζωντανή συζήτηση, επιλέξτε Ενεργοποίηση συζήτησης μόνο για μέλη.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να ενεργοποιήσετε τη συζήτηση μόνο για μέλη για τις Πρεμιέρες:

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από την καρτέλα Περιεχόμενο, επιλέξτε την Πρεμιέρα που θέλετε να ενημερώσετε.
 3. Στις Λεπτομέρειες, μεταβείτε στην επιλογή Εμφάνιση περισσότερων και μετά Ζωντανή συζήτηση.
 4. Στη λειτουργία Συμμετέχοντες, επιλέξτε Εγγεγραμμένοι.

Λειτουργία ζωντανού σχολιασμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζωντανή συζήτηση, ώστε να επιτρέπονται μόνο εγκεκριμένοι χρήστες ως συμμετέχοντες στη ζωντανή συζήτηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας ζωντανής ροής. Μόνο οι χρήστες που επιλέγετε μπορούν να στέλνουν μηνύματα ζωντανής συζήτησης. Οι άλλοι θεατές μπορούν να βλέπουν αυτά τα μηνύματα μαζί με τη ζωντανή ροή ή την πρεμιέρα σας.

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και μετά Ζωντανή μετάδοση.
 3. Στην ενότητα Προσαρμογή, επιλέξτε το πλαίσιο Ζωντανή συζήτηση για να ενεργοποιήσετε τη Ζωντανή συζήτηση.
 4. Επιλέξτε "Ζωντανός σχολιασμός" για ενεργοποίηση. (Μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα Εγκεκριμένοι χρήστες στις ρυθμίσεις κοινότητας).
 5. Προαιρετικά: Προσθέστε URL καναλιών στη λίστα εγκεκριμένων χρηστών. Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν κανάλια στη λίστα Εγκεκριμένοι χρήστες , το κανάλι σας θα είναι ο μόνος εγκεκριμένος χρήστης που θα χρησιμοποιεί τη ζωντανή συζήτηση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο για αποθήκευση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζωντανού σχολιασμού για τις Πρεμιέρες:

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από την καρτέλα Περιεχόμενο, επιλέξτε την Πρεμιέρα που θέλετε να ενημερώσετε.
 3. Στις Λεπτομέρειες, μεταβείτε στην επιλογή Εμφάνιση περισσότερων και μετά Ζωντανή συζήτηση.
 4. Στη λειτουργία Συμμετέχοντες, επιλέξτε Εγγεγραμμένοι.

Ορισμός εποπτών

Ο επόπτης είναι ένα άτομο που εμπιστεύεστε για να δημιουργήσετε μια θετική και ασφαλή εμπειρία καναλιού για την κοινότητά σας. Ένας επόπτης βοηθάει στον έλεγχο και τη διαχείριση των σχολίων που αφήνουν οι χρήστες σε ένα βίντεο ή στα μηνύματα που στέλνουν τα άτομα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συζήτησης σε μια ροή. Υπάρχουν δύο τύποι εποπτών: ο βασικός επόπτης και ο διαχειριστής-επόπτης. Ο διαχειριστής-επόπτης έχει περισσότερα δικαιώματα από τον βασικό επόπτη. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Εφαρμογή YouTube

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή YouTube .
 2. Ξεκινήστε τη ζωντανή ροή σας πατώντας το συν και έπειτα το στοιχείο Ζωντανά για την έναρξη της ζωντανής συζήτησης.
 3. Δίπλα σε ένα μήνυμα συζήτησης, κάντε κλικ στο μενού " και επιλέξτε Προσθήκη ως διαχειριστή-επόπτη ή Προσθήκη ως βασικού επόπτη".

Εφαρμογή YouTube Studio

 1. Ανοίξτε το YouTube Studio.
 2. Από τα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και μετά Κοινότητα.
 3. Από την καρτέλα Αυτόματα φίλτρα, εισαγάγετε το URL του καναλιού στο πλαίσιο Διαχειριστές-επόπτες ή Βασικός επόπτης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αποκλεισμός μηνυμάτων που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις

Για τον αποκλεισμό των μηνυμάτων ζωντανής συζήτησης με συγκεκριμένες λέξεις ή αντιστοιχούν στενά σε συγκεκριμένες λέξεις, δημιουργήστε μια λίστα αποκλεισμένων λέξεων στο YouTube Studio.
 1. Ανοίξτε το YouTube Studio.
 2. Από τα αριστερά, κάντε κλικ στο στην επιλογή Ρυθμίσεις και μετά Κοινότητα.
 3. Από τις Αποκλεισμένες λέξεις της καρτέλας Αυτοματοποιημένα φίλτρα και μετά Αποκλεισμένες λέξεις, εισαγάγετε μια λίστα αποκλεισμένων λέξεων. Τα μηνύματα που περιέχουν αυτές τις λέξεις θα αποκλείονται από τη ζωντανή συζήτηση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Διατήρηση πιθανώς ακατάλληλων μηνυμάτων ζωντανής συζήτησης για έλεγχο

Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι το YouTube ώστε να διατηρεί τα πιθανώς ακατάλληλα μηνύματα ζωντανής συζήτησης. Αν το επιλέξετε, τα μηνύματα ζωντανής συζήτησης που επισημαίνει το σύστημά μας θα διατηρούνται για έλεγχο στη ροή συζήτησης. Η τελική απόφαση για το αν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται αυτά τα μηνύματα συζήτησης είναι δική σας. Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, αλλά αυτή η λειτουργία μπορεί να διευκολύνει την εποπτεία μηνυμάτων ζωντανής συζήτησης στη ζωντανή ροή σας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Κράτηση για έλεγχο
 1. Μεταβείτε στο YouTube Studio.
 2. Από τα αριστερά, πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Κοινότητα και μετά Προεπιλογές.
 3. Στην επιλογή Μηνύματα στη ζωντανή συζήτηση, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το στοιχείο Κράτηση πιθανώς ακατάλληλων μηνυμάτων συζήτησης για έλεγχο.
Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κράτηση για έλεγχο, μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε μηνύματα που διατηρεί το YouTube.
 • Αν επιλέξετε ΕΜΦΑΝΙΣΗ: τα μηνύματα συζήτησης εμφανίζονται στη ροή συζήτησης τη στιγμή που εισάγονται.
 • Αν επιλέξετε ΑΠΟΚΡΥΨΗ: τα μηνύματα συζήτησης παραμένουν κρυμμένα από τους θεατές.
 • Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια: τα μηνύματα συζήτησης παραμένουν κρυμμένα από τους θεατές.

Αργή λειτουργία

Η αργή λειτουργία σάς επιτρέπει να καθορίζετε πόσο συχνά μπορεί κάθε χρήστης να σχολιάζει, θέτοντας ένα χρονικό όριο ανάμεσα στα σχόλια. Δεν υπάρχει περιορισμός για τον κάτοχο καναλιού, τους επόπτες και τα μέλη του καναλιού YouTube.
Ενεργοποίηση στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής και μετά Ροή
 1. Δημιουργήστε μια ζωντανή ροή.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.
 4. Στην ενότητα Καθυστέρηση μηνύματος, επιλέξτε Αργή λειτουργία. Το χρονικό διάστημα που θέλετε να περιμένουν οι συμμετέχοντες μεταξύ της αποστολής μηνυμάτων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ζωντανής συζήτησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ζωντανή συζήτηση ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι αφότου έχει ξεκινήσει η εκδήλωση. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Ζωντανή συζήτηση στις Πρεμιέρες.

Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και μετά Ζωντανή συζήτηση και μετά Ενεργοποίηση της ζωντανής συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής συζήτησης

Διαχείριση δραστηριότητας εποπτείας στη ροή ζωντανής συζήτησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δραστηριότητα εποπτείας στις ροές ζωντανής συζήτησης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την εποπτεία ζωντανής συζήτησης είναι να παραμένει απενεργοποιημένη.

Από τη ροή ζωντανής συζήτησης

 1. Από τη ροή ζωντανής συζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα ".
 2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και μετά Εναλλαγή δραστηριότητας εποπτείας.

Συμβουλή: Αν διαγράψετε την κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης ή έχετε άλλα κανάλια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δραστηριότητας εποπτείας για να βεβαιωθείτε ότι η δραστηριότητα εποπτείας είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Εποπτεία μηνυμάτων και θεατών από τη ροή ζωντανής συζήτησης

Στον υπολογιστή, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ALT / Option στο πληκτρολόγιό σας για να θέσετε σε παύση τη ροή συζήτησης και τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τα μηνύματα. Θα δείτε επιλογές για τα εξής:
 • Διαγραφή του μηνύματος.
 • Αναμονή για λήξη χρονικού ορίου για τον χρήστη.
 • Απόκρυψη του χρήστη από τη ροή μηνυμάτων συζήτησης ή την ενότητα σχολίων στο κανάλι σας.

Συμβουλή: Οι επόπτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για έναν συμμετέχοντα σε ζωντανή συζήτηση, μεταβαίνοντας απευθείας στο κανάλι του.

 • Σε υπολογιστή: Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα " και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση στο κανάλι.
 • Από κινητό: Πατήστε ένα μήνυμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση στο κανάλι.

Πρόσβαση στη Δραστηριότητα καναλιού από τη ροή ζωντανής συζήτησης

Σημείωση: Προς το παρόν, διατίθεται μόνο σε υπολογιστή.
Εσείς και οι επόπτες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δημόσιο ιστορικό χρήστη από τη ροή ζωντανής συζήτησης κάνοντας κλικ στην επιλογή Δραστηριότητα καναλιού από το Μενού. Θα εμφανίζει:
 • Δημόσια φωτογραφία προφίλ του χρήστη 
 • Δημόσιο ψευδώνυμο του χρήστη
 • Ημερομηνία εγγραφής στο YouTube
 • Αριθμός των εγγεγραμμένων του χρήστη
 • Δημόσια μηνύματα ζωντανής συζήτησης (έως 50 μηνύματα ανά ροή)

Θα περιέχει επίσης το συνολικό πλήθος των ενεργειών εποπτείας που πραγματοποιήθηκαν έναντι του χρήστη κατά το τελευταίο έτος:

 • Διαγραμμένα μηνύματα
 • Χρονικά όρια
 • Αποκρύψεις

Απόκρυψη ή εμφάνιση θεατή από τη ζωντανή συζήτηση

Η απόκρυψη συχνά προορίζεται για συμμετέχοντες που αγνοούν τις οδηγίες και τις ειδοποιήσεις και στέλνουν επανειλημμένα ακατάλληλα μηνύματα. Όταν αποκρύπτετε άτομα από το κανάλι, τα μηνύματα συζήτησης και τα σχόλιά τους δεν θα είναι πλέον ορατά σε άλλους θεατές. Το YouTube δεν ενημερώνει τον χρήστη ότι τον έχετε αποκρύψει.
Από τη ροή ζωντανής συζήτησης
 1. Από τη ροή ζωντανής συζήτησης, βρείτε ένα μήνυμα του θεατή που θέλετε να αποκρύψετε.
 2. Δίπλα στο μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα " και μετά Απόκρυψη χρήστη.
Από το YouTube Studio
 1. Ανοίξτε το YouTube Studio.
 2. Από τα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και μετά Κοινότητα.
 3. Από την επιλογή Κρυμμένοι χρήστες στην καρτέλα Αυτοματοποιημένα φίλτρακαι μετά, πληκτρολογήστε το όνομα του θεατή που θέλετε να αποκρύψετε.
 4. Για κατάργηση απόκρυψης ενός θεατή, κάντε κλικ στο X δίπλα από το όνομά του. Πλέον, μπορεί να γράφει σχόλια και μηνύματα ζωντανής συζήτησης στο κανάλι σας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σημείωση: Αυτή η ενέργεια θα αποκρύψει επίσης τον χρήστη από τα σχόλια. Οι χρήστες που αποκρύψατε θα φαίνονται στο μενού Κρυμμένοι χρήστες στην ενότητα Ρυθμίσεις κοινότητας.

Μετά τη ζωντανή συζήτηση

Επανάληψη ζωντανής συζήτησης

Αφού τελειώσει η ζωντανή ροή, η επανάληψη της ζωντανής συζήτησης είναι διαθέσιμη σε όλα τα αρχεία ροής. Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση επαναλαμβάνεται μαζί με τη ροή ακριβώς όπως εμφανίστηκε όταν η ροή ήταν ζωντανή. Η αναπαραγωγή ζωντανής συζήτησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε όλες τις ζωντανές ροές σας.
Για απενεργοποίηση της επανάληψης ζωντανής συζήτησης
 1. Πηγαίνετε στο youtube.com/my_videos.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ζωντανά.
 3. Επιλέξτε ένα βίντεο.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προσαρμογή.
 5. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Επανάληψη ζωντανής συζήτησης.

Προβολή ή διαγραφή του ιστορικού ζωντανής συζήτησης

Μπορείτε να δείτε ζωντανές συζητήσεις στις οποίες έχετε συμμετάσχει κατά τη διάρκεια ζωντανών ροών του YouTube.
 1. Μεταβείτε στο Ιστορικό.
 2. Στα δεξιά της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Ζωντανή συζήτηση.
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και βρείτε το μήνυμα ζωντανής συζήτησης. Για να το διαγράψετε, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από αυτό και κάντε κλικ στο X.
Αν έχετε συζητήσεις με χορηγία ή Super Chat, μπορείτε να τις δείτε επίσης. Αν διαγράψετε ένα μήνυμα Super Chat μετά τη ζωντανή ροή, δεν σημαίνει ότι θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.
Σημείωση: Με βάση τις αναφορές χρηστών, το YouTube ενδέχεται να απενεργοποιήσει τη ζωντανή συζήτηση στο βίντεό σας, αν το περιεχόμενο της ροής σας ή η ζωντανή συζήτηση παραβαίνει τις Οδηγίες κοινότητας.

Προβολή σχολίων μετά τη λήξη της ροής σας

Η ζωντανή συζήτηση δεν είναι διαθέσιμη μετά τη λήξη της ζωντανής ροής, αλλά τα σχόλια θα εμφανίζονται κάτω από το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού