นโยบายเพลงที่จัดเก็บไว้

หากคุณมีบัญชี YouTube Music คุณอาจจะได้รับพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งคุณจะสามารถอัปโหลดและจัดเก็บเนื้อหาบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น ไฟล์เพลงที่อาจมีข้อมูลเมตาและปกอัลบั้ม) ("เนื้อหาเพลงที่จัดเก็บไว้") หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บไว้ คุณจะรักษาสิทธิ์ที่มีเกี่ยวกับเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดและเราจะจัดเก็บสำเนาในนามของคุณ YouTube จะให้คุณเข้าถึงเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บไว้ผ่านบัญชี YouTube Music คุณจะเข้าถึงเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บไว้ได้ด้วยบัญชี YouTube Music เท่านั้นและไม่อาจแชร์ให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการ YouTube ที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชี Google หรือแพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัวของคุณ คุณมีหน้าที่ตามกฏหมายสำหรับเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บไว้ที่คุณอัปโหลดไปยัง YouTube Music และคุณจะไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (เช่น เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์) เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตจากผู้นั้นหรือมีสิทธิ์อื่นใดตามกฎหมาย

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บไว้ของคุณเท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการเล่นบน YouTube Music หรือแอป YouTube Music ทั้งนี้ YouTube จะไม่แชร์เนื้อหาเพลงที่จัดเก็บไว้ของคุณกับผู้อื่น

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร