Melding

Onze supportteams hebben het op dit moment erg druk. Het kan langer dan normaal duren voordat vragen via e-mail, chat en @TeamYouTube op Twitter worden beantwoord.

Informatie over gezondheidscontent

Opmerking: Als je wilt dat je kanaal in aanmerking komt voor de gezondheidsfuncties van YouTube, vind je hier meer informatie.

Bij YouTube geven we je graag toegang tot content over gezondheid van gezaghebbende bronnen, zodat je altijd weet hoe je er een gezonde levensstijl op na kunt houden. We hebben verschillende functies ontwikkeld die je achtergrondinformatie geven bij de content over gezondheid die je op YouTube bekijkt.

De onderstaande functies zijn misschien niet in alle landen/regio's en talen beschikbaar. We doen ons best om ze in meer landen/regio's en talen beschikbaar te maken.

Vensters met achtergronden van informatiebronnen over gezondheid

Als je een YouTube-video bekijkt over een onderwerp dat te maken heeft met gezondheid, zie je onder de video misschien een deelvenster met achtergrondinformatie over de bron. Dit venster bevat extra informatie, zodat je meer inzicht krijgt in de bronnen van content over gezondheid die je op YouTube bekijkt.

Bij de selectie van geschikte informatiebronnen over gezondheid voor deze deelvensters gebruiken we in de Verenigde Staten definities en principes die door een groep experts onder leiding van de Amerikaanse National Academy of Medicine (NAM) zijn ontwikkeld en zijn beoordeeld door de American Public Health Association (APHA). Deze basisprincipes zijn gepubliceerd in het artikel Identifying Credible Sources of Health Information in Social Media: Principles and Attributes.

Nu we deze deelvensters ook buiten de Verenigde Staten gaan gebruiken, verwijzen we naar het werk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2022 hebben de WHO en de NAM een bijeenkomst met internationale interdisciplinaire deskundigen georganiseerd om de principes die zijn ontwikkeld voor de Verenigde Staten te toetsen en te valideren voor wereldwijd gebruik. We kunnen internationaal ook verwijzen naar werk van andere organisaties, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk.

In de nieuwste fase van ons werk kunnen we ook individuen en niet-geaccrediteerde organisaties selecteren als betrouwbare bronnen van gezondheidsinformatie. Een groep experts die zijn betrokken bij de samenwerking tussen de Council of Medical Specialty Societies (CMSS), de NAM en de WHO, heeft principes voor de selectie van betrouwbare bronnen ontwikkeld.

Volgens de principes voor gezaghebbende informatiebronnen over gezondheid moeten bronnen wetenschappelijk, objectief, transparant en verantwoordelijk zijn. YouTube heeft op basis van deze principes verschillende soorten informatiebronnen over gezondheid geselecteerd die als betrouwbaar kunnen worden beschouwd:

 • Organisaties met bestaande, gestandaardiseerde controleprocessen (waaronder zorg- en onderwijsinstellingen, organisaties voor volksgezondheid en overheidsinstanties). De controleprocessen omvatten accreditatie, toekenning van categorieën aan wetenschappelijke tijdschriften en regels rond verantwoordingsplicht voor overheden. Bekijk afbeelding 1 in het NAM-artikel voor meer informatie.
 • Individuen en niet-geaccrediteerde organisaties met YouTube-kanalen over gezondheid. Individuen en organisaties moeten aan een reeks geschiktheidscontroles voldoen om een informatievenster te krijgen. Als onderdeel van dit aanmeldingsproces controleren we of het individu, of de medewerker van de niet-geaccrediteerde organisatie die de content van het kanaal beoordeelt en er toezicht op houdt, een gediplomeerd zorgmedewerker is. Deze categorie informatiebronnen over gezondheid kan op dit moment alleen worden getoond in een beperkt aantal landen.

Organisaties met bestaande, gestandaardiseerde controleprocessen

Organisaties met bestaande, gestandaardiseerde controleprocessen. In het gedeelte hieronder vind je meer informatie over content uit het Verenigd Koninkrijk.
Huidige, geschikte soorten bronnen met gezondheidsinformatie Bestaand, gestandaardiseerd controleproces Referenties van panel van experts

Onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld*

 • Medische faculteiten
 • Verpleegkundige opleidingen
 • Opleidingen algemene gezondheidszorg

*Niet alle voorbeelden zijn opgenomen in alle landen/regio's

Accreditatieproces

Voorbeeld: accreditatieorgaan voor medische opleidingen.

Bijlage B van het NAM-artikel

Gezondheidsorganisaties, bijvoorbeeld*

 • Ziekenhuizen
 • Klinieken

*Niet alle voorbeelden zijn opgenomen in alle landen/regio's

Accreditatieproces

Voorbeeld: accreditatieorgaan voor ziekenhuizen.

Bijlage B van het NAM-artikel
Medische tijdschriften

Indeling in categorieën van wetenschappelijke tijdschriften

Voorbeeld: tijdschriften over gezondheid en medische tijdschriften "moeten voldoen aan duidelijke standaarden voor 'bereik en dekking, redactioneel beleid en redactionele processen', wetenschappelijke en methodologische nauwkeurigheid, productie en bestuur en impact".

Pagina 12 van het NAM-artikel
Overheidsorganisaties Regels rond verantwoordingsplicht voor overheden Vak 7 in het NAM-artikel

Individuen en niet-geaccrediteerde organisaties met YouTube-kanalen over gezondheid

Individuen en niet-geaccrediteerde organisaties met YouTube-kanalen over gezondheid.
Huidige, geschikte soorten bronnen met gezondheidsinformatie Extern mechanisme voor geschiktheidscontrole Referenties van panel van experts

Individuele gediplomeerde zorgmedewerkers, bijvoorbeeld*

 • Gediplomeerde artsen
 • Gediplomeerde verpleegkundigen
 • Gediplomeerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg

*Niet alle voorbeelden zijn opgenomen in alle landen/regio's

Een individu moet een actieve registratie hebben om zijn of haar beroep in een relevante regio te oefenen.

Voorbeeld: registratie-instantie voor artsen

Tabel 1 in het artikel van de CMSS, NAM en WHO

Niet-geaccrediteerde organisaties die worden vertegenwoordigd door gediplomeerde zorgmedewerkers, bijvoorbeeld*

 • Liefdadigheidsinstellingen op het gebied van gezondheid
 • Uitgevers van medische publicaties
 • Bedrijven voor gezondheidszorg

*Niet alle voorbeelden zijn opgenomen in alle landen/regio's

De organisatie moet worden vertegenwoordigd door een individuele gediplomeerde zorgmedewerker die de YouTube-content van de organisatie beoordeelt en er toezicht op houdt.

 

Voorbeeld: registratie-instantie voor artsen

 

Opmerking: Dit is onze eerste stap waarmee we gezaghebbende informatiebronnen over gezondheid op YouTube willen selecteren en indelen. De huidige typen informatiebronnen over gezondheid zijn niet alle bronnen die in deze categorieën vallen. Toegang tot deze functie kan ook worden gewijzigd. We voegen voortdurend nieuwe bronnen toe op basis van de genoemde principes en kenmerken. We werken aan manieren om te zorgen dat meer soorten informatiebronnen over gezondheid in aanmerking komen voor weergave in deze informatievensters.

Opmerking: Als een informatievenster met context bij informatiebronnen over gezondheid een onjuist label heeft of als bij een gezondheidorganisatie een onjuist kanaal of geen kanaal staat vermeld, kun je feedback geven via #healthinfo.

Opmerking: 'WHO online consultation meeting to discuss global principles for identifying credible sources of health information on social media' van de Wereldgezondheidsorganisatie is gelicentieerd onder CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Voor het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk hebben we samen met de National Health Service een aanpak ontwikkeld om te inventariseren welke kanalen in aanmerking komen voor een informatievenster. De National Health Service (NHS) is de overkoepelende term voor het publieke volksgezondheidsstelsel in het Verenigd Koninkrijk. Deze aanpak omvatte 2 elementen. Allereerst beoordeelde de NHS de principes die zijn ontwikkeld door het panel van experts van de NAM voor de context van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast publiceerde de NHS een standaard voor het maken van content over gezondheid, waarin essentiële vereisten en best practices voor organisaties worden beschreven om content van hoge kwaliteit te maken.

Om te beginnen worden in het Verenigd Koninkrijk alleen NHS-organisaties uitgenodigd om zichzelf te certificeren volgens de NHS-standaard voor het maken van content over gezondheid. Als het kanaal van een NHS-organisatie het zelfcertificeringsproces met succes heeft doorlopen, wordt in de informatievensters aangegeven dat de NHS een betrouwbare bron is.

Deze aanpak voor het Verenigd Koninkrijk is beoordeeld door de Academy of Medical Royal Colleges (AoMRC). De AoMRC heeft vastgesteld dat deze aanpak een goede basis biedt om te bepalen hoe gezaghebbend gezondheidsbronnen op socialmedia-platforms zijn.

Plank met content over gezondheid

Als je op YouTube zoekt naar onderwerpen over bepaalde fysieke of psychische aandoeningen, krijg je mogelijk een plank met content over gezondheid in je zoekresultaten te zien. De plank met content over gezondheid bevat video's over het gezondheidsgerelateerde onderwerp waarnaar je zocht. Mogelijk vind je hier ook content uit andere landen/regio's die overeenkomen met je zoektermen.

We gebruiken de principes die zijn ontwikkeld door experts van de NAM, WHO en CMSS om te bepalen welke kanalen geschikt zijn voor de plank. Op basis van deze principes is een eerste lijst van geschikte bronnen voor geaccrediteerde gezondheidsorganisaties, wetenschappelijke medische tijdschriften en overheidsinstanties vastgesteld. Deze principes worden gebruikt tijdens het aanvraagproces voor individuele gediplomeerde zorgmedewerkers en niet-geaccrediteerde organisaties.

In het Verenigd Koninkrijk is de NHS de belangrijkste overheidsentiteit voor de gezondheidszorg. Daarom komen alle NHS-organisaties in eerste instantie in aanmerking. Kanalen van NHS-organisaties moeten ook de zelfcertificering in het kader van de NHS-standaard voor het maken van content over gezondheid doorlopen. Alleen zo kunnen ze een plek op de plank krijgen.

In Frankrijk moeten artsen en verpleegkundigen zijn geregistreerd bij het Répertoire Partagé des Professions de Santé (RPPS). Je vindt meer informatie over het registratieproces en de criteria op hun website.

De planken met content over gezondheid zijn mogelijk niet beschikbaar in de zoekresultaten voor alle medische aandoeningen. In de toekomst gaan we meer medische aandoeningen en geschikte kanalen aan de planken toevoegen.

Deelvensters met gezondheidsinformatie in de zoekresultaten

Als je op YouTube naar onderwerpen over gezondheid zoekt, zoals COVID-19, wordt er mogelijk een deelvenster met gezondheidsinformatie in je zoekresultaten getoond. In deze deelvensters vind je bijvoorbeeld informatie over symptomen, preventie en behandelingen. Deze informatie komt van gezaghebbende bronnen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en andere medische instellingen.

Deelvensters met gezondheidsinformatie bevatten ook links naar de websites van de instellingen, waar je meer informatie kunt vinden. Op deze manier willen we je betrouwbare lokale informatie bieden over onderwerpen die te maken hebben met je gezondheid.

In sommige landen of regio's vind je misschien ook links naar klinisch gevalideerde zelfbeoordelingen van Google of lokale gezondheidsautoriteiten. Op basis van je zelfbeoordeling krijg je meer informatie over de (medische) zorg die bij je situatie zou kunnen passen.

Waar de informatie vandaan komt

Wij zorgen ervoor dat de informatie in de deelvensters met gezondheidsinformatie op YouTube van overheidsinstanties, ministeries van volksgezondheid en andere gerespecteerde medische instellingen komt. We blijven deze deelvensters uitbreiden met meer gezondheidsinstanties en onderwerpen die met je gezondheid te maken hebben.

EHBO-informatie in zoekresultaten

Bij bepaalde gezondheidsproblemen wordt de plank Eerste hulp uit informatiebronnen over gezondheid bovenaan de zoekresultaten vastgezet. Hierop staan laagdrempelige video's over EHBO van gezaghebbende bronnen voor mensen die snel hulp nodig hebben en geen tijd hebben voor complexe instructies.

De plank verschijnt voor verschillende EHBO-onderwerpen, zoals reanimatie, verstikking, de Heimlich-greep, bloedingen, hartaanvallen, beroertes en epileptische aanvallen.

De plank is momenteel alleen in de Verenigde Staten beschikbaar in het Engels en Spaans.

Wanneer je een zorgmedewerker moet raadplegen

Gezondheidsgerelateerde informatie op YouTube is niet op iedereen van toepassing en is geen medisch advies, dus neem contact op met een zorgverlener als je een medisch probleem hebt. Bel in een medische noodsituatie onmiddellijk je arts of het lokale alarmnummer.

Informatie die YouTube opslaat over je zoekopdrachten

De functies verschijnen alleen als je huidige zoekopdracht of de video die je bekijkt over gezondheid gaat. Je kijk- en zoekgeschiedenis heeft hier geen invloed op. Als je je zoekopdrachten wilt vinden en verwijderen, ga je naar Je gegevens in YouTube. Hier vind je ook hoe je je zoekgeschiedenis bekijkt en verwijdert.

Onjuiste informatie melden

Als er problemen zijn met de informatie over gezondheid op YouTube of als je een suggestie hebt, kun je:

 • feedback sturen via Meer in het deelvenster of
 • feedback sturen via het menu vanuit je profielfoto.
 • Vermeld '#healthinfo' in je feedback als je de volgende feedback hebt over het informatievenster met context bij informatiebronnen over gezondheid:
  • Een kanaal heeft een onjuist informatievenster.
  • Een informatievenster wordt niet op het juiste kanaal van een bepaalde gezondheidsorganisatie getoond.
  • Je vindt dat een kanaal een informatievenster met context bij informatiebronnen over gezondheid moet hebben terwijl het dat niet heeft. Opmerking: Individuen en niet-geaccrediteerde organisaties met gezondheidsgerichte YouTube-kanalen moeten toegang aanvragen.
Opmerking: Je kunt feedback over de planken met content over gezondheid alleen versturen via het menu dat verschijnt als je op je profielfoto klikt.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu