Tillåten användning på YouTube

Tillåten användning (fair use) är en juridisk doktrin. Enligt den får du under vissa omständigheter återanvända upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren.

Riktlinjer för tillåten användning

Olika länder har olika regler för när det är okej att använda material utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse. I till exempel USA kan verk med kommentarer, kritik, forskning, utbildning eller nyheter anses vara tillåten användning. Vissa andra länder har ett liknande koncept som kallas skälig användning (fair dealing). Reglerna för det kan se annorlunda ut.

Domstolarna går igenom möjliga fall som gäller tillåten användning utifrån fakta i varje enskilt fall. Vi rekommenderar att du rådgör med en juridisk expert innan du laddar upp videor som innehåller upphovsrättsskyddat material.

De fyra faktorerna för tillåten användning

I USA bestämmer domare vad som anses vara tillåten användning. En domare överväger hur de fyra faktorerna för tillåten användning kan tillämpas på varje enskilt fall. De fyra faktorerna för tillåten användning är följande:

1. Användningens syfte och karaktär, inklusive om användningen är av kommersiell natur eller om verket används i utbildningssyfte.

Domstolar fokuserar vanligtvis på hur bearbetat det upphovsrättsskyddade materialet som används är. Det innebär att de fastställer om användningen tillför nya uttryck eller nya betydelser till originalet, eller om det bara kopierar originalet.
Det är mindre troligt att kommersiell användning bedöms som tillåten, men det är fortfarande möjligt att tjäna pengar på en video som innehåller material som är tillåtet att använda.

2. Det upphovsrättsskyddade verkets art.

Det är mer troligt att användning av facklitterära verk anses vara tillåtet än användning av rent fiktiva verk.

3. Omfattningen, det vill säga hur stor del av det skyddade verket som används i det nya verket.

Det är mer sannolikt att det anses tillåtet att låna små delar av ett verk än stora stycken. Men om det som har lånats utgör verkets kärna kan ibland även användningen av en liten del vara förbjuden.

4. Användningens påverkan på det upphovsrättsskyddade verkets värde på den potentiella marknaden.

Användning som inverkar på upphovsrättsinnehavarens möjligheter att tjäna pengar på sitt verk är mindre sannolikt att anses som tillåten användning. Domstolarna har i vissa fall gjort undantag från den här faktorn i fall som rör parodier.

Exempel på tillåten användning

Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck

Donald Duck träffar på Glenn Beck i Right Wing Radio Duck

av rebelliouspixels

I den här remixen kombineras korta utdrag ur olika källmaterial. Remixen skapar ett nytt budskap om effekten av provokativ retorik vid ekonomisk kris. Verk där källmaterialet får en ny betydelse kan anses som tillåten användning.

YouTubes skydd genom tillåten användning

YouTube får många begäranden om borttagning av videor som upphovsrättsinnehavarna menar bryter mot upphovsrätten. Ibland gäller dessa begäranden videor som verkar vara typiska exempel på tillåten användning. Enligt domstolsbeslut ska upphovsrättsinnehavare beakta tillåten användning innan de skickar anmälan om upphovsrättsintrång. Därför ber vi ofta upphovsrättsinnehavare att bekräfta att de har gjort den här analysen.

I särskilda fall har vi bett kreatörer att delta i ett initiativ som skyddar några av de tydligaste exemplen på tillåten användning på YouTube mot begäranden om borttagning på grund av upphovsrättsintrång. Med det här initiativet skyddar vi kreatörer mot juridiska kostnader på upp till en miljon USD om de har fått meddelanden om borttagning för videor som klassas som tillåten användning. Det här gäller i fall där borttagningen resulterar i en upphovsrättstvist. Målet med det här initiativet är att se till att de här kreatörerna får möjlighet att skydda sina verk. Det är också tänkt att det ska gynna kreativt arbete eftersom man får lära sig hur viktigt det är med tillåten användning och vilka begränsningar det har.

Exempel på skyddad tillåten användning på YouTube

Fracking Next Door

Obs! Om du befinner dig i USA kan du titta på de videor som vi har skyddat i den här spellistan. Om du befinner dig utanför USA kan du tyvärr inte se videorna i den här spellistan.

De här exempelvideorna innehåller ett litet urval av de många begäranden om borttagning på grund av upphovsrättsintrång som vi får. De är också bara några få av ett stort antal fall av videor som klassas som tillåten användning och som riskerar borttagning.

YouTube kan erbjuda skydd genom tillåten användning till endast några få videor varje år. De väljs ut utifrån många olika faktorer. Vi väljer vanligtvis videor som bäst visar tillåten användning utifrån de fyra faktorer för tillåten användning som listas ovan.

Vi hör av oss till dig om vi väljer ut din video för det här initiativet. Du behöver inte kontakta oss och be oss skydda din video. Vi hör av oss om vi kan erbjuda dig det här skyddet.

Återställda videor

YouTube kan inte erbjuda juridiskt försvar till alla, men vi är mycket väl medvetna om hur meddelanden om borttagning påverkar våra kreatörer. Du kanske känner till några särskilda fall där vi bett upphovsrättsinnehavare att ompröva borttagningar och återinföra videor där tillåten användning gäller för innehållet. Exempel:

  • Den här videon av Young Turks med korta klipp ur en starkt kritiserad reklam som en del av konversationen om varför tittarna kände sig förolämpade.
  • Den här videon av Secular Talk där en politiker kritiseras för att göra reklam för en icke-godkänd diabetesbehandling.
  • Buffy vs Edward: Twilight Remixed – [originalversion], som är en remixvideo där man jämför hur kvinnor framställs i två verk från vampyrgenren som riktas mot tonåringar.
  • ”No Offense”, som är en video som laddades upp av National Organization for Marriage där man använder ett klipp med en kändis som exempel på oförskämt beteende.

Mer info

Det finns mycket material på webben om du vill veta mer om tillåten användning. Följande webbplatser är enbart för utbildningssyfte, och YouTube har inte godkänt dem:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false
false