Izvērsto Analytics pārskatu izmantošana

Pakalpojumā YouTube Analytics zem pārskatiem varat noklikšķināt uz vienuma IZVĒRSTAIS REŽĪMS vai SKATĪT VAIRĀK, lai iegūtu noteiktus datus, salīdzinātu veiktspēju un eksportētu datus.

Izvērstā pārskata izmantošana

Lai uzzinātu, kā izmantot izvērsto pārskatu, katras tālāk aprakstītās funkcijas ciparam atrodiet atbilstošu vietu attēlā.

1. Pārslēdziet konkrēta videoklipa, grupas vai atskaņošanas saraksta analīzes datus.

2. Filtrējiet datus pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas, abonementa statusa un citiem rādītājiem.

3. Mainiet diagrammas metriku.

4. Atlasiet sekundāro metriku.

5. Atlasiet kategoriju, lai datus skatītu citā sadalījumā.

6. Lejupielādējiet pārskatu.

7. Salīdziniet dažādus videoklipus, grupas vai laika periodus.

8. Mainiet datumu diapazonu.

9. Skatiet citas kategorijas.

10. Mainiet diagrammas veidu.

11.Pārslēdziet dienas, nedēļas, mēneša un gada skatījumus.

12. Lai iegūtu plašāku informāciju, novietojiet kursoru virs attiecīgās diagrammas.

13.Pievienojiet metriku tabulai.

14.Atlasiet konkrētu videoklipu.

Filtrēšana pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas

Izmantojiet ģeogrāfiskās atrašanās vietas filtru, lai iegūtu datus par konkrētu ģeogrāfisko atrašanās vietu.

 1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Analytics.
 3. Zem pārskata noklikšķiniet uz vienuma IZVĒRSTAIS REŽĪMS vai SKATĪT VAIRĀK.
 4. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz vienuma Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un izvēlieties atrašanās vietu/reģionus, par kuriem vēlaties saņemt datus.

Datu skatīšana pēc vecuma vai dzimuma

Izmantojiet kategorijas “Skatītāju vecums” vai “Skatītāju dzimums”, lai uzzinātu, cik liela datplūsma ir no katras demogrāfiskās grupas.

 1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Analytics.
 3. Zem pārskata noklikšķiniet uz vienuma IZVĒRSTAIS REŽĪMS vai SKATĪT VAIRĀK.
 4. Lapas augšdaļā atlasiet kategoriju Skatītāju vecums vai Skatītāju dzimums. Lai skatītu šīs opcijas, iespējams, jums būs jāatlasa vienums Vairāk.

Citas pakalpojumā YouTube Analytics pieejamās datu kategorijas

Varat arī izmatot iepriekš minētos norādījumus, lai iegūtu datus, kas atlasīti pēc tālāk norādītajām kategorijām.
 • Videoklips
 • Datplūsmas avots
 • Ģeogrāfiskie dati
 • Datums
 • Ieņēmumu avots
 • Abonementa statuss
 • Abonementu avots
 • Atskaņošanas saraksts
 • Ziņa
 • Ierīces veids
 • Reklāmas veids
 • Darījuma veids
 • YouTube produkts
 • Videoklipa veids
 • Atskaņošanas vieta
 • Operētājsistēma
 • Subtitri
 • Videoklipa informācijas valoda
 • Tulkojuma lietojums
 • Beigu ekrāna elementa veids
 • Beigu ekrāna elements
 • Kartītes veids
 • Kartīte
 • Kopīgošanas pakalpojums
 • Dalības līmenis

Piezīme: filtra nosaukums var būt pārsvītrots, ja tas nav saderīgs ar pašreizējo skatu vai ja videoklipam nav pietiekamas datplūsmas.

Izvērsto Analytics pārskatu izmantošana

Apskatiet tālāk pieejamo YouTube satura veidotāju kanāla videoklipu par to, kā izmantot izvērstos Analytics pārskatus.

Analytics "Advanced Mode" in YouTube Studio

Citas izvērstā pārskata opcijas

Diagrammas rediģēšana

Diagrammas metrikas maiņa

Virs diagrammas ir lodziņš, kurā parādīts, kāda metrika ir atlasīta diagrammai. Noklikšķiniet uz šī lodziņa, lai diagrammai izvēlētos citu metriku.

Daudzrindu diagrammas izveide

Tabulā varat atzīmēt lodziņus blakus atsevišķām rindām. Katram atzīmētajam vienumam diagrammā būs atbilstoša rinda. Pēc noklusējuma ir atlasīta rinda “kopā”.

Tabulas rediģēšana

Plašākas informācijas iegūšana par atsevišķu rindu

Varat noklikšķināt uz pārskata rindām ar tekstu zilā krāsā, lai iegūtu detalizētākus datus.
Piemēram, ja skatāt datplūsmas avotus, varat noklikšķināt uz tādiem rezultātiem kā “YouTube meklēšana”, lai noskaidrotu, kuri meklēšanas vaicājumi radīja datplūsmu jūsu kanālā.

Metriku pievienošana tabulai un noņemšana no tās

Lai pārskatam pievienotu metriku, izmantojiet zilo pievienošanas pogu .
Lai no pārskata noņemtu metriku, atlasiet vienumu Vairāk  un pēc tam Paslēpt metriku.

Papildu opcijas

Pārslēgšanās starp videoklipiem

Pakalpojuma Analytics augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts jūsu kanāla nosaukums vai videoklipa nosaukums. Noklikšķiniet uz nosaukuma, lai skatītu videoklipu atlasītāju. Varat meklēt videoklipu pēc nosaukuma vai to atlasīt sarakstā. Varat arī atlasīt grupu vai savu kanālu.
Varat arī novietot kursoru virs jebkura videoklipa nosaukuma un atlasīt vienumu Analytics .

Veiktspējas salīdzināšana

Lai salīdzinātu videoklipus vai grupas, atlasiet vienumu “Salīdzināt ar...”. Varat arī mainīt laika periodus, pārskatu un metrikas.
Padoms: sagrupējiet kopā vairākus videoklipus, lai uzreiz skatītu kopējo veiktspēju. Uzziniet vairāk par YouTube Analytics grupām.

Datu eksportēšana

Varat lejupielādēt līdz 500 datu rindām, izvērstajā pārskatā atlasot vienumu Eksportēt . Lai lejupielādētu vairāk nekā 500 datu rindas, izmantojiet YouTube Reporting API.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
59
false