นโยบายเพลงที่บันทึกไว้

หากคุณมีบัญชี YouTube Music คุณอาจจะได้รับพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งคุณจะสามารถอัปโหลดและจัดเก็บเนื้อหาบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น ไฟล์เพลงที่อาจมีเมตาดาต้าและอัลบั้มรูป) ("เนื้อหาเพลงที่จัดเก็บ") หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บ คุณจะรักษาสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บทั้งหมดและเราจะจัดเก็บสำเนาในนามของคุณ YouTube จะให้คุณเข้าถึงเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บผ่านบัญชี YouTube Music คุณจะเข้าถึงเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บได้เพียงบัญชี YouTube Music เท่านั้นและไม่อาจแชร์ให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการ YouTube ที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชี Google หรือ YouTube Family Plan ของคุณ คุณมีหน้าที่ตามกฏหมายสำหรับเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บที่คุณอัปโหลดไปยัง YouTube Music และคุณจะไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (เช่น วัสดุที่มีลิขสิทธิ์) เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตจากผู้นั้นหรือมีสิทธิ์อื่นใดตามกฏหมาย

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพลงที่จัดเก็บของคุณเท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการเล่นซ้ำบน YouTube Music หรือแอป YouTube Music ทั้งนี้ YouTube จะไม่แชร์เนื้อหาเพลงที่จัดเก็บของคุณกับผู้อื่น

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร