Az egészségüggyel kapcsolatos tartalmakra vonatkozó információk

Megjegyzés: Ha szeretnéd, hogy csatornád jogosult legyen a YouTube egészségügyi szolgáltatásaira, itt találsz további információt.

A YouTube-nál elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy megbízható egészségügyi forrásokból tájékozódhass, mert így segíthetünk, hogy rendelkezz a megfelelő információkkal, és a lehető legegészségesebben élhess. Számos funkciót fejlesztettünk ki, hogy több kontextust biztosítsunk a YouTube-on található egészségügyi tartalmakkal kapcsolatban.

Előfordulhat, hogy az alábbi funkciók nem állnak rendelkezésre minden országban/régióban és nyelven. Dolgozunk azon, hogy több országban/régióban és több nyelven is rendelkezésre álljanak ezek a funkciók.

Egészségügyi forrásokkal kapcsolatos kontextust biztosító információs panelek

Amikor egy egészségügyi témakörű videót nézel a YouTube-on, a videó alatt észrevehetsz egy információs panelt, amely kontextust biztosít a forrással kapcsolatban. A panel célja, hogy a felhasználók számára több információval szolgáljon az általuk a YouTube-on megkeresett és megtekintett egészségügyi tartalmak forrására vonatkozóan.

Annak megállapítása érdekében, hogy mely egészségügyi források jogosultak erre a funkcióra, az Egyesült Államokban elkezdtük használni a Nemzeti Orvostudományi Akadémia (NAM) szakértőkből álló bizottsága által megfogalmazott és az American Public Health Association (APHA) által felülvizsgált irányelveket és meghatározásokat. Ezeket az alapelveket az Identifying Credible Sources of Health Information in Social Media: Principles and Attributes (Az egészségügyi információk hiteles forrásainak azonosítása a közösségi médiában: alapelvek és attribútumok) című cikkben tették közzé.

Az Egyesült Államokon kívül az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkájára hagyatkozunk. 2022-ben a WHO és a NAM interdiszciplináris szakértőket hívott össze egy megbeszélésre, hogy áttekintsék és véleményezzék az Egyesült Államokra vonatkozóan kidolgozott alapelvek globális alkalmazásának lehetőségeit. Ezen erőfeszítések globális kiterjesztése érdekében más ügynökségek, így például az Egyesült Királyságban működő ügynökségek által végzett munkára is hivatkozhatunk

Munkánk legújabb szakaszában lehetőségünk van rá, hogy hiteles egészségügyi adatokat azonosítsunk magánszemélyekre és nem akkreditált szervezetekre vonatkozóan. A hiteles források azonosítására vonatkozó irányelveket a Council of Medical Specialty Societies (CMSS), a NAM és a WHO együttműködése céljából összehívott szakértői bizottság dolgozta ki.

Az említett tanulmányokban kidolgozott, hiteles egészségügyi forrásokra vonatkozó irányelvek kimondják, hogy a forrásoknak tudományos tényeken alapulónak, tárgyilagosnak, átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lenniük. A YouTube az alábbi alapelvek alapján határozta meg a hitelesnek tekinthető egészségügyi források típusait:

 • Meglévő, szabványosított ellenőrző mechanizmusokkal rendelkező szervezetek (többek között egészségügyi szervezetek, oktatási intézmények, közegészségügyi hatóságok és kormányzati szervezetek). Az ellenőrző mechanizmusok közé tartozik az akkreditáció, a tudományos folyóiratok indexelése és a kormányzati elszámoltathatóságra vonatkozó szabályok. További információ a NAM tanulmányának 1. ábráján található.
 • Egészséggel foglalkozó YouTube-csatornákkal rendelkező magánszemélyek és nem akkreditált szervezetek. A magánszemélyek és a szervezetek kötelesek jelentkezni, majd átesni néhány jogosultsági ellenőrzésen ahhoz, hogy információs panelt kapjanak. A jelentkezési folyamat részeként ellenőrizzük, hogy az a magánszemély, illetve a nem akkreditált szervezethez tartozó azon magánszemély, aki felügyeli és felülvizsgálja a csatorna tartalmát, engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember-e. Jelenleg az ilyen kategóriájú egészségügyi források csak korlátozott számú országban jelenhetnek meg.

Meglévő, szabványosított ellenőrző mechanizmusokkal rendelkező szervezetek

Meglévő, szabványosított ellenőrző mechanizmusokkal rendelkező szervezetek. Az Egyesült Királyságból származó tartalmakkal kapcsolatos további információk az alábbi szakaszban szerepelnek.
Jelenleg jogosult egészségügyi forrás típusa Meglévő, szabványosított ellenőrző mechanizmus Szakértői bizottsági referenciák

Oktatási intézmények, például*

 • Orvosi egyetemek
 • Nővérképzők
 • Közegészségügyi iskolák

* Nem minden példa vonatkozik minden országra/régióra

Akkreditációs folyamat

Példa: akkreditáló szervezet az egészségügyi iskolák számára.

B függelék a NAM tanulmányában

Egészségügyi szervezetek, például*

 • Kórházak
 • Klinikák

* Nem minden példa vonatkozik minden országra/régióra

Akkreditációs folyamat

Példa: akkreditáló szervezet kórházak számára.

B függelék a NAM tanulmányában
Orvosi folyóiratok

Tudományos folyóiratok indexelése

Példa: az egészségügyi és orvosi folyóiratoknak meg kell felelniük a következőkre vonatkozó egyértelmű előírásoknak: hatály és lefedettség, szerkesztési irányelvek és folyamatok, tudományos és módszertani szigor, gyártás és adminisztráció, valamint hatás (forrás: NAM tanulmány).

12. oldal a NAM tanulmányában
Kormányzati szervezetek Kormányzati elszámoltathatóságra vonatkozó szabályok 7. mező a NAM tanulmányában

Egészséggel foglalkozó YouTube-csatornákkal rendelkező magánszemélyek és nem akkreditált szervezetek

Egészséggel foglalkozó YouTube-csatornákkal rendelkező magánszemélyek és nem akkreditált szervezetek.
Jelenleg jogosult egészségügyi forrás típusa A jogosultsághoz alkalmazott külső mechanizmus Szakértői bizottsági referenciák

Egyedi engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek, például*

 • Engedéllyel rendelkező orvosok
 • Engedéllyel rendelkező ápolók
 • Engedéllyel rendelkező mentálhigiénés szakemberek

* Nem minden példa vonatkozik minden országra/régióra

A magánszemélyeknek aktív engedéllyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy gyakorolhassák szakértelmüket egy releváns régióban

Példa: engedélyező testület orvosok számára

A CMSS/NAM/WHO tanulmányának 1. táblázata

Engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek által képviselt, nem akkreditált szervezetek, például*

 • Egészségügyi jótékonysági szervezetek
 • Egészségügyi kiadók
 • Egészségügyi vállalatok 

* Nem minden példa vonatkozik minden országra/régióra

A szervezetet egy olyan, egyedi engedéllyel rendelkező egészségügyi szakembernek kell képviselnie, aki felügyeli és felülvizsgálja a szervezet YT-tartalmait

 

Példa: engedélyező testület orvosok számára

 

Megjegyzés: Ez az első lépésünk az egészségügyi források azonosítása és besorolása felé a YouTube-on. A jelenlegi egészségügyi források típusai nem terjednek ki ezekre a kategóriákra, és a funkciók használhatósága változhat. Folytatjuk a munkát, hogy az ezeken az irányelveken és attribútumokon alapuló forrásokat is belefoglaljuk. Dolgozunk az olyan módszereken, amelyekkel további egészségügyi forrásokra is kiterjeszthetjük a jogosultságot ezeken a paneleken.

Megjegyzés: Ha az egészségügyi forrásra vonatkozó kontextust biztosító információs panel hibás címkét tartalmaz, vagy ha az egészségügyi entitáshoz nem megfelelő csatorna tartozik, esetleg nincs hozzá társított csatorna, a #healthinfo használatával visszajelzést küldhetsz.

Megjegyzés: A WHO online konzultációs megbeszélése, amelynek célja a megbízható egészségügyi adatok forrásainak azonosítására szolgáló globális alapelvek megvitatása (szervező: Egészségügyi Világszervezet) engedélyének száma a következő: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Az Egyesült Királyság esetén

Az Egyesült Királyságban a National Health Service (az Egyesült Királyság nemzeti egészségügyi szolgálata) intézménnyel együttműködve dolgoztuk ki azt a megközelítést, hogy mely csatornák legyenek jogosultak információs panel használatára. A National Health Service (az Egyesült Királyság nemzeti egészségügyi szolgálata) az Egyesült Királyság állami finanszírozású egészségügyi rendszereinek gyűjtőneve. Ez a megközelítés magában foglalta az NHS-t a következőket illetően: 1.) a NAM által összeállított szakértői bizottság által kidolgozott alapelvek áttekintése az egyesült királyságbeli tartalmakkal kapcsolatban; valamint 2.) olyan Egészségügyi tartalmak létrehozására vonatkozó szabvány közzététele, amely ismerteti a szervezetekre vonatkozó alapvető követelményeket, valamint a bevált módszerekkel kapcsolatban alkalmazandó irányelveket; ezek célja a jó minőségű egészségügyi tartalmak létrehozása.

Kezdetben az Egyesült Királyságban csak NHS-szervezetek kapnak arra vonatkozó felkérést, hogy az NHS Egészségügyi tartalmak létrehozására vonatkozó szabványának megfelelő öntanúsítást végezzenek. Az öntanúsítási folyamat elvégzését követően az illető NHS-szervezet csatornája jogosult lesz az NHS által biztosított hitelességet jelző információs panelek használatára.

Az Egyesült Királyságra vonatkozóan ezt a megközelítést az Academy of Medical Royal Colleges (AoMRC) vizsgálta felül. Az AoMRC arra a következtetésre jutott, hogy ez a megközelítés szilárd alapot biztosít a közösségi médiaplatformokon megjelenő egészségügyi források megbízhatóságának meghatározásához.

Egészségügyi tartalmak polca

Ha egy bizonyos fizikai vagy mentális egészséggel kapcsolatos témakörben keresel a YouTube-on, a keresési eredmények között észrevehetsz egy polcot az egészségügyi tartalommal kapcsolatban. Az egészségügyi tartalmak polca megjeleníti az azzal az egészségügyi témakörrel kapcsolatos videókat, amelyre rákerestél. Ezenfelül a keresés nyelvének megfelelő, más országokból/régiókból származó tartalmak is megjelenhetnek rajta.

A NAM, a WHO és a CMSS által összehívott szakértők által kidolgozott irányelvek alapján határozzuk meg, hogy mely csatornák jogosultak a polcra. Ezek az irányelvek segítettek meghatározni az akkreditált egészségügyi szervezetek, tudományos orvosi folyóiratok és kormányzati szervek jogosult forrásainak kezdeti listáját, és az egyedi engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek és nem akkreditált szervezetek jelentkezési folyamata során figyelembe vesszük ezeket az irányelveket.

Az Egyesült Királyságban az NHS a legfontosabb kormányzati egészségügyi szerv, ezért minden NHS-szervezet jogosult lesz a részvételre. A polcon való megjelenésre vonatkozó jogosultsághoz az NHS-szervezetek csatornáinak is az NHS Egészségügyi tartalmak létrehozására vonatkozó szabványának megfelelő öntanúsítást kell végezniük.

Franciaországban az orvosoknak és az ápolóknak szerepelniük kell a Répertoire Partagé des Professions de Santé (RPPS) nyilvántartásában. A regisztrációs folyamatról és a feltételekről a webhelyükön talál további információt.

Előfordulhat, hogy az egészségügyi tartalmak polca nem minden egészségügyi problémánál áll rendelkezésre a keresési eredményekben. Dolgozunk rajta, hogy további egészségügyi problémákat is megjelenítsünk a polcokon, és több csatornára is kiterjesszük a jogosultságot.

Egészségügyi információs panelek a keresésben

Amikor egészségüggyel (pl. a COVID-19 megbetegedéssel) kapcsolatos témakörökre keresel rá a YouTube-on, egészségügyi információs panel jelenhet meg a keresési eredményekben. Ezek a panelek többek között a tünetekről, a megelőzésről és a kezelési lehetőségekről szóló információkat tartalmaznak. Ezek az információk olyan megbízható forrásokból származnak, mint pl. az Egészségügyi Világszervezet és más egészségügyi intézmények.

Az egészségügyi információs panelek az illető intézmények webhelyére mutató linket is tartalmaznak, ahol további információt találsz. Ezek megadásával az a célunk, hogy helyileg releváns, megbízható információkat biztosítsuk neked az egészségüggyel kapcsolatos témaköröket illetően.

Egyes országokban/régiókban a Google-tól vagy a helyi egészségügyi hatóságoktól származó, klinikailag megerősített önfelmérő kérdőívre mutató link is megjelenhet. Az önfelmérő kérdőívre adott válaszaid alapján további információt kaphatsz arról, hogy milyen típusú segítség vagy orvosi ellátás lehet megfelelő számodra.

Az információk forrása

Gondoskodunk róla, hogy a YouTube egészségügyi információs paneljein megjelenő információk kormányzati szervektől, egészségügyi minisztériumoktól és egyéb elismert egészségügyi intézményektől származzanak. Ezeket a paneleket folyamatosan bővítjük, és a jövőben további szervezetekre és egészségügyi témakörökre terjesztjük ki.

Elsősegéllyel kapcsolatos információk a keresésben

Bizonyos egészségügyi problémák esetén az „Elsősegély egészségügyi forrásokból” polc kitűzhető a keresési találatok tetejére. A polcon könnyen követhető videók szerepelnek, és szükséghelyzetben segít az embereknek a megbízható forrásokból származó elsősegélynyújtási ismeretek megtalálásában összetett utasítások elolvasása vagy meghallgatása nélkül.

A polc számos elsősegélynyújtással kapcsolatos témakörnél megjelenhet, ilyen lehet az újraélesztés, fuldoklás, a Heimlich-fogás végrehajtása, vérzés, szívroham, agyvérzés, roham stb.

A polc jelenleg csak az Egyesült Államokban, angol és spanyol nyelven áll rendelkezésre.

Mikor kell egészségügyi szakemberhez fordulni?

A YouTube-on megjelenő egészségügyi információk nem mindenkire érvényesek, és nem minősülnek orvosi tanácsadásnak. Ha bármilyen egészségügyi problémád van, fordulj egészségügyi szolgáltatóhoz. Ha úgy gondolod, hogy sürgősségi ellátásra van szükséged, fordulj orvosodhoz, vagy hívd a helyi segélyhívó számot.

A YouTube által a keresésekről tárolt információk

Az egészségügyi funkciók csak akkor jelennek meg, ha az aktuális keresésed vagy a videó, amit nézel valamilyen egészségügyi témához kapcsolódik. A megtekintési és a keresési előzmények nem aktiválják ezeket a funkciókat. Ha mégis szeretnéd megkeresni és eltávolítani a kereséseidet, ezt az Adataid a YouTube szolgáltatásban részben teheted meg. Keresési előzményeid megtekintéséről és törléséről is olvashatsz.

Helytelen adatok bejelentése

Küldj visszajelzést, ha problémát találsz a YouTube-on megjelenő egészségügyi funkciókkal kapcsolatban, vagy bármilyen javaslatod van:

 • Visszajelzést küldhetsz a panelek Továbbiak ” elemén keresztül, vagy
 • Visszajelzést küldhetsz a profilképedre kattintva vagy koppintva megjelenő menüből.
 • Kérjük, használd a „#healthinfo” hashtaget a visszajelzésedben, ha az egészségügyi kontextust biztosító információs panelre vonatkozó alábbi visszajelzések egyikét küldöd:
  • A csatorna helytelen információs panellel rendelkezik.
  • Az információs panel helytelen csatornánál szerepel egy adott egészségügyi entitás esetén.
  • Úgy gondolod, hogy a csatornának tartalmaznia kellene egészségügyi forrásra vonatkozó kontextust biztosító információs panelt, de ez nem így van – ne feledd, hogy az egészségügyi témájú YouTube-csatornával rendelkező magánszemélyeknek és nem akkreditált szervezeteknek hozzáférést kell kérniük a panelek használata érdekében.
Megjegyzés: Visszajelzést küldhetsz az egészségügyi tartalmak polcain keresztül, a profilképedre kattintva vagy koppintva megjelenő menü segítségével.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
15336916727221192602
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
59