Ako používať rozbalené prehľady analytiky

V analytike na YouTube môžete kliknúť na ROZŠÍRENÝ REŽIM alebo ZOBRAZIŤ VIAC pod prehľadmi, aby ste získali konkrétne údaje, porovnali výkonnosť a exportovali údaje.

Používanie rozbaleného prehľadu

Priraďte čísla uvedených funkcií k obrázku hore a naučte sa používať rozbalený prehľad.

1. Prechod na zobrazenie analytiky konkrétneho videa, skupiny alebo zoznamu

2. Filtrovanie údajov podľa miesta, stavu odberu a ďalších kritérií

3. Zmena metriky v grafe

4. Výber sekundárnej metriky

5. Zmena rozdelenia údajov výberom dimenzie

6. Stiahnutie prehľadu

7. Porovnanie rôznych videí, skupín alebo období

8. Zmena obdobia

9. Zobrazenie ďalších dimenzií

10. Zmena typu grafu

11. Prepínanie denného, týždenného, mesačného a ročného zobrazenia

12. Umiestnenie kurzoru myši na graf a zobrazenie ďalších podrobností

13. Pridanie metriky do tabuľky

14. Výber konkrétneho videa

Filtrovanie podľa zemepisnej oblasti

Na získanie údajov pre konkrétnu zemepisnú oblasť použite filter zemepisnej oblasti.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte možnosť Analytika.
 3. Pod prehľadom kliknite na ROZŠÍRENÝ REŽIM alebo ZOBRAZIŤ VIAC.
 4. Navrchu stránky kliknite na položku Zemepisná oblasť a vyberte oblasť alebo región, pre ktoré chcete získať údaje.

Zobrazenie údajov podľa veku alebo pohlavia

Ak chcete zistiť, aká návštevnosť pochádza z jednotlivých demografických skupín, použite dimenzie Vek diváka a Pohlavie diváka. 

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte možnosť Analytika.
 3. Pod prehľadom kliknite na ROZŠÍRENÝ REŽIM alebo ZOBRAZIŤ VIAC.
 4. V hornej časti stránky vyberte Vek diváka alebo Pohlavie diváka. Ak sa tieto možnosti nezobrazujú, vyberte Viac.

Ďalšie dimenzie dostupné v analytike na YouTube

Rovnakým spôsobom môžete získať údaje aj pre tieto dimenzie:
 • Video
 • Zdroj návštevnosti
 • Zemepisná oblasť
 • Dátum
 • Zdroj výnosov
 • Stav odberu
 • Zdroj odberov
 • Zoznam
 • Príspevok
 • Typ zariadenia
 • Typ reklamy
 • Typ transakcie
 • Služba YouTube
 • Typ videa
 • Miesto prehrávania
 • Operačný systém
 • Titulky
 • Jazyk informácií o videu
 • Použitý preklad
 • Typ prvku záverečnej obrazovky
 • Prvok záverečnej obrazovky
 • Typ karty
 • Karta
 • Služby zdieľania
 • Úroveň členstva

Poznámka: Názov filtra môže byť prečiarknutý, ak nie je kompatibilný s aktuálnym zobrazením alebo ak vaše video nemá dostatočnú návštevnosť.

Ako používať rozbalené prehľady analytiky

Pozrite si nasledujúce video z kanála YouTube Creators o tom, ako používať rozbalené prehľady analytiky.

Analytics "Advanced Mode" in YouTube Studio

Ďalšie možnosti rozbaleného prehľadu

Úprava grafu

Zmena metriky v grafe

Priamo nad grafom je pole, ktoré zobrazuje, aká metrika je pre graf vybratá. Kliknutím na toto pole môžete vybrať inú metriku.

Vytvorenie grafu s viacerými čiarami

Môžete začiarknuť políčka vedľa jednotlivých riadkov tabuľky. Každá začiarknutá položka bude mať v grafe zodpovedajúcu čiaru. Predvolene je vybraný riadok Celkove.

Úprava tabuľky

Zobrazenie ďalších podrobností pre jednotlivé riadky

Na riadky, ktoré sú v prehľade uvedené modrým písmom, môžete kliknúť a zobraziť tak podrobnejšie údaje.
Ak si napríklad prezeráte zdroje návštevnosti, môžete kliknúť na výsledky (napr. na Vyhľadávanie na YouTube), a zistiť, ktoré konkrétne vyhľadávania viedli k návštevnosti vášho kanála.

Pridanie alebo odstránenie metrík z tabuľky

Ak chcete pridať metriku do prehľadu, použite modré tlačidlo plus .
Ak chcete odstrániť metriku z prehľadu, vyberte Viac  a potom Skryť metriku.

 Ďalšie možnosti

Prepínanie medzi videami

V ľavom hornom rohu analytiky sa zobrazuje názov vášho kanála alebo názov videa. Kliknutím na názov spustite výber videa. Video môžete vyhľadať podľa názvu alebo ho môžete vybrať zo zoznamu. Môžete vybrať aj skupinu alebo svoj kanál.
Môžete tiež umiestniť kurzor myši na ľubovoľný názov videa a vybrať položku Analytika .

Porovnanie výkonnosti

Ak chcete porovnať videá alebo skupiny, vyberte možnosť Porovnať s. Môžete tiež zmeniť časové rámce, prehľad a metriky.
Tip: Ak chcete zobraziť kombinovanú výkonnosť viacerých videí naraz, môžete ich zoskupiť. Prečítajte si viac o skupinách v analytike na YouTube.

Export údajov

V rozbalenom prehľade si môžete stiahnuť až 500 riadkov údajov výberom možnosti Exportovať . Ak si chcete stiahnuť viac ako 500 riadkov údajov, použite YouTube Reporting API.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false