Novinky o speňažovaní obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19

Poznámka: Pri nových nahraných videách sa môžu stále zobrazovať žlté ikony, pretože naše automatické systémy sa učia a sú nastavené tak, aby povoľovali speňažovanie pri širšom obsahu týkajúcom sa ochorenia COVID‑19. Ak pri svojom obsahu vidíte žltú ikonu, no myslíte si, že dodržiava naše aktualizované pravidlá, podajte odvolanie. Naše tímy situáciu prešetria.

Obsah, v ktorom sa spomína alebo zobrazuje COVID‑19 a ktorý dodržiava naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentovpokyny pre komunitu, teraz možno speňažovať.

Nižšie uvádzame príklady obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19, ktorý porušuje naše pravidlá a reklamy sa v ňom zobrazujú obmedzene alebo sa nezobrazujú vôbec  :

 • Traumatizujúci záznam: záznam ľudí, ktorí viditeľne trpia v dôsledku ochorenia COVID‑19 vrátane:
  • viditeľne chorých ľudí v nemocnici alebo zdravotníckom zariadení,
  • ľudí v tiesni (napríklad pri násilnom premiestňovaní z určitej oblasti).
  • Poznámka: Zábery nemocníc a kašľajúcich ľudí neobmedzujú speňažovanie, ak sú krátke a ich účelom je poskytnúť príbehu kontext.
 • Nepravdivé zdravotné informácie: obsah, v ktorom sa uvádzajú nepravdivé zdravotné informácie o ochorení COVID‑19. Patrí sem obsah, ktorý podporuje nelekárske testy či vyšetrenia na COVID‑19 alebo nepravdivé či nepodložené tvrdenia o príčine ochorenia, propaguje nebezpečné prípravky či lieky vrátane nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení o účinkoch alebo distribúcii vakcín alebo poskytuje informácie o pôvode či šírení ochorenia COVID‑19, ktoré odporujú vedeckému konsenzu. Príklady: 
  • Jedna alebo viacero vlád vytvorilo tento vírus ako biologickú zbraň.
  • Vírus vytvorili korporácie.
  • COVID-19 sa šíri pomocou technológie 5G.
  • COVID-19 útočí na určité etnické skupiny.
  • Obsah, ktorý tvrdí, že pandémia je hoax, kamufláž alebo vedomý útok.
  • Vakcína proti ochoreniu COVID‑19 obsahuje mikročip.
 • Žarty a výzvy: akékoľvek žarty alebo výzvy týkajúce sa ochorenia COVID‑19, ktoré propagujú zdraviu nebezpečné činnosti, napríklad účelné vystavovanie sa vírusu alebo vyvolávanie paniky:
  • výzva spojená s oblizovaním záchodovej dosky;
  • predstieranie omdletia na verejnosti; 
  • kašľanie alebo kýchanie (skutočné či predstierané) na okolostojacich či potraviny;
  • oklamanie partnera, že máte koronavírus;
  • obliekanie sa do ochranných oblekov a vyšetrovanie ľudí;
  • strašenie iných ľudí, aby si mysleli, že máte koronavírus.

Poznámka: Upozorňujeme, že toto sú len príklady, tento zoznam nie je úplný. 

Autori zapojení do programu samocertifikácie na YouTube už nemusia pri otázke o citlivých udalostiach označovať obsah týkajúci sa ochorenia COVID‑19 ako citlivú udalosť.

Osvedčené postupy na tvorbu obsahu o ochorení COVID‑19

Ak tvoríte obsah o ochorení COVID‑19 a chcete, aby bol vhodný na speňažovanie, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false