Tillåten användning på YouTube

Tillåten användning (fair use) är en juridisk doktrin. Enligt den får du under vissa omständigheter återanvända upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren. 

Riktlinjer för tillåten användning

Olika länder har olika regler för när det är okej att använda material utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse. I till exempel USA kan verk med kommentarer, kritik, forskning, utbildning eller nyheter anses vara tillåten användning. Vissa andra länder har en liknande idé som kallas skälig användning. Reglerna för det kan se annorlunda ut.

Domstolarna analyserar möjlig tillåten användning utifrån fakta i varje enskilt fall. Vi rekommenderar att du rådgör med en juridisk expert innan du laddar upp videor som innehåller upphovsrättsskyddat material.

De fyra faktorerna för tillåten användning

I USA fastställs tillåten användning av en domare. Domaren analyserar hur de fyra faktorerna för tillåten användning kan tillämpas på ett specifikt fall.

1. Användningens syfte och karaktär, inklusive om användningen är av kommersiell natur eller om verket används i utbildningssyfte.

Domstolar fokuserar vanligtvis på hur bearbetat materialet som används är. Frågan är om användningen tillför nya uttryck eller nya betydelser till originalet, eller om det bara kopierar originalet. Det är mindre troligt att kommersiell användning bedöms som tillåten, men det är möjligt att tjäna pengar på en video och hävda tillåten användning.

2. Det upphovsrättsskyddade verkets art.

Det är mer troligt att användning av facklitterära verk anses vara tillåtet än användning av rent fiktiva verk.

3. Omfattningen, det vill säga hur stor del av det skyddade verket som används i det nya verket.

Det är mer sannolikt att det anses tillåtet att låna små delar av ett verk än stora stycken. Dock kan även användningen av en liten del vara förbjuden i vissa situationer, om den lilla delen utgör verkets kärna.

4. Användningens påverkan på det upphovsrättsskyddade verkets värde på den potentiella marknaden.

Användning som skadar upphovsrättsinnehavarens möjligheter att tjäna pengar på sitt verk anses mindre ofta falla under doktrinen för tillåten användning. Domstolarna har i vissa fall gjort undantag från den här faktorn i fall som rör parodier.

Exempel på tillåten användning

I videorna nedan ser du bra exempel på tillåten användning.

Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck

Donald Duck träffar på Glenn Beck i Right Wing Radio Duck

av rebelliouspixels

I den här remixen kombineras korta utdrag ur olika källmaterial, och ett nytt budskap skapas om effekten av provokativ retorik vid ekonomisk kris. Verk där källmaterialet får en ny betydelse kan anses som tillåten användning.

Asiana stämmer KTVU för sändning av falska, rasistiska namn på piloter

av TheRunListChannel

Nyhetsrapportering är en annan typ av användning som ofta anses tillåten. I den här videon diskuteras en felaktig tv-rapport som uppmärksammades. Kommentatorn använder ett kortfattat klipp för att beskriva vad rapporten handlar om.

YouTubes skydd genom tillåten användning

YouTube får många begäranden om borttagning av videor som upphovsrättsinnehavarna anser bryter mot upphovsrätten. Ibland gäller sådana begäranden videor som verkar vara typiska exempel på tillåten användning. Enligt domstol ska rättighetsinnehavare först själva göra en bedömning om användningen kan falla inom reglerna för tillåten användning innan de skickar en anmälan om borttagning på grund av upphovsrättsintrång. I många av fallen (observera att det totala antalet borttagningar på grund av upphovsrättsintrång är lågt) frågar vi därför upphovsrättsinnehavarna om de har gjort den här bedömningen.

I några särskilda fall har vi bett den YouTuber som lade upp videon att delta i ett nytt initiativ som skyddar några av de tydligaste exemplen på tillåten användning på YouTube mot begäranden om borttagning på grund av upphovsrättsintrång. Med det här initiativet skyddar vi YouTubers mot juridiska kostnader på upp till en miljon USD om de har fått meddelanden om borttagning för videor som klassas som tillåten användning. Det här gäller i fall där borttagningen resulterar i en upphovsrättstvist. På så sätt har dessa YouTubers möjlighet att skydda sina verk. Dessutom gynnas allt kreativt arbete eftersom människor får lära sig hur viktigt det är med tillåten användning och vilka begränsningar det har.

Se exempel på skyddad tillåten användning på YouTube

Fracking Next Door

Titta på den här spellistan med innehåll som räknas som tillåten användning om du vill ha fler exempel.

Obs! Om du bor i USA kan du titta på videorna vi skyddat ovan. Om du befinner dig utanför USA kan du tyvärr inte se videorna i den här spellistan.

Observera att videorna ovan bara utgör en bråkdel av antalet begäranden om borttagning på grund av upphovsrättsintrång. De är också bara en bråkdel av antalet fall av tillåten användning som riskerar borttagning. YouTube kan bara erbjuda skydd genom tillåten användning till ett begränsat antal enskilda videor per år, och vi väljer ut dem utifrån ett antal faktorer. Videorna vi väljer är de mest tydliga exemplen på tillåten användning. Vi kontaktar dig om vi väljer din video. Kontakta oss inte för att be oss skydda din video. Vi hör av oss om vi anser att vi kan erbjuda dig det här skyddet.

Återställda videor

Vi kan inte erbjuda juridiskt försvar till alla, men vi är mycket väl medvetna om hur meddelanden om borttagning påverkar våra YouTubers. Du kanske har sett några fall i media där vi bett rättighetsinnehavare att ompröva borttagningar eller återinföra videor där tillåten användning gäller för innehållet. Exempel:

  • I den här videon av Young Turks visas korta klipp ur en starkt kritiserad reklam som en del av konversationen om varför tittarna kände sig förolämpade.
  • Secular Talks video där Mike Huckabee kritiseras för att göra reklam för en icke-godkänd diabetesbehandling.
  • Buffy vs Edward: Twilight Remixed – [originalversion]. I den här remixen jämförs hur kvinnor framställs i två verk från vampyrgenren som riktas mot tonåringar.
  • Videon ”No Offense” laddades upp av National Organization for Marriage. Här används ett utbrott av Perez Hilton som exempel på oförskämt beteende från förespråkare för samkönade äktenskap.

Resurser

Om du vill läsa mer om tillåten användning finns det mängder av resurser online. Följande webbplatser är enbart för utbildningssyfte, och YouTube har inte godkänt dem:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?