ניהול מינוי Premium שהושעה

אם נעדרתם ליותר משישה חודשים מהמדינה שבה רכשתם את המינוי שלכם ל-YouTube Premium או ל-YouTube Music Premium, ייתכן שהמינוי יושעה על ידי YouTube.

חודש לפני תום התקופה של שישה חודשים, תקבלו הודעה על כך שהמינוי בתשלום יושעה, אלא אם תיכנסו שוב לחשבון מאותה מדינה שבה רכשתם אותו. לאחר שישה חודשים של היעדרות, המינוי בתשלום יושעה באופן אוטומטי על ידי YouTube, וההטבות הנלוות למינוי הזה יבוטלו.

אם אתם מנהלים חבילה משפחתית, בני המשפחה שנהנים ממנה יאבדו גישה להטבות הנלוות למינוי בתשלום ברגע שהחשבון שלכם יושעה. השעיית חשבון של בן משפחה אחד שמשתמש בחבילה משפחתית אבל לא מנהל אותה, לא תשפיע על בני משפחה אחרים שמשתמשים בחבילה.

יש מספר אפשרויות לנהל חשבון מושעה:

  • חזרה למקום המגורים המקורי והמשך השימוש במינוי.
  • ביטול המינוי.
  • אי-ביצוע פעולה כלשהי: אם החשבון שלכם הושעה והוא יישאר במצב הזה במשך שישה חודשים, אנחנו נבטל עבורכם את המינוי בתשלום. עם זאת, אם לא תבצעו שום פעולה, ייתכן שעדיין תחויבו עבור המינוי שלכם במשך אותם שישה חודשים. מומלץ לעיין במידע המופיע בהמשך כדי להבין איך יושפע החיוב שלכם.

חיוב של חשבונות מושעים

בהתאם לאופן שבו נרשמתם למינוי בתשלום, יכול להיות שהחיוב על המינוי המושעה יימשך.

  • אם החיוב מתבצע דרך Google, החיוב החודשי יופסק באופן אוטומטי עם השעיית החשבון.
  • אם החיוב עבור המינוי בתשלום מתבצע דרך Apple, החיוב יימשך מדי חודש. עם זאת, לא תהיה לכם גישה להטבות שהן חלק מהמינוי בתשלום עד שתחזרו למדינה שבה אתם מתגוררים. תוכלו לחדש את המינוי כשתחזרו למדינה שבה אתם מתגוררים או לפנות אל Apple בבקשה לבטל את המינוי. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
8941585859118922853
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
59