แผงข้อมูลด้านสุขภาพ

คุณอาจเห็นแผงข้อมูลด้านสุขภาพในผลการค้นหาเมื่อค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบน YouTube เช่น โควิด-19 แผงเหล่านี้จะแสดงข้อมูล เช่น อาการ การป้องกัน และตัวเลือกในการรักษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น องค์การอนามัยโลกและสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ

นอกจากนี้ แผงข้อมูลด้านสุขภาพจะลิงก์คุณไปยังเว็บไซต์ของสถาบันดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม แผงข้อมูลนี้มีไว้เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ในบางประเทศ/ภูมิภาค คุณอาจเห็นลิงก์ไปยังแบบประเมินด้วยตนเองจาก Google หรือหน่วยงานสาธารณสุขของท้องถิ่นซึ่งได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์แล้ว โดยคุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการรักษาหรือการสนับสนุนที่อาจเหมาะสมกับคุณซึ่งอิงจากคำตอบในแบบประเมิน

แหล่งที่มาของข้อมูล

เราต้องการให้ข้อมูลในแผงข้อมูลด้านสุขภาพบน YouTube มาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ เราจะพัฒนาแผงข้อมูลเหล่านี้ต่อไป รวมถึงจะเพิ่มหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและข้อมูลจากองค์กรอื่นๆ ในอนาคต แหล่งที่มาของข้อมูลในปัจจุบันมีดังนี้

หน่วยงานรัฐบาล

  • องค์การอนามัยโลก (WHO)
  • ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) สหรัฐอเมริกา
  • ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ สหราชอาณาจักร

พาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพรายอื่น (แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค)

  • Mayo Clinic สหรัฐอเมริกา

กรณีที่ควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

ข้อมูลด้านสุขภาพบน YouTube ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนและไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยทางการแพทย์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการสาธารณสุข หากคิดว่ากำลังเผชิญภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดติดต่อแพทย์หรือหมายเลขฉุกเฉินในท้องถิ่น

รายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

หากพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพบน YouTube โปรดส่งความคิดเห็นถึงเรา

ข้อมูลที่ YouTube จัดเก็บเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ

หากต้องการดูและนำการค้นหาออก ให้ไปที่ข้อมูลของคุณใน YouTube คุณยังดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูและลบประวัติการค้นหาได้ด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร