Reklamverenlere uygun içerik kurallarımızla ilgili en yeni güncellemeleri almak için lütfen YouTube Yardım Merkezi'ndeki Reklamverenlere uygun içerik kuralları konulu yayınlarımıza göz atın ve buradan abone olun.

Yakında gerçekleştirilecek olan ve kısa süre önce gerçekleştirilen reklam kuralı güncellemeleri

Reklamverenlere uygun içerik kuralları üzerinde yapılan, zararlı veya tehlikeli eylemlerle ilgili güncellemeler (Ekim 2021)

İklim değişikliğiyle ilgili yanlış bilgilendirme yoluyla para kazanma hakkındaki bilgileri kasım ayında güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakata uygun olmayan iddialara yer verilen içeriklerde reklam yayınlanamayacak. Bu konudaki eğitim, belgesel veya haber temalı içeriklerde reklam yayınlanabilecek.

Bu güncelleme hakkında daha fazla bilgi için Google Ads Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.

Reklamverenlere uygun içerik kuralları üzerinde yapılan, ateşli silahlarla ilgili güncellemeler (Eylül 2021)

Ateşli silahlarla ilgili içeriklere yönelik geçerli para kazanma kurallarımıza açıklık getiriyoruz. Bakım amacıyla silah parçalarının sökülüp monte edildiği videolarda reklam gösterilebilir. Diğer ateşli silahların yer aldığı içeriklerle ilgili kurallarımızı da daha sıkı hâle getiriyoruz.

Reklamverenlere uygun içerik kuralları sayfamız güncellenecek ve bu değişiklik Ekim ayında Ateşli silahlarla ilgili içerikler sayfasında yer alacaktır.

Reklamverenlere uygun içerik kuralları üzerinde yapılan, Şiddetle ilgili güncellemeler (Temmuz 2021)

Para kazanma kılavuzumuzda şiddet konusuyla ilgili güncellemeler yaparak insan müdahalesinden dolayı tehlikede olan hayvanlara yer verilen görüntülerde reklam yayınlanmayabileceğinin altını çiziyoruz.

Reklamverenlere uygun içerik kuralları ile Oyunlar ve para kazanma makalelerinde birden çok politikayla ilgili güncellemeler (Nisan 2021)

İçerik üreticiler ve reklamverenlerin sağladığı bilgileri göz önünde bulundurarak, hem daha fazla içeriğin para kazanmaya tamamen uygun olabilmesi (yeşil simge) hem de reklamverenlerin endüstri standartlarını karşılamaya devam edebilmek için kurallarımızı güncelledik. 
 
İlk olarak, kolluk görevlileriyle şiddetli çatışmalar, keyif verici maddeler ve uyuşturucuyla ilgili içerikler veya hassas olaylar içerebilecek eğitim, belgesel veya haber içeriklerinde para kazanma özelliğini etkinleştiriyoruz. Ayrıca tartışmaya açık konuların sansürsüz görüntülere yer vermeden objektif şekilde tartışıldığı videolarda da para kazanma özelliğini etkinleştiriyoruz. 
 
İkinci olarak, yetişkinlere yönelik temaların mizah amacıyla sunulduğu (ör. aşk ve flört temalı şakalar) ve orta düzeydeki küfürlerin (ör. boktan ve kaltak) ilk 30 saniye içinde kullanıldığı içeriklerde para kazanılmasına izin veriyoruz.

Bununla birlikte, şu bölümlerin daha net şekilde anlaşılabilmesi için daha fazla örnek ekledik: Reklamverenlere uygun içerik kurallarındaki Yetişkinlere uygun içerik, Zararlı veya tehlikeli eylemler ve Ateşli silahlarla ilgili içerik bölümleri.
 
Oyunlar ve para kazanma makalesinin Oyun videolarından para kazanmayla ilgili ipuçları bölümü de ilgili politika güncellemelerini yansıtmak amacıyla uygun şekilde güncellendi.

Kılavuzda Uygunsuz dil kullanımı, Şiddet, Keyif verici maddeler ve uyuşturucuyla ilgili içerik kurallarıyla ilgili eklemeler ve COVID-19 ile ilgili para kazanma politikası güncellemesi (Şubat 2021)

Reklamverenlere uygun içerik kuralları makalesinde Uygunsuz dil kullanımı, Şiddet, Keyif verici maddeler ve uyuşturucuyla ilgili içerik kurallarına yönelik olarak "Bu içerikte reklamları etkinleştirebilirsiniz" bölümüne daha fazla örnek ekledik.

Ayrıca aşılamayla ilgili içerikler hakkında daha fazla bilgi sağlamak amacıyla COVID-19 içeriklerinden para kazanma ile ilgili güncelleme makalesinde ve reklamverenlere uygun içerik kurallarımızın Zararlı veya tehlikeli eylemler bölümünde güncellemeler yaptık.

Oyun içerikleriyle ilgili reklamverenlere uygun içerik kurallarının kapsamlı olarak ele alındığı yeni bir sayfa oluşturulması (Ocak 2021)

YouTube'da oyun içeriği üreten kullanıcıların reklamverenlere uygun içerik kurallarını daha iyi anlayabilmesi için oyun ve para kazanma konularının açıklandığı yeni bir sayfa yayınladık.

Bu yeni sayfa, özellikle de oyun içeriğiyle ilgili kurallarımızı açıklamak ve YouTube'da oyun içeriği üreten kullanıcıların içerik üretici onayını daha iyi anlaması için oluşturuldu.

Politikalarda değişiklik yapılmadı. Bu nedenle, videolarınızda reklamverenlere uygunluğun denetlenme biçimiyle ilgili herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaksınız.

Reklamverenlere uygun içerik kurallarındaki çeşitli bölümlerin daha fazla bilgi ve örnekle güncellenmesi, İçerik Üretici Onayı ile içeriklerinizi değerlendirme hakkındaki makalenin kullanımdan kaldırılması (Ocak 2021)

Reklamverenlere uygun içerik kuralları makalesi, içerik üretici onayı hakkında daha fazla talimat ve örnek eklenerek güncellendi. Bu doğrultuda, İçerik Üretici Onayı ile kendi içeriklerinizi değerlendirme hakkındaki makale kullanımdan kaldırıldı.

Yetişkinlere uygun içeriklerin yanı sıra Nefret ve hakaret barındıran içeriklerle ilgili politikalarda, "Reklamları etkinleştirebilirsiniz ancak yalnızca isteyen markalar reklam yayınlar" (Sınırlı Sayıda Reklam) ve "Bu içerikte reklamları devre dışı bırakmalısınız" (Reklam Yok) kategorileri altına, kapsam dahilindeki içerikleri netleştirmek için yeni ve daha ayrıntılı örnekler eklendi. Ayrıca politikalarla ilgili ayrıntılı ve şeffaf bilgilendirme yaptığımızdan emin olmak için Hassas olaylar ile Tartışmalı konular politikalarımızı ayırdık. 

Sınırlı Sayıda Reklam Yayınlanmasına veya Hiç Reklam Yayınlanmamasına yol açabilecek içeriklere daha fazla örnek vermek amacıyla Zararlı veya tehlikeli eylemlerle ilgili politikalara küçük eklemeler yaptık.

Tahrik edici veya küçük düşürücü içerikler, Tütün ürünleriyle ilgili içerikler ve ailelere uygun içerik politikalarında yetişkinlere yönelik temalar bölümlerine, bunların YouTube Studio'daki içerik üretici onayı anketinde yer alan diğer politikalar altında toplu olarak bulunabileceğiyle yeni bir not eklendi.

Politikalarda değişiklik yapılmadı. Bu nedenle, videolarınızda reklamverenlere uygunluğun denetlenme biçimiyle ilgili herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaksınız.

İçerik Üretici Onayı ile içeriklerinizi derecelendirme hakkındaki makalenin çeşitli bölümlerine daha fazla bilgi ve örnek sunan güncellemelerin eklenmesi (Ekim 2020)

İçerik Üretici Onayı ile içeriklerinizi derecelendirme makalesinde, kapsam altındaki içerikleri netleştirmek istedik. Bu doğrultuda, artık Şiddet ve Yetişkinlere Uygun İçerik politikalarındaki "Bu içerik için reklamları etkinleştirebilirsiniz" bölümüne daha kapsamlı örnekler ekledik. Bunun yanı sıra, Tartışmalı konular ve Hassas olaylar bölümlerinde "hassas olaylar" ve "odak" için belirtilen tanımları netleştirdik.

Zararlı veya Tehlikeli Eylemler ile Uygunsuz Dil Kullanımı bölümlerine, manevi rahatsızlığa yol açan şakalar için daha fazla örnek ekledik. Ayrıca bu bölümlerde, sık sık sinkaflı küfür kullanılmasının videolarda sınırlı sayıda reklam gösterilmesine veya reklam gösterilmemesine yol açacağını netleştirdik.

Politikalarda değişiklik yapılmadı. Bu nedenle, videolarınızda reklamverenlere uygunluğun denetlenme biçimiyle ilgili herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaksınız.

Reklamverenlere uygun içerik kurallarına Haberlere özgü kılavuzun eklenmesi (Ağustos 2020)

Şiddet ve Tartışmaya açık konular ile hassas olaylar ile ilgili kurallara, politikalarımızın güncel olaylar hakkındaki haberleri nasıl etkilediğini içerecek şekilde açıklık getirdik. 

Bu güncelleme Ağustos'ta yapılacaktır.

Reklamverenlere uygun içerik kurallarına Sarsıcı İçerikler bölümünün eklenmesi (Ağustos 2020)

Sarsıcı İçerik kurallarımız, mevcut politikalara açıklık getirir ve izleyicileri rahatsız edebilecek, tiksindirebilecek veya sarsabilecek içeriklere odaklanır. Kaynaklar üzerindeki bu değişikliği, İçerik Üreticilere reklam yayınlanamayacak içerikler konusunda daha iyi yardımcı olabilmek için yapıyoruz.

İçerik üretici onayı anketine yeni bir bölüm eklenecek. İçerik Üretici Topluluğu'na mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda, Ağustos ayında Reklamverenlere uygun içerik kuralları ve İçerik Üretici Onayı ile içeriklerinizi derecelendirme bölümlerinde de güncelleme yapılacak.

Politikalarda değişiklik yapılmadı. Bu nedenle, videolarınızda reklamverenlere uygunluğun denetlenme biçimiyle ilgili herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaksınız.

Uygunsuz dil kullanımıyla ilgili güncellemeler (Haziran 2020)

Bu bölümdeki metin, başlıklarda ya da küçük resimlerde uygunsuz dil kullanımını sansürleme amacıyla yanlış yazılan küfürler konusunun Sınırlı Sayıda Reklam Gösterme veya Hiç Reklam Gösterememeyle sonuçlanmasını netliğe kavuşturmak için düzenlendi. İçerik üreticiler, güncellenen metni buradan inceleyebilir.  

Politikalarda değişiklik yapılmadı. Bu nedenle, videolarınızda reklamverenlere uygunluğun denetlenme biçimiyle ilgili herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaksınız.

İçerik Üretici Onayı İle İçeriklerinizi Derecelendirme Hakkında Güncellemeler (Mayıs 2020)

Bu makaleye, hesabınızda yer alan ankette listelenen seçeneklerin her biri için içerik türleriyle ilgili örnekler ekledik. Ankette değinilen çıplaklık gibi temel kavramların tanımlarını da paylaştık.

Politikalarda değişiklik yapılmadı. Bu nedenle, videolarınızda reklamverenlere uygunluğun denetlenme biçimiyle ilgili herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaksınız.

COVID-19 ile ilgili güncellemeler (Nisan 2020)

Reklamverenlere Uygun İçerik Kurallarımız ile Topluluk Kurallarımıza uymak koşuluyla, COVID-19'a değinen ve/veya tamamı bu konuyla ilgili olan içeriklerden artık para kazanılabilir (ve bu içeriklerde yeşil simge görünür). COVID-19 içeriklerinden para kazanmayla ilgili daha ayrıntılı bilgileri buradan edinebilirsiniz.

Tartışmalı konular ve hassas olaylar ile Uygunsuz dil hakkındaki güncellemeler (Şubat 2020)

Bu makalede, tartışmalı olduğu düşünülen konularla ilgili artık daha kapsamlı bir liste ve hassas olayları nasıl tanımladığımız hakkında açıklama bulunmaktadır. Ayrıca Uygunsuz Dil ile ilgili kurallarımızı da daha açık hâle getirdik.

Politikalarda değişiklik yapılmadığından, videoların reklamverenlere uygunluğunun nasıl denetlendiğiyle ilgili de herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Reklamverenlere uygun içerik kuralları hakkında güncelleme (Haziran 2019)

Bu makalede, sınırlı sayıda reklam alacak veya hiç alamayacak içeriklerle ilgili artık daha fazla örnek bulunmaktadır.

Politikalarda değişiklik yapılmadığından, videoların reklamverenlere uygunluğunun nasıl denetlendiğiyle ilgili de herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
59
false