Actualitzacions recents i pròxims canvis en les directrius d'anuncis

Actualització de diverses polítiques incloses als articles Directrius sobre contingut adequat per a anunciants i Videojocs i monetització (abril 2021)

A partir dels suggeriments que ens han fet arribar els creadors i els anunciants, hem actualitzat les nostres directrius perquè hi hagi més contingut apte per a la monetització completa (icona verda), alhora que mantenim els estàndards del sector de la publicitat. 
 
En primer lloc, s'ha incorporat la possibilitat de monetitzar el contingut que mostra interaccions violentes amb cossos policials, drogues recreatives, contingut relacionat amb les drogues o esdeveniments sensibles en un context educatiu, documental o informatiu. També es podrà monetitzar el contingut en què es faci referència a temes controvertits de manera objectiva i no gràfica. 
 
En segon lloc, també hi ha la possibilitat de monetitzar el contingut que tracta temes per a adults en un context humorístic (p. ex. escenes romàntiques o acudits sobre cites) i que utilitza llenguatge obscè moderat (p. ex. "imbècil" i "collons") en els 30 primers segons.

A més, hem inclòs més exemples a les seccions següents per aclarir les directrius: Contingut per a adults, Activitats perjudicials o perilloses, i les seccions relacionades amb les armes que s'inclouen a les directrius sobre contingut adequat per a anunciants.
 
També hem actualitzat la secció "Consells per monetitzar vídeos sobre videojocs" de l'article Videojocs i monetització perquè els canvis en les polítiques hi quedin reflectits.

Ampliació de les directrius sobre el contingut que inclou llenguatge inadequat, violència, drogues recreatives o que està relacionat amb les drogues, i canvis en la nostra política de monetització relacionats amb la COVID-19 (febrer 2021)

L'article Directrius sobre contingut adequat per a anunciants ara inclou més exemples a la secció "Pots activar els anuncis en aquest contingut" de les directrius sobre contingut que inclou llenguatge inadequat, violència, drogues recreatives o que està relacionat amb les drogues.

També s'han actualitzat l'article Novetats en la monetització del contingut sobre la COVID-19 i la secció "Activitats perjudicials o perilloses" de les directrius sobre contingut adequat per a anunciants i ara ofereixen més informació sobre el contingut relacionat amb la vacunació.

Creació d'una pàgina en què s'han contextualitzat les directrius sobre contingut adequat per a anunciants amb relació al contingut sobre videojocs (gener de 2021)

Per ajudar els creadors de contingut sobre videojocs de YouTube a entendre millor les directrius sobre contingut adequat per a anunciants, hem publicat una pàgina per contextualitzar el tema dels videojocs i la monetització.

Aquesta pàgina s'ha creat amb la intenció d'explicar les nostres directrius relacionades específicament amb el contingut sobre videojocs perquè quedin més clares, i per ajudar els creadors de YouTube que pengen aquest tipus de contingut a entendre millor l'autocertificació.

Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Actualització de diverses seccions de les directrius sobre contingut adequat per a anunciants, en què s'han proporcionat més informació i exemples; l'article Avaluar contingut amb l'autocertificació ja no està disponible (gener de 2021)

L'article Directrius sobre contingut adequat per a anunciants s'ha actualitzat per ampliar la informació i afegir exemples sobre l'autocertificació. És per això que l'article Avaluar contingut amb l'autocertificació ja no està disponible.

S'han afegit exemples nous i més complets a les seccions "Pots activar els anuncis al contingut però només s'hi anunciaran les marques que activin aquesta opció" (anuncis limitats) i "Has de desactivar els anuncis en aquest contingut" (sense anuncis) de les polítiques Contingut per a adults i Contingut despectiu o que incita a l'odi per explicar encara amb més claredat a quin contingut es fa referència. A més, hem separat les polítiques Esdeveniments sensibles i Temes controvertits per garantir que les indicacions que proporcionem són granulars i transparents. 

S'han fet petites incorporacions a les polítiques sobre activitats perjudicials o perilloses per mostrar més exemples de contingut que pot comportar que no es publiquin anuncis o se'n publiquin de limitats.

S'ha afegit una nota nova a les polítiques de Contingut incendiari i degradant, Contingut relacionat amb el tabac i Temes per a adults en contingut familiar per informar els lectors que aquestes seccions s'han agrupat en altres polítiques al qüestionari d'autocertificació de YouTube Studio.

Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Actualització de diverses seccions de l'article Avaluar contingut amb l'autocertificació; s'han proporcionat més informació i exemples (octubre de 2020)

Ara l'article Avaluar contingut amb l'autocertificació inclou exemples més complets a la secció "Pots activar els anuncis en aquest contingut" de les polítiques sobre violència i contingut per a adults per explicar encara amb més claredat a quin contingut es fa referència. També hem aclarit la definició d'"esdeveniments sensibles" i "contingut centrat" a les seccions sobre temes controvertits i esdeveniments sensibles.

S'han fet petites incorporacions a les seccions "Activitats perjudicials o perilloses" i "Llenguatge inadequat" per mostrar més exemples de bromes que poden causar patiment emocional i per aclarir que l'ús freqüent de llenguatge obscè fort pot comportar que no es publiquin anuncis o se'n publiquin de limitats.

Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Incorporació de directrius específiques per a les notícies a les directrius sobre contingut adequat per a anunciants (agost de 2020)

S'explicaran les directrius de les seccions Violència i Temes controvertits i esdeveniments sensibles amb més claredat per incloure-hi de quina manera les nostres polítiques afecten la cobertura informativa de temes d'actualitat. 

Aquesta actualització es publicarà a l'agost.

Incorporació de la secció "Contingut impactant" a les directrius sobre contingut adequat per a anunciants (agost de 2020)

La directriu sobre contingut impactant explica millor la política existent i se centra en contingut que pot ofendre o escandalitzar els espectadors, o causar-los malestar. L'objectiu d'aquesta actualització dels recursos és ajudar els creadors a entendre millor en quin contingut no es poden mostrar anuncis.

Afegirem una secció nova al qüestionari d'autocertificació. A l'agost, també actualitzarem les directrius sobre contingut adequat per a anunciants i l'article Avaluar contingut amb l'autocertificació per proporcionar tanta informació com sigui possible a la comunitat de creadors. 

Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Actualitzacions de la secció "Llenguatge inadequat" (juny de 2020)

Hem modificat la redacció d'aquesta secció per aclarir que el contingut que inclogui llenguatge obscè mal escrit als títols o a les miniatures amb la intenció de censurar llenguatge inadequat es mostrarà sense anuncis o amb anuncis limitats. Els creadors poden consultar el llenguatge actualitzat en aquest enllaç.  

Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Actualització de l'article Avaluar contingut amb l'autocertificació (maig de 2020)

Aquest article ara proporciona exemples del tipus de contingut que s'inclou en cadascuna de les opcions descrites al qüestionari que pots trobar al teu compte. També hem afegit definicions de conceptes clau, com ara la nuesa, als quals es fa referència al llarg del qüestionari.

Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Actualitzacions relacionades amb la COVID-19 (abril de 2020)

Ja es pot monetitzar el contingut que tracti sobre la COVID-19 o que hi faci referència sempre que compleixi les nostres directrius sobre contingut adequat per a anunciants i les directrius de la comunitat (s'hi mostrarà la icona verda). Trobaràs més indicacions sobre com pots monetitzar el contingut sobre la COVID-19 en aquest enllaç.

Actualització de les seccions "Temes controvertits i esdeveniments sensibles" i "Llenguatge inadequat" (febrer de 2020)

Aquest article ara inclou una llista més completa de temes que es consideren controvertits, juntament amb una explicació de com definim els esdeveniments sensibles. També hem explicat les nostres directrius sobre llenguatge inadequat amb més claredat.

Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Actualització de les directrius sobre contingut adequat per a anunciants (juny de 2019)

Aquest article ara inclou més exemples de contingut que es publicarà sense anuncis o amb anuncis limitats. 

Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
59
false