Nedávné a nadcházející aktualizace pokynů týkajících se reklam

Další informace a příklady naleznete v aktualizacích různých částí Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace (říjen 2020)

Článek Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace nyní zahrnuje komplexnější příklady zásad proti násilí a obsahu pro dospělé v rámci možnosti „Pro tento obsah můžete zapnout reklamy“, které dále upřesňují, jakého obsahu se to týká. Také jsme v části Kontroverzní témata a citlivé události upřesnili definice „citlivé události“ a „zaměření“.

Přidali jsme i drobné dodatky k částem Nebezpečné nebo násilné činy a Nevhodné výrazy, aby ukázaly další příklady žertů způsobujících citovou újmu a také aby objasnily, že časté užívání silně vulgárních výrazů by mohlo mít za následek omezené nebo žádné reklamy.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Přidání pokynů týkajících se novinek a zpráv k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty (srpen 2020)

Pokyny pro problematiku násilíkontroverzní témata a citlivé události budou doplněny o to, jaký mají naše zásady dopad na zpravodajství aktuálních událostí.

Tato aktualizace bude zveřejněna v srpnu.

Přidání části Šokující obsah k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty (srpen 2020)

Pokyny k části Šokující obsah představují objasnění stávajících zásad a jsou zaměřeny na obsah, který může diváky rozrušit, znechutit nebo šokovat. Provádíme tuto změnu zdrojů, abychom Autorovi zprostředkovali lepší orientaci v obsahu, který neumožňuje zobrazování reklam.

K dotazníku vlastního hodnocení bude přidán nový oddíl. V srpnu rovněž přidáme aktualizace k pokynům k obsahu vhodnému pro inzerenty a k hodnocení obsahu pomocí vlastního hodnocení, aby komunita autorů získala co nejpodrobnější informace.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace části Nevhodné výrazy (červen 2020)

Doplnili jsme formulaci tohoto oddílu, aby bylo zřejmé, že vulgární výrazy se záměrnými překlepy v názvu nebo v miniatuře s cílem cenzurovat nevhodné výrazy budou mít za následek omezené nebo žádné reklamy. Autoři se mohou podívat na aktualizované výrazy sem.  

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace části Hodnocení obsahu pomocí vlastního hodnocení (květen 2020)

Do článku jsme přidali další příklady obsahu spadající do každé z možností, jejichž popis naleznete v dotazníku ve svém účtu. Také jsme přidali definice klíčových konceptů, jako je nahota, které jsou zmiňovány v celém dotazníku.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace související s onemocněním COVID-19 (duben 2020)

Nyní máte nárok na zpeněžení obsahu, ve kterém je zmiňována nebo zobrazována nemoc COVID-19 a který splňuje naše podmínky pro obsah vhodný pro inzerenty a pokyny pro komunitu (a uvidíte u něj zelenou ikonu). Podrobnější pokyny ke zpeněžení obsahu s tématem COVID-19 najdete zde.

Aktualizace části Kontroverzní témata a citlivé události a části Nevhodné výrazy (únor 2020)

Článek nyní obsahuje rozsáhlejší seznam problémů považovaných za kontroverzní a vysvětlení toho, jak definujeme citlivé události. Také jsme zpřesnili pokyny ohledně nevhodných výrazů.

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Aktualizace části Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty (červen 2019)

Do článku jsme přidali další příklady obsahu, u kterého se budou reklamy zobrazovat pouze omezeně nebo vůbec. 

Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob kontroly vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?