Предстоящи и скорошни актуализации на насоките за реклами

Актуализации за някои от правилата в насоките за подходящо за рекламодатели съдържание и статиите за игри и възможността за приходи (април 2021 г.)

Актуализирахме насоките си въз основа на приноса на създатели и рекламодатели, за да може по-голяма част от съдържанието да отговаря на условията за получаване на пълна възможност за приходи (зелена икона), като същевременно продължаваме да поддържаме отрасловите стандарти за рекламиране. 
 
Първо, разширяваме възможността за приходи от образователно, документално или новинарско съдържание, което може да включва насилствени взаимодействия с правоприлагащи органи, наркотици за развлечение и свързано с наркотици съдържание или деликатни събития. Също така разширяваме възможността за приходи от спорни въпроси, когато във видеоклипа са налице обективни разговори по спорни въпроси без смущаващи подробности. 
 
Второ, разширяваме възможността за приходи, за да разрешим теми за възрастни, добавени през първите 30 секунди в комедиен контекст (например романтика, шеги и запознанства) и използването на непристоен език в умерена форма.

Освен това, за да разясним указанията за тях, в насоките за подходящо за рекламодатели съдържание включихме още примери в разделите „Съдържание за възрастни“ и „Вредни или опасни действия“, както и раздели, свързани с огнестрелни оръжия.
 
Успоредно с това актуализирахме съветите относно възможността за приходи в секцията с видеоклипове за игри в статията Игри и възможност за получаване на приходи, за да може да отразяват актуализациите на тези правила.

Допълнителни насоки към правилата относно използването на непристоен език, насилие, наркотици за удоволствие и съдържание, свързано с наркотици, както и актуализация на правилата относно възможността за приходи във връзка с COVID-19 (февруари 2021 г.)

В статията Насоки за подходящо за рекламодатели съдържание под „Можете да включвате реклами за това съдържание“ включихме допълнителни примери към правилата относно използването на непристоен език, насилие и съдържание, свързано с наркотици и наркотици за удоволствие.

Освен това актуализирахме статията Актуализация на възможността за приходи от съдържание във връзка с COVID-19, както и секцията „Вредни или опасни действия“ в насоките ни за подходящо за рекламодатели съдържание, за да дадем повече указания за съдържание, свързано с ваксинирането.

Създаване на нова страница, предвидена в контекста на насоките за подходящо за рекламодатели съдържание, относно съдържание за игри (януари 2021 г.)

За да могат създателите на съдържание за игри по-добре да разберат насоките за подходящо за рекламодатели съдържание, публикувахме нова страница, на която темите за игрите и възможността за приходи се разглеждат в контекст. 

Създадохме новата страница с намерението да разясним насоките си, по-конкретно по отношение на съдържанието за игри, и да помогнем на създателите на съдържание за игри в YouTube да разберат по-добре самостоятелното сертифициране. 

Няма промени в правилата, което означава, че няма да има разлика в начина, по който се оценява дали видеоклиповете ви са подходящи за рекламодатели 

Актуализациите на различни секции на насоките за подходящо за рекламодатели съдържание предоставят повече информация и примери. Статията „Оценяване на съдържанието чрез функцията за самостоятелно сертифициране“ вече е оттеглена (януари 2021 г.)

Статията относно насоките за подходящо за рекламодатели съдържание е актуализирана с допълнителни насоки и примери за самостоятелно сертифициране. За целта статията „Оценяване на съдържанието чрез функцията за самостоятелно сертифициране“ вече е оттеглена. 

Под „Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират“ (ограничени реклами) и „Трябва да изключвате реклами за това съдържание“ (без реклами) в правилата относно съдържанието за пълнолетни, насаждането на омраза и обидите включихме още по-подробни примери, за да разясним кое съдържание попада в обхвата им. Също така отделихме правилата относно деликатните събития и спорните въпроси, за да гарантираме, че предоставяме подробни и прозрачни указания за правилата. 

Направихме незначителни промени в правилата относно нараняването или опасните действия, като добавихме още примери за съдържание, което може да доведе до показване на иконата „Без или с ограничени реклами“. 

Към секциите относно подстрекаващото и унизителното съдържание, видеоклиповете, свързани с тютюневи изделия, и темите за възрастни в правилата относно съдържанието за цялото семейство добавихме нова забележка, за да уведомим читателите, че във въпросника за самостоятелно сертифициране в YouTube Studio въпросните правила са обединени с други.

Няма промени в правилата, което означава, че няма да има разлика в начина, по който се оценява дали видеоклиповете ви са подходящи за рекламодатели.

Актуализации на различни секции на статията „Оценяване на съдържанието чрез функцията за самостоятелно сертифициране“, чрез които се предоставят още информация и примери (октомври 2020 г.)

В статията Оценяване на съдържанието чрез функцията за самостоятелно сертифициране под „Можете да включвате реклами за това съдържание“ в правилата относно насилието и съдържанието за пълнолетни включихме още по-подробни примери, за да разясним кое съдържание попада в обхвата им. В секцията „Спорни въпроси и деликатни събития“ изяснихме също определението за „деликатни събития“ и „фокус“.

Направихме незначителни промени в секциите „Нараняване или опасни действия“ и „Неуместен език“, като добавихме още примери за шеги във връзка с емоционално разстройство и разяснихме, че използването на непристоен език под груба форма може да доведе до съдържание без или с ограничени реклами.

Няма промени в правилата, което означава, че няма да има разлика в начина, по който се оценява дали видеоклиповете ви са подходящи за рекламодатели.

Допълнение към указанията относно новинарско съдържание в насоките за подходящо за рекламодатели съдържание (август 2020 г.)

Ще допълним насоките относно насилието и спорните въпроси и деликатните събития, като разясним как правилата ни оказват въздействие върху новинарските репортажи относно актуални събития.

Тази актуализация ще се извърши през август.

Добавяне на шокиращо съдържание към насоките за подходящо за рекламодатели съдържание (август 2020 г.)

Насоките за шокиращо съдържание разясняват съществуващото правило и са насочени към съдържание, което може да смути, отврати или шокира зрителите. Правим тази промяна в ресурсите, за да помогнем на създателите да получат по-ясна представа за съдържанието, в което не могат да пускат реклами.

Към въпросника за самостоятелно сертифициране ще бъде добавена нова секция. Освен това през август ще актуализираме насоките за подходящо за рекламодатели съдържание и статията Оценяване на съдържанието чрез функцията за самостоятелно сертифициране, за да предоставим на общността на създателите възможно най-много подробности.

Няма промени в правилата, което означава, че няма да има разлика в начина, по който се оценява дали видеоклиповете ви са подходящи за рекламодатели.

Актуализации на секцията за неуместен език (юни 2020 г.)

Формулировката в този раздел е изменена, за да се изясни, че използването на ругатни, които включват правописни грешки с цел цензуриране на неуместен език, води до ограничаване или премахване на рекламите. Създателите могат да прегледат актуализирания текст тук.  

Няма промени в правилата, което означава, че няма да има разлика в начина, по който се оценява дали видеоклиповете ви са подходящи за рекламодатели.

Актуализации на статията „Оценяване на съдържанието чрез функцията за самостоятелно сертифициране“ (май 2020 г.)

Статията вече включва примери за типовете съдържание, които попадат във всяка от опциите във въпросника, достъпен в профила ви. Включихме също определения на ключови понятия (като актово изображение), които са посочени в целия въпросник.

Няма промени в правилата, което означава, че няма да има разлика в начина, по който се оценява дали видеоклиповете ви са подходящи за рекламодатели.

Актуализации във връзка с COVID-19 (април 2020 г.)

Вече може да получавате възможност за приходи от съдържание, в което се споменава и/или което е свързано с COVID-19 и е в съответствие с нашите насоки за подходящо за рекламодатели съдържание (и ще виждате зелената икона). Намерете по-подробни указания относно възможността за приходи от съдържание във връзка с COVID-19 тук.

Актуализации на насоките относно неуместен език, спорни въпроси и деликатни събития (февруари 2020 г.)

Статията вече включва по-изчерпателен списък с въпроси, които се считат за спорни, и определение на деликатни събития. Добавихме също разяснение на насоките за неуместен език.

Няма промени в правилата, което означава, че не следва да има разлика в начина, по който видеоклиповете ви се оценяват за наличие на подходящо за рекламодатели съдържание.

Актуализация на насоките за подходящо за рекламодатели съдържание (юни 2019 г.)

Статията вече включва още примери за съдържание без или с ограничени реклами.

Няма промени в правилата, което означава, че не следва да има разлика в начина, по който видеоклиповете ви се оценяват дали са подходящи за рекламодатели.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false