Redelijk gebruik op YouTube

Redelijk gebruik is een juridisch beginsel dat stelt dat je auteursrechtelijk beschermd materiaal onder bepaalde omstandigheden mag gebruiken, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechteigenaar is vereist.

Richtlijnen voor redelijk gebruik

Wereldwijd worden er verschillende regels gehanteerd voor het gebruik van materiaal zonder toestemming van de auteursrechteigenaar. Zo vallen in de Verenigde Staten uitingen van commentaar, kritiek, onderzoek, onderwijs of berichtgeving onder redelijk gebruik. Andere landen hanteren het vergelijkbare beginsel van redelijke distributie, waarbij weer andere regels kunnen gelden.

Rechtbanken beoordelen redelijk gebruik op basis van de omstandigheden van elk specifiek geval. Je kunt het best juridisch advies inwinnen bij een deskundige als je video's wilt uploaden die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten.

De 4 factoren van redelijk gebruik

In de Verenigde Staten bepalen rechters wat onder redelijk gebruik valt. De rechter beoordeelt hoe de 4 factoren van redelijk gebruik van toepassing zijn op elk specifiek geval. Dit zijn de 4 factoren van redelijk gebruik:

1. Het doel en de aard van het gebruik, zoals de vraag of dat gebruik voor commerciële doeleinden is of voor educatieve of non-profitdoeleinden

Rechtbanken richten zich meestal op de vraag of het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal 'transformerend' is. Dat wil zeggen, of het gebruik een nieuwe uitdrukking of betekenis aan het origineel geeft, of dat het origineel gewoon is gekopieerd.
Commercieel gebruik wordt minder snel als redelijk gebruik beschouwd, maar het is wel mogelijk om inkomsten te genereren met een video die materiaal bevat dat onder redelijk gebruik valt.

2. De aard van het auteursrechtelijk beschermde werk

Het gebruik van materiaal dat hoofdzakelijk feitelijk werk bevat, wordt eerder beschouwd als redelijk gebruik dan het gebruik van zuiver fictief werk.

3. De hoeveelheid en het wezenlijke belang van het gebruikte gedeelte in verhouding tot het auteursrechtelijk beschermde werk als geheel

Het ontlenen van kleine hoeveelheden materiaal aan een origineel werk wordt eerder beschouwd als redelijk gebruik dan het ontlenen van grote hoeveelheden. Maar als het geleende materiaal wordt gezien als de 'kern' van het oorspronkelijke werk, is het mogelijk dat het gebruik van zelfs een kleine hoeveelheid niet wordt beschouwd als redelijk gebruik.

4. Het effect van het gebruik op de potentiële afzetmarkt of waarde van het auteursrechtelijk beschermde werk

Gebruik dat ten koste gaat van de mogelijkheid van auteursrechteigenaren om te verdienen aan hun oorspronkelijke werk, wordt veel minder vaak als redelijk gebruik beschouwd. Rechtbanken maken in deze categorie soms een uitzondering voor parodieën.

Voorbeeld van redelijk gebruik

Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck

Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck

van rebelliouspixels

Deze remix bestaat uit korte fragmenten uit verschillende bronmaterialen. Deze vormen samen een nieuwe boodschap over het effect van provocerende taal tijdens een economische crisis. Werken waarbij nieuwe betekenis wordt gegeven aan het bronmateriaal, kunnen worden beschouwd als redelijk gebruik.

Bescherming vanwege redelijk gebruik van YouTube

YouTube krijgt veel verwijderingsverzoeken om video's te verwijderen waarvan auteursrechteigenaren claimen dat ze inbreuk maken op het auteursrecht. Soms gaat het om video's die duidelijke voorbeelden van redelijk gebruik lijken. Volgens rechterlijke uitspraken moeten auteursrechteigenaren kijken of het gebruik redelijk is voordat ze een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending indienen. Daarom vragen we auteursrechteigenaren vaak om te bevestigen dat ze deze analyse hebben uitgevoerd.

In uitzonderlijke gevallen hebben we creators gevraagd om mee te doen aan een initiatief dat bepaalde voorbeelden van redelijk gebruik op YouTube beschermt tegen verwijdering wegens auteursrechtschending. Met dit initiatief wil YouTube creators die een verwijderingsverzoek hebben gekregen voor video's die onder redelijk gebruik vallen, schadeloosstellen tot maximaal $ 1 miljoen aan juridische kosten als een verwijdering leidt tot een rechtszaak over auteursrechtschending. Dit initiatief is bedoeld om creators de kans te geven om hun werk te beschermen. Ook willen we de creatieve wereld beter maken door mensen het belang en de grenzen van redelijk gebruik te laten zien.

Voorbeelden van bescherming vanwege redelijk gebruik van YouTube

Fracking Next Door

Opmerking: In de VS kun je de door ons beschermde video's in deze playlist bekijken. Buiten de VS kun je de video's in deze playlist helaas niet bekijken.

We krijgen heel veel verwijderingsverzoeken vanwege auteursrechtschending. Deze voorbeeldvideo's zijn daar maar een klein deel van. Ook vormen ze maar een klein percentage van de mogelijke gevallen van redelijk gebruik die kunnen worden verwijderd.

YouTube kan elk jaar alleen bescherming vanwege redelijk gebruik bieden aan een paar video's, die we uitkiezen op basis van verschillende factoren. Over het algemeen selecteren we video's die redelijk gebruik het beste laten zien op basis van de bovenstaande 4 factoren van redelijk gebruik.

Als jouw video voor dit initiatief wordt uitgekozen, laten we het je weten. Je hoeft ons niet te vragen om je video te beschermen. Als we je deze bescherming kunnen bieden, nemen wij contact met je op.

Herstelde video's

YouTube kan niet iedereen juridische hulp aanbieden, maar we blijven wel alert op verwijderingsverzoeken die invloed hebben op alle creators. Je hebt misschien berichten gezien over gevallen waarin we auteursrechteigenaren hebben gevraagd om nog eens na te denken over de verwijdering van video's of ze toch toe te staan op grond van redelijk gebruik. Voorbeeld:

  • Deze video van The Young Turks, waarin korte clips uit een sterk bekritiseerde commercial worden gebruikt in een discussie over de vraag waarom veel kijkers deze commercial beledigend vonden.
  • Deze video van Secular Talk, waarin een politicus wordt bekritiseerd voor het promoten van een niet-bewezen behandeling voor diabetes.
  • Buffy vs Edward: Twilight Remixed -- [original version], een remixvideo die de manieren vergelijkt waarop vrouwen worden neergezet in 2 vampierfilms gericht op tieners.
  • No Offense, een video geüpload door de National Organization for Marriage, waarin een clip van een beroemdheid wordt gebruikt als een voorbeeld van lomp gedrag.

Meer informatie

Als je meer wilt weten over redelijk gebruik, zijn er veel online bronnen beschikbaar. De onderstaande sites dienen uitsluitend ter informatie en worden niet gesteund door YouTube.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
59
false