Läs om hur du använder utökade statistikrapporter

I YouTube Analytics kan du klicka på VISA MER nedanför nästan alla rapporter för att utöka dem. Med utökade rapporter kan du se mer statistik. 

Använd Esc-knappen eller välj stäng  för att lämna en utökad rapport.

Använda den utökade rapporten

Lär dig att använda den utökade rapporten med de följande numrerade funktionerna och motsvarande nummer på bilden ovan.

1. Byt för att visa statistik för en enskild video, grupp eller spellista

2. Filtrera data efter geografi, prenumerationsstatus och mer

3. Ändra diagrammets mätvärden

4. Välj ett sekundärt mätvärde

5. Välj en dimension för att visa datan på ett annat sätt

6. Ladda ned rapporten

7. Jämför olika videor, grupper och tidsperioder

8. Ändra datumintervallet

9. Se fler dimensioner

10. Ändra diagramtyp

11. Växla mellan dagliga, veckovisa, månadsvisa och årliga visningar

12. Håll muspekaren över diagrammet för att se mer information

13. Lägg till ett mätvärde till diagrammet

14. Välj en specifik video

Filtrera statistikens data efter plats

Använd filtret Geografi för att visa data för ett specifikt geografiskt område.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. I menyn till vänster väljer du Analytics.
 3. Klicka på VISA MER på ett kort.
 4. Klicka på Filter  följt av Geografi högst upp på sidan.

Välj den plats/regioner som du vill visa data för och klicka sedan på TILLÄMPA.

Andra filter i YouTube Analytics

Du kan också använda anvisningarna ovan för att filtrera data:
 • Live/på begäran: Filter som visar hur stor andel av tittarna som såg videon live eller spelade upp den igen på begäran.
 • Prenumerationsstatus: Filtrera data för att ta reda på vad prenumeranter och icke-prenumeranter tittade på.
 • Översättningsanvändning: Filtrera för att se vilken andel av tittarna som såg videon på originalspråk eller valde undertexter på andra språk.
 • YouTube-produkt: Få data från en enda YouTube-produkt. Välj mellan YouTube och YouTube Kids. 

Varför går filtret inte att välja?

Ett filter går inte att välja om
 • YouTube Analytics inte har den kombination av rapport och filter som du väljer
 • din video eller kanal inte har tillräckligt med trafik för den valda tidsperioden.
Om du vill använda ett inaktiverat filter kan du försöka växla till en annan dimension med hjälp av instruktionerna nedan. 

Få data om ålder och kön

Använd dimensionerna Tittarnas ålder och Tittarnas kön för att se hur mycket av din trafik som kommer från vardera demografi. 

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. I menyn till vänster väljer du Analytics.
 3. Klicka på VISA MER på ett kort.
 4. Längst upp på sidan väljer du Tittarnas ålder eller Tittarnas kön. Du kanske behöver välja Mer för att se dessa alternativ.

Andra datadimensioner i YouTube Analytics

Du kan också använda instruktionerna ovan för att visa data efter:
 • Video
 • Trafikkälla
 • Geografi
 • Intäktskälla
 • Spellista
 • Enhetstyp
 • Annonstyp
 • Transaktionstyp
 • YouTube-produkt
 • Live/på begäran
 • Uppspelningsplats
 • Operativsystem
 • Undertexter
 • Språk för information om video
 • Översättningsanvändning
 • Typ av slutskärmselement
 • Slutskärmselement
 • Korttyp
 • Kort
 • Delningstjänst
 • Publiceringsformat

Se ett exempel

Titta på följande video från kanalen YouTube Creators om hur du använder utökade statistikrapporter

Analytics "Advanced Mode" in YouTube Studio

Andra alternativ för utökade rapporter

Redigera diagrammet

Ändra diagrammets mätvärden

Ovanför diagramområdet finns en ruta som visar vilket mätvärde som är valt för diagrammet. Klicka på rutan för att välja ett annat mätvärde för diagrammet.

Skapa ett diagram med flera linjer

Du kan markera rutorna bredvid enskilda rader i tabellen. Varje markerat objekt har en motsvarande linje i diagrammet. Raden ”Totalt” är vald som standard. 

Redigera tabellen

Få mer information om en enskild rad

Rader med blå text i rapporten går att klicka på om du vill ha mer detaljerad data. 

Om du till exempel tittar på trafikkällor kan du klicka på resultat som ”YouTube-sökning” för att lära dig vilka specifika sökningar som ledde till trafik på din kanal.

Lägg till eller ta bort mätvärden från tabellen

Lägg till ett mätvärde till rapporten med den blå plusknappen .

Ta bort ett mätvärde från rapporten genom att välja Mer  följt av Dölj mätvärde.

 Andra alternativ

Växla mellan videor

I det övre vänstra hörnet visar statistiken antingen kanalens namn eller en videos namn. Klicka på namnet för att öppna en videoväljare. Sök efter en video med dess namn eller välj en video från listan. Du kan också välja en grupp eller din kanal.

Du kan också hålla muspekaren över en videotitel och välja Analytics

Jämföra resultat

Välj Jämför med … för att jämföra två objekt. Du kan jämföra två videor, två grupper och så vidare. När du jämför två objekt kan du också ändra tidsram, rapport och mätvärden.

Tips: Gruppera flera videor om du vill se deras sammanlagda resultat på samma gång. Läs mer om grupper i YouTube Analytics.

Exportera data

Du kan visa upp till 50 rader data i YouTube Studio. Om du vill se upp till 500 rader med data kan du välja Exportera   för att ladda ned en rapport.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?