Lagrad musik-policy

Om du har ett YouTube Music-konto kan du få tillgång till serverutrymme där du kan ladda upp och lagra visst innehåll från din dator (till exempel musikfiler som kan innehålla metadata och albumkonst ("Lagrat Musikinnehåll"). Ifall du väljer att ladda upp Lagrat Musikinnehåll behåller du alla dina existerande rättigheter i sådant Lagrat Musikinnehåll och vi lagrar en kopia för din räkning. Youtube kommer göra ditt Lagrade Musikinnehåll tillgängligt för dig genom ditt YouTube Music-konto. Ditt Lagrade Musikinnehåll kommer endast vara tillgängligt för dig genom ditt YouTube Music-konto och kan inte delas av dig med någon annan, inklusive Youtube-användare som är del av din Google-familjegrupp eller YouTube-familjeprenumeration. Du är legalt ansvarig för det Lagrade Musikinnehållet som du laddar upp på YouTube Music, och du får inte inkludera tredje parts immateriella rättigheter (exempelvis upphovsrättsligt skyddat material) såvida du inte har tillstånd från tredje parten eller i övrigt är legalt berättigad till det.

Vi kan behöva göra begränsade nödvändiga ändringar i ditt Lagrade Musikinnehåll, nödvändiga för uppspelningsfunktionaliteten på YouTube Music eller genom YouTube Music-appen. YouTube kommer inte dela ditt Lagrade Musikinnehåll med tredje part.
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?