Oznámení

Pokud chcete mít přehled o aktuální podobě pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty, podívejte se v centru nápovědy YouTube na související příspěvkyzde se přihlaste k odběru novinek.

Nedávné a nadcházející aktualizace pokynů týkajících se reklam

Na této stránce najdete přehled chystaných a nedávných aktualizací pokynů k reklamám týkajících se našich pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. Informace o dalších aktualizacích zásad YouTube najdete zde.

Novinky

Novinky za poslední tři měsíce

 

Duben 2024

Aby naše stávající zásady byly jasnější, uvádíme v sekci „Žádné tržby z reklam“ v pokynech k obsahu vhodnému pro inzerenty příklady mimořádně vulgárních výrazů a nenávistných výrazů či urážek. Nemění se, které výrazy považujeme za „mimořádně vulgární“ ani způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty.
 

Leden 2024

Aktualizovali jsme pokyny ohledně citlivých událostí včetně nevhodných formulací, aby bylo zřejmé, že obsah, který těží z citlivých událostí nebo je zneužívá, nelze zpeněžit. Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.
 

Listopad 2023

Aktualizovali jsme pokyny týkající se obsahu pro dospělé ve dvou oblastech:

 • Kojení: Obsah zobrazující kojení v době, kdy je dítě přítomno, i když je viditelný dvorec prsní bradavky, může nyní získávat tržby z reklam. Dříve bylo možné takový obsah zpeněžit pouze v případě, když dvorec prsní bradavky nebyl viditelný. Tržby z reklam lze nyní získávat i prostřednictvím miniatur videí o kojení se zaměřením na ňadra bez viditelných dvorců prsní bradavky.
 • Smyslný tanec: Obsah s nesexuálními explicitními scénami tance s rytmickými pohyby těla, jako je twerking nebo tělesný kontakt, i scény tance s letmými záběry minimálního oblečení, nyní může generovat tržby z reklam. Dříve takový obsah nebyl považován za zpeněžitelný.

Tuto změnu v našich pokynech k obsahu pro dospělé provádíme proto, abychom autorům umožnili vydělávat na reklamách u obsahu, který zobrazuje nesexuálně explicitní tanec, jako je twerking, a u obsahu souvisejícího s kojením.

Aktualizovali jsme také článek Herní videa a zpeněžení, aby tyto změny zásad reflektoval.

Předchozí novinky

Novinky starší než tři měsíce

2023

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty (říjen 2023)

Aktualizovali jsme název našich zásad „Nebezpečné nebo násilné činy“ na „Nebezpečné činy a nespolehlivý obsah“. Také jsme přidali formulace, abychom objasnili, že obsah zahrnující tvrzení, která jsou prokazatelně nepravdivá a mohla by významně snížit účast lidí ve volbách, jejich důvěru ve volby nebo jiné demokratické procesy, nepřináší tržby z reklam. Jedná se například o informace o postupech veřejného hlasování, vhodnosti politického kandidáta na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo sčítání lidu, které jsou v rozporu s oficiálními státními zdroji. Obsah, který cituje nepravdivá tvrzení v této oblasti, ale přitom jasně uvádí, že jsou nepravdivá (například komentáře, vzdělávací nebo dokumentární obsah), může generovat tržby z reklam.

Způsob vynucování těchto zásad se nemění, což znamená, že se nezmění ani způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty.

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty (září 2023)

 Aktualizovali jsme naše pokyny ohledně kontroverzních témat.

 • Umožňujeme autorům získat vyšší tržby z reklam u obsahu, který se věnuje tématům jako interrupce nebo sexuální zneužívání dospělých. To znamená, že obsah, který o těchto tématech pojednává a neobsahuje explicitní podrobnosti, lze plně zpeněžit. Uvědomujeme si, že videa s těmito tématy mohou být pro uživatele užitečným zdrojem informací. Chceme proto zajistit, aby kontroverzní témata diskutovaná nepopisným a neexplicitním způsobem nebyla znevýhodněna zrušením možnosti zpeněžení. Uvědomujeme si také, že některé skupiny autorů se domnívají, že kvůli svému zaměření dostávají více žlutých ikon než jiní, což je nepřiměřeně ovlivňuje. Doufáme, že tyto změny poskytnou všem autorům více prostoru k diskuzi o těchto tématech a dají jim možnost získávat tržby z reklam. 
 • Kromě toho uvádíme v soulad pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty ohledně poruch příjmu potravypokyny pro komunitu YouTube. Obsah zaměřený na poruchy příjmu potravy, který obsahuje spouštěče, například návod na přejídání, skrývání nebo hromadění jídla nebo užívání projímadel, tržby z reklam získávat nemůže. 
  • Díky této změně už takový obsah nebude podporován reklamami a naše pokyny pro zpeněžení a komunitu budou vyjadřovat jednotné stanovisko. 
  • Upozorňujeme, že na vzdělávací či dokumentární obsah nebo obsah obětí, který tyto aspekty poruchy příjmu potravy zmiňuje, ale nepropaguje, tato změna nemá žádný vliv.

Aktualizovali jsme také článek Herní videa a zpeněžení, aby tyto změny zásad reflektoval.

Podrobnější informace o této změně najdete ve videu v kanálu Creator Insider.

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty (březen 2023)

Aktualizovali jsme naše pokyny týkající se nevhodných výrazů. Vulgární výrazy (např. slovo m*dat) použité v prvních sedmi sekundách nebo ve většině videa mohou generovat omezené tržby z reklam, namísto nulových tržeb, jak bylo oznámeno níže. Při použití slov jako „kurva“, „pičus“, „kretén“ nebo „hovno“ se u videí bude zobrazovat zelená ikona. Vulgární výrazy použité během prvních 8–15 sekund mohou nyní generovat tržby z reklam. Také jsme zpřesnili pokyny ohledně vulgárních výrazů v hudbě: silně vulgární výrazy používané v hudbě na pozadí, doprovodných stopách a úvodu/závěru mohou generovat tržby z reklam.

2022

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty (listopad 2022)

Aktualizovali jsme naše pokyny, aby byly jasněji formulovány a zohledňovaly nové změny konkrétních pokynů a změny v oblasti vhodnosti pro reklamu. Níže najdete aktualizované pokyny a neúplný seznam konkrétních změn:

 • Obsah pro dospělé
  • Při použití miniatur, názvů a videí se sexualizovanými texty (například odkazy, 18+), obscénními výrazy, obrázky (například skutečné či animované minimálně zakryté hýždě), zvukem (například sdílení sexuálních tipů či pracovních zážitků) a uspokojujícími akty (například páření zvířat nebo implicitní sexuálně uspokojující akty) nelze získávat tržby z reklam.
  • Uplatňování zásad v souvislosti s klasickým uměním, které zobrazuje sexuální aktivity, smyslný tanec, sexuální vzdělávání bez záměru vzrušit publikum, zůstává beze změny, takže v tomto případě je možné i nadále získávat tržby z reklam.
 • Násilí
  • Pokud video obsahuje neexplicitně zobrazená mrtvá těla bez jakéhokoli kontextu, násilí ve hrách zaměřené na skutečnou pojmenovanou osobu nebo jednání, které bylo provedeno s cílem vytvořit šokující zážitky (například masové vraždy), implikovaný okamžik smrti (například bombový útok na budovu s lidmi uvnitř), nelze u něj získávat tržby z reklam.
  • Pokud video obsahuje záběry standardního hraní, ve kterém se po prvních osmi sekundách vyskytují krvavá zranění, neexplicitní tragédie a jejich následky (například záběry zaplaveného města) nebo oprávněné zásahy bezpečnostních složek, můžete u něj získávat tržby z reklam.
 • Nebezpečné nebo násilné činy
  • Pokud video zobrazuje nebezpečné činnosti, jejichž účastníky nebo oběťmi jsou nezletilí (například nezletilí, kteří se účastní experimentů nebo výzev zahrnujících kaskadérské kousky nevhodné pro děti), nelze u něj získávat tržby z reklam.
 • Citlivé události
  • Všechna témata související s organizacemi obchodujícími s drogami a zahraničními teroristickými organizacemi budou spadat do Nebezpečných nebo násilných činů, nikoli do Citlivých událostí.
  • Pravidla týkající se citlivých událostí byla upravena po jazykové stránce, aby byla jasněji formulována, k obsahovým změnám však nedošlo.
 • Nevhodné výrazy
  • Náš přístup k nevhodným výrazům se mění. Všechny různé typy vulgarit se nyní posuzují stejně, což znamená, že se nerozlišují na základě úrovně závažnosti (například lehké, střední, silné nebo mimořádně silné). Dále již za nevhodné výrazy nepovažujeme slova „sakra“ a „vole“. Pokud se v názvu, miniatuře nebo v prvních sedmi sekundách či opakovaně během videa budou objevovat vulgární výrazy, nebudete mít nárok na tržby z reklam.
  • Pokud se ve videu objeví vulgarity po prvních osmi sekundách, lze u něj získat tržby z reklam. Naše stanovisko ohledně nemožnosti zpeněžení obsahu videa, které obsahuje velké množství vulgárních výrazů, se nemění.
 • Obsah související s drogami a rekreačními drogami
  • Pokud video obsahuje záběry užívání a konzumace drog, jako jsou injekce nebo kouření marihuany v herním obsahu, nelze u něj získávat tržby z reklam.
  • Pokud video obsahuje záběry drogových obchodů nebo zmínky o drogách v herním obsahu, lze u něj získávat tržby z reklam.

Kromě toho představujeme také nové pokyny ohledně umožnění nepoctivého chování. Na následující obsah se nyní bude vztahovat možnost „Tento obsah nezíská žádné tržby z reklam“:

 • Předstírání, že jste zaměstnancem maloobchodu, bez svolení vlastníka nebo porušení jeho kodexu chování (například neopuštění jeho prostor po pracovní době). 
 • Používání nebo nabádání k používání hackerského softwaru v kompetitivních e-sportech.

Aktualizovali jsme také článek Herní videa a zpeněžení, aby tyto změny zásad reflektoval.
 

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty (říjen 2022)

Stránka Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty byla aktualizována, aby jasně zdůraznila, že současné pokyny pro zpeněžení na úrovni videa platí pro VOD (dlouhé video) i pro videa ve formátu Shorts. Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění. O aktualizacích vás budeme informovat. Další informace o tom, kdy začíná sdílení příjmů z reklam ve videích Shorts, najdete zde.

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty (srpen 2022)

Aktualizovali jsme pokyny pro zpeněžení obsahu, který může být škodlivý či nebezpečný. U videí s prvky vigilantismu nebude možné zobrazovat reklamy.

Stránka Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty byla proto aktualizována. Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty ohledně nevhodného obsahu pro děti a rodinu (duben 2022)

Nedávno jsme aktualizovali pokyny pro obsah „určený pro děti“, abychom autorům pomohli určit, který obsah je vhodný nebo nevhodný pro reklamy. Vytvořili jsme nový pokyn s názvem „Nevhodný obsah pro děti a rodinu“ se třemi kategoriemi: Obsah povzbuzující k negativnímu chování, Nevhodný obsah zaměřený na děti a Šokující obsah zaměřený na děti. 

Aktualizace týkající se války na Ukrajině (březen 2022)

Na stránce Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty jsme zveřejnili pokyny týkající se probíhající války na Ukrajině: 

V souvislosti s válkou na Ukrajině není až do odvolání možné zpeněžit obsah, který tuto válku zneužívá, popírá nebo omlouvá. Cílem této aktualizace je vysvětlit a v některých případech rozšířit naše pokyny týkající se této války.

2021

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty v rámci obsahu pro dospělé (prosinec 2021)

Aktualizovali jsme pokyny pro zpeněžení obsahu, který zahrnuje objekty genderové identity. Videa zobrazující objekty připomínající genitálie, jako jsou ňadra nebo penisy bez zobrazení nahoty, které autorům pomáhají s vysvětlením jejich životní cesty s genderovou dysforií, mohou zobrazovat reklamy.

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty ohledně škodlivých nebo nebezpečných činů (říjen 2021)

Aktualizovali jsme pokyny tak, aby zahrnovaly jasnější příklady v následujících oblastech zásad: Obsah pro dospělé, Násilí, Šokující obsah, Nenávistný a hanlivý obsah, Citlivé události, Obsah související se zbraněmi, Rekreační drogy a obsah související s drogami. Také jsme přidali novou sekci Definice s upřesněním klíčových termínů používaných v těchto pokynech.

Kromě toho zavádíme nové pokyny: Umožnění nepoctivého chování. Ten poskytuje informace o způsobilosti k zobrazování reklam u obsahu týkajícího se neoprávněného vniknutí, podvádění nebo hackerství, ať už soukromého, nebo placeného.

Pokyny týkající se zpeněžení obsahu souvisejícího s covidem‑19 jsme přesunuli z předchozí samostatné stránky přímo do pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty, aby bylo snazší se k nim dostat. Při návštěvě původní stránky budete přesměrováni na pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty.

Aktualizovali jsme také článek Herní videa a zpeněžení, aby tyto změny zásad reflektoval.

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty ohledně škodlivých nebo nebezpečných činů (říjen 2021)

Pro větší srozumitelnost v listopadu aktualizujeme pravidla pro zpeněžení obsahu šířícího nepravdivé informace ohledně změny klimatu. V důsledku toho nebude možné zobrazovat reklamy u obsahu, který podporuje vědecky nepodložená tvrzení ohledně změny klimatu. Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajský obsah týkající se této tématiky může reklamy zobrazovat i nadále.

Další informace o této aktualizaci naleznete v centru nápovědy Google Ads.

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty týkající se střelných zbraní (září 2021)

Upřesňujeme stávající pokyny ohledně zpeněžení obsahu souvisejícího se střelnými zbraněmi. U videí ukazujících rozebrání a opětovné složení zbraně za účelem údržby se mohou zobrazovat reklamy. Dále zpřísňujeme naše zásady u dalších typů obsahu týkajícího se střelných zbraní.

Na stránce s pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty bude s ohledem na tyto změny v říjnu aktualizována sekce Obsah související se střelnými zbraněmi.

Aktualizace pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty ohledně násilí (červenec 2021)

Pro větší srozumitelnost aktualizujeme naše pravidla pro zpeněžení obsahu tak, aby bylo jasné, že u videí zvířat, která jsou stresována lidským přičiněním, nemohou být zobrazovány reklamy.

Aktualizace několika pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty a nové články o zpeněžení herního obsahu (duben 2021)

Na základě zpětné vazby od autorů a inzerentů jsme aktualizovali naše zásady, aby více obsahu mohlo být plně zpeněženo (zelená ikona), aniž bychom jakkoli snížili naše standardy inzerce. 
 
Zaprvé rozšiřujeme zpeněžení vzdělávacího, dokumentárního či zpravodajského obsahu, který může obsahovat násilné střety s pořádkovými složkami, záběry rekreačních drog či jiných aktivit spojených s drogami nebo citlivé události. Dále také rozšiřujeme zpeněžení videí o kontroverzních tématech, která poskytují objektivní pohled na danou situaci a neobsahují explicitní záběry. 
 
Dále bude zpeněžení nově možné i v případě videí, ve kterých je obsah nevhodný pro děti použit za účelem humoru (např. vtipy o vztazích) a u videí, ve kterých středně vulgární výrazy (např. hovno nebo kurva) zazní v prvních 30 sekundách.

K následujícím sekcím pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty jsme také doplnili více příkladů, abychom lépe vysvětlili, čeho přesně se týkají: Obsah pro dospělé, Nebezpečné nebo násilné činy a další sekce týkající se střelných zbraní.
 
Sekce Tipy pro zpeněžení herních videí článku Herní videa a zpeněžení byla aktualizována, aby reflektovala tyto změny našich zásad.

Doplnění pokynů ohledně používání nevhodných výrazů a zahrnování násilí, rekreačních drog a drogové tematiky v obsahu a aktualizace zásad zpeněžení obsahu týkajícího se covidu‑19 (únor 2021)

Článek Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty nyní obsahuje další příklady v sekcích „Pro tento obsah můžete zapnout reklamy“ souvisejících s používáním nevhodných výrazů či zahrnováním násilí, rekreačních drog a drogové tematiky v obsahu.

Dále jsme aktualizovali článek Aktualizace ke zpeněžení obsahu s tématem COVID-19 a sekci „Nebezpečné nebo násilné činy“ v našich pokynech k obsahu vhodnému pro inzerenty, abychom autorům poskytli další informace ohledně obsahu týkajícího se očkování.

Vytvoření nové stránky zasazené do kontextu pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty pro herní obsah (leden 2021)

Abychom pomohli autorům herního obsahu YouTube lépe pochopit pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty, vydali jsme novou stránku, která téma hraní her a zpeněžení pomůže vnést do kontextu.

Tato nová stránka byla vytvořena se záměrem vyjasnit naše pokyny, zejména pokud jde o herní obsah, a přispět autorům herního obsahu YouTube k lepšímu pochopení vlastní certifikace.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění. 

Další informace a příklady naleznete v aktualizacích různých částí pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. Článek Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace již není aktuální (leden 2021)

Článek Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty byl nyní aktualizován o další pokyny a příklady vlastní certifikace. Článek Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace již tedy není aktuální. 

Nové, komplexní příklady obsahových zásad proti nenávistnému a hanlivému obsahu a obsahu pro dospělé v rámci možnosti „Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas“ (omezené reklamy) a „Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout“ (bez reklam), které dále upřesňují, jakého obsahu se to týká. Také jsme oddělili zásady týkající se citlivých událostí a kontroverzních témat, abychom vám zajistili podrobné a transparentní pokyny pro aplikaci zásad. 

Přidali jsme drobné dodatky k zásadám nebezpečných nebo násilných činů, abychom ilustrovali další příklady obsahu, který může mít za následek omezené nebo žádné reklamy.

Do pobuřujícího a ponižujícího obsahu, do obsahu souvisejícího s tabákovými výrobky a témat pro dospělé v zásadách týkajících se obsahu pro rodinu byla přidána nová poznámka, která čtenářům sděluje, že tato témata jsou součástí zásad v dotazníku vlastního hodnocení ve Studiu YouTube.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

2020

Další informace a příklady naleznete v aktualizacích různých částí Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace (říjen 2020)

Článek Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace nyní zahrnuje komplexnější příklady zásad proti násilí a obsahu pro dospělé v rámci možnosti „Pro tento obsah můžete zapnout reklamy“, které dále upřesňují, jakého obsahu se to týká. Také jsme v části Kontroverzní témata a citlivé události upřesnili definice „citlivé události“ a „zaměření“.

Přidali jsme i drobné dodatky k částem Nebezpečné nebo násilné činy a Nevhodné výrazy, aby ukázaly další příklady žertů způsobujících citovou újmu a také aby objasnily, že časté užívání silně vulgárních výrazů by mohlo mít za následek omezené nebo žádné reklamy.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Přidání doporučení týkajících se zpravodajství k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty (srpen 2020)

Pokyny pro problematiku násilíkontroverzní témata a citlivé události ujasní, jaký mají naše zásady dopad na zpravodajství o aktuálních událostech.

Tato aktualizace bude zveřejněna v srpnu.

Přidání části Šokující obsah k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty (srpen 2020)

Pokyny k části Šokující obsah představují objasnění stávajících zásad a jsou zaměřeny na obsah, který může diváky rozrušit, znechutit nebo šokovat. Provádíme tuto změnu zdrojů, abychom Autorovi zprostředkovali lepší orientaci v obsahu, který neumožňuje zobrazování reklam.

K dotazníku vlastního hodnocení bude přidán nový oddíl. V srpnu rovněž přidáme aktualizace k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty a k hodnocení obsahu pomocí vlastního hodnocení, aby komunita autorů získala co nejpodrobnější informace.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace části Nevhodné výrazy (červen 2020)

Doplnili jsme formulaci tohoto oddílu, aby bylo zřejmé, že vulgární výrazy se záměrnými překlepy v názvu nebo v miniatuře s cílem cenzurovat nevhodné výrazy budou mít za následek omezené nebo žádné reklamy. Autoři se mohou podívat na aktualizované výrazy sem.  

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace části Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace (květen 2020)

Do článku jsme přidali další příklady obsahu spadající do každé z možností, jejichž popis naleznete v dotazníku ve svém účtu. Také jsme přidali definice klíčových konceptů, jako je nahota, které jsou zmiňovány v celém dotazníku.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace související s covidem-19 (duben 2020)

Nyní máte nárok na zpeněžení obsahu, ve kterém je zmiňována nebo zobrazována nemoc covid-19 a který splňuje naše podmínky pro obsah vhodný pro inzerenty a pokyny pro komunitu (a uvidíte u něj zelenou ikonu). Podrobnější pokyny ke zpeněžení obsahu s tématem covid-19 najdete zde.

Aktualizace části Kontroverzní témata a citlivé události a části Nevhodné výrazy (únor 2020)

Článek nyní obsahuje rozsáhlejší seznam problémů považovaných za kontroverzní a vysvětlení toho, jak definujeme citlivé události. Také jsme zpřesnili pokyny ohledně nevhodných výrazů.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

2019

Aktualizace části Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty (červen 2019)

Do článku jsme přidali další příklady obsahu, u kterého se budou reklamy zobrazovat pouze omezeně nebo vůbec. 

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka