Nedávné a nadcházející aktualizace pokynů týkajících se reklam

Aktualizace několika pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty a nové články o zpeněžení herního obsahu (duben 2021)

Na základě zpětné vazby od autorů a inzerentů jsme aktualizovali naše zásady, aby více obsahu mohlo být plně zpeněženo (zelená ikona), aniž bychom jakkoli snížili naše standardy inzerce. 
 
Zaprvé rozšiřujeme zpeněžení vzdělávacího, dokumentárního či zpravodajského obsahu, který může obsahovat násilné střety s pořádkovými složkami, záběry rekreačních drog či jiných aktivit spojených s drogami nebo citlivé události. Dále také rozšiřujeme zpeněžení videí o kontroverzních tématech, která poskytují objektivní pohled na danou situaci a neobsahují explicitní záběry. 
 
Dále bude zpeněžení nově možné i v případě videí, ve kterých je obsah nevhodný pro děti použit za účelem humoru (např. vtipy o vztazích) a u videí, ve kterých mírně sprosté výrazy (např. hovno nebo kurva) zazní v prvních 30 sekundách.

K následujícím sekcím pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty jsme také doplnili více příkladů, abychom lépe vysvětlili, čeho přesně se týkají: Obsah pro dospělé, Nebezpečné nebo násilné činy a další sekce týkající se střelných zbraní.
 
Sekce Tipy pro zpeněžení herních videí článku Herní videa a zpeněžení byla aktualizována, aby reflektovala tyto změny našich zásad.

Doplnění pokynů ohledně používání nevhodných výrazů a zahrnování násilí, rekreačních drog a drogové tematiky v obsahu a aktualizace zásad zpeněžení obsahu týkajícího se covidu-19 (únor 2021)

Článek Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty nyní obsahuje další příklady v sekcích „Pro tento obsah můžete zapnout reklamy“ souvisejících s používáním nevhodných výrazů či zahrnováním násilí, rekreačních drog a drogové tematiky v obsahu.

Dále jsme aktualizovali článek Aktualizace ke zpeněžení obsahu s tématem COVID-19 a sekci „Nebezpečné nebo násilné činy“ v našich pokynech k obsahu vhodnému pro inzerenty, abychom autorům poskytli další informace ohledně obsahu týkajícího se očkování.

Vytvoření nové stránky zasazené do kontextu pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty pro herní obsah (leden 2021)

Abychom pomohli autorům herního obsahu YouTube lépe pochopit pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty, vydali jsme novou stránku, která téma hraní her a zpeněžení pomůže vnést do kontextu.

Tato nová stránka byla vytvořena se záměrem vyjasnit naše pokyny, zejména pokud jde o herní obsah, a přispět autorům herního obsahu YouTube k lepšímu pochopení vlastní certifikace.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění. 

Další informace a příklady naleznete v aktualizacích různých částí pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. Článek Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace již není aktuální (leden 2021)

Článek Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty byl nyní aktualizován o další pokyny a příklady vlastní certifikace. Článek Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace již tedy není aktuální. 

Nové, komplexní příklady obsahových zásad proti nenávistnému a hanlivému obsahu a obsahu pro dospělé v rámci možnosti „Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas“ (omezené reklamy) a „Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout“ (bez reklam), které dále upřesňují, jakého obsahu se to týká. Také jsme oddělili zásady týkající se citlivých událostí a kontroverzních témat, abychom vám zajistili podrobné a transparentní pokyny pro aplikaci zásad. 

Přidali jsme drobné dodatky k zásadám nebezpečných nebo násilných činů, abychom ilustrovali další příklady obsahu, který může mít za následek omezené nebo žádné reklamy. 

Do pobuřujícího a ponižujícího obsahu, do obsahu souvisejícího s tabákovými výrobky a témat pro dospělé v zásadách týkajících se obsahu pro rodinu byla přidána nová poznámka, která čtenářům sděluje, že tato témata jsou součástí zásad v dotazníku vlastního hodnocení ve Studiu YouTube.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Další informace a příklady naleznete v aktualizacích různých částí Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace (říjen 2020)

Článek Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace nyní zahrnuje komplexnější příklady zásad proti násilí a obsahu pro dospělé v rámci možnosti „Pro tento obsah můžete zapnout reklamy“, které dále upřesňují, jakého obsahu se to týká. Také jsme v části Kontroverzní témata a citlivé události upřesnili definice „citlivé události“ a „zaměření“.

Přidali jsme i drobné dodatky k částem Nebezpečné nebo násilné činy a Nevhodné výrazy, aby ukázaly další příklady žertů způsobujících citovou újmu a také aby objasnily, že časté užívání silně vulgárních výrazů by mohlo mít za následek omezené nebo žádné reklamy.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Přidání doporučení týkajících se zpravodajství k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty (srpen 2020)

Pokyny pro problematiku násilíkontroverzní témata a citlivé události budou doplněny o to, jaký mají naše zásady dopad na zpravodajství aktuálních událostí.

Tato aktualizace bude zveřejněna v srpnu.

Přidání části Šokující obsah k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty (srpen 2020)

Pokyny k části Šokující obsah představují objasnění stávajících zásad a jsou zaměřeny na obsah, který může diváky rozrušit, znechutit nebo šokovat. Provádíme tuto změnu zdrojů, abychom Autorovi zprostředkovali lepší orientaci v obsahu, který neumožňuje zobrazování reklam.

K dotazníku vlastního hodnocení bude přidán nový oddíl. V srpnu rovněž přidáme aktualizace k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty a k hodnocení obsahu pomocí vlastního hodnocení, aby komunita autorů získala co nejpodrobnější informace.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace části Nevhodné výrazy (červen 2020)

Doplnili jsme formulaci tohoto oddílu, aby bylo zřejmé, že vulgární výrazy se záměrnými překlepy v názvu nebo v miniatuře s cílem cenzurovat nevhodné výrazy budou mít za následek omezené nebo žádné reklamy. Autoři se mohou podívat na aktualizované výrazy sem.  

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace části Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace (květen 2020)

Do článku jsme přidali další příklady obsahu spadající do každé z možností, jejichž popis naleznete v dotazníku ve svém účtu. Také jsme přidali definice klíčových konceptů, jako je nahota, které jsou zmiňovány v celém dotazníku.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace související s covidem-19 (duben 2020)

Nyní máte nárok na zpeněžení obsahu, ve kterém je zmiňována nebo zobrazována nemoc covid-19 a který splňuje naše podmínky pro obsah vhodný pro inzerenty a pokyny pro komunitu (a uvidíte u něj zelenou ikonu). Podrobnější pokyny ke zpeněžení obsahu s tématem covid-19 najdete zde.

Aktualizace části Kontroverzní témata a citlivé události a části Nevhodné výrazy (únor 2020)

Článek nyní obsahuje rozsáhlejší seznam problémů považovaných za kontroverzní a vysvětlení toho, jak definujeme citlivé události. Také jsme zpřesnili pokyny ohledně nevhodných výrazů.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace části Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty (červen 2019)

Do článku jsme přidali další příklady obsahu, u kterého se budou reklamy zobrazovat pouze omezeně nebo vůbec. 

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?