Beleid voor opgeslagen muziek

Als u een YouTube Music-account heeft, dan kunt u worden voorzien van serverruimte waar u bepaalde inhoud van uw computer kunt uploaden en opslaan (bijvoorbeeld muziekbestanden die metadata en albumkunst bevatten) ("Opgeslagen muziekcontent"). Als u ervoor kiest om Opgeslagen muziekcontent te uploaden, dan behoudt u alle bestaande rechten op de Opgeslagen muziekcontent en zullen we namens u een kopie opslaan. YouTube zal uw Opgeslagen muziekcontent voor u toegankelijk maken via uw YouTube Music-account. Uw Opgeslagen muziekcontent is alleen voor u toegankelijk via uw YouTube Music-account en mag niet door u gedeeld worden met anderen, met inbegrip van YouTube-gebruikers die onderdeel uitmaken van uw Google- of YouTube-gezinsabonnement-account. U bent juridisch verantwoordelijk voor de Opgeslagen muziekcontent die u uploadt naar YouTube Music en u mag geen intellectueel eigendom van derden opnemen (zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal) tenzij u daarvoor toestemming heeft van de desbetreffende derde of anderszins daartoe gerechtigd bent.

Het is mogelijk dat we enkele noodzakelijke wijzigingen moeten aanbrengen in uw Opgeslagen muziekcontent , waar dit nodig is voor de afspeelfunctionaliteit op YouTube Music of via de YouTube Music-app. YouTube zal uw Opgeslagen muziekcontent niet delen met derden.
 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?