Izvērsto Analytics pārskatu izmantošana

Zem lielākās daļas pārskatu pakalpojumā YouTube Analytics varat noklikšķināt uz vienuma SKATĪT VAIRĀK, lai tos izvērstu. Izvērsti pārskati sniedz vairāk iespēju iegūt datus.

Izmantojiet atsoļa taustiņu (Esc) vai atlasiet aizvēršanas ikonu , lai izietu no izvērsta pārskata.

Izvērstā pārskata izmantošana

Lai uzzinātu, kā izmantot izvērsto pārskatu, katras tālāk aprakstītās funkcijas ciparam atrodiet atbilstošu vietu attēlā.

1. Pārslēdziet konkrēta videoklipa, grupas vai atskaņošanas saraksta analīzes datus

2. Filtrējiet datus pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas, abonementa statusa un citiem rādītājiem

3. Mainiet diagrammas metriku

4. Atlasiet sekundāro metriku

5. Atlasiet kategoriju, lai datus skatītu citā sadalījumā

6. Lejupielādējiet pārskatu

7. Salīdziniet dažādus videoklipus, grupas vai laika periodus

8. Mainiet datumu diapazonu

9. Skatiet citas kategorijas

10. Mainiet diagrammas veidu

11.Pārslēdziet dienas, nedēļas, mēneša un gada skatījumus

12.Virziet kursoru virs diagrammas, lai skatītu plašāku informāciju

13.Pievienojiet metriku tabulai

14.Atlasiet konkrētu videoklipu

Analytics datu filtrēšana pēc atrašanās vietas

Izmantojiet ģeogrāfiskās atrašanās vietas filtru, lai iegūtu datus par konkrētu ģeogrāfisko atrašanās vietu.

 1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisajā izvēlnē atlasiet vienumu Analytics.
 3. Jebkurā kartītē noklikšķiniet uz vienuma SKATĪT VAIRĀK.
 4. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz vienuma Filtrs un pēc tam Ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Izvēlieties atrašanās vietu/reģionus, par kuriem vēlaties iegūt datus, un noklikšķiniet uz vienuma LIETOT.

Citi pakalpojumā YouTube Analytics pieejamie filtri

Varat arī izmantot iepriekš sniegtos norādījumus, lai filtrētu datus pēc tālāk norādītajām kategorijām.
 • Tiešraidē/pēc pieprasījuma: filtrējiet, lai uzzinātu, cik liela daļa jūsu skatītāju skatījās videoklipu tiešraidē vai atkārtoti atskaņoja to pēc pieprasījuma.
 • Abonementa statuss: filtrējiet datus, lai uzzinātu, ko skatījās abonenti un skatītāji, kas nav abonenti.
 • Tulkojuma lietojums: filtrējiet, lai uzzinātu, cik liela daļa jūsu skatītāju skatījās videoklipu oriģinālvalodā vai izmantoja subtitrus citās valodās.
 • YouTube produkts: iegūstiet datus tikai par vienu YouTube produktu. Izvēlieties YouTube vai YouTube Kids.

Kāpēc mans filtrs ir pārsvītrots?

Filtra nosaukums var būt pārsvītrots tālāk norādīto iemeslu dēļ.
 • Pakalpojumā YouTube Analytics nav pieejama jūsu atlasītā pārskata un filtra kombinācija.
 • Jūsu videoklipam vai kanālam nav pietiekami lielas datplūsmas atlasītajā laika periodā.
Lai izmantotu filtru, kas ir pārsvītrots, mēģiniet pārslēgt citu kategoriju, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

Dati, kas atlasīti pēc vecuma vai dzimuma

Izmantojiet kategorijas “Skatītāju vecums” vai “Skatītāju dzimums”, lai uzzinātu, cik liela datplūsma ir no katras demogrāfiskās grupas.

 1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
 2. Kreisajā izvēlnē atlasiet vienumu Analytics.
 3. Jebkurā kartītē noklikšķiniet uz vienuma SKATĪT VAIRĀK.
 4. Lapas augšdaļā atlasiet kategoriju Skatītāju vecums vai Skatītāju dzimums. Lai skatītu šīs opcijas, iespējams, jums būs jāatlasa vienums Vairāk.

Citas pakalpojumā YouTube Analytics pieejamās datu kategorijas

Varat arī izmatot iepriekš minētos norādījumus, lai iegūtu datus, kas atlasīti pēc tālāk norādītajām kategorijām.
 • Videoklips
 • Datplūsmas avots
 • Ģeogrāfiskie dati
 • Ieņēmumu avots
 • Atskaņošanas saraksts
 • Ierīces veids
 • Reklāmas veids
 • Darījuma veids
 • YouTube produkts
 • Tiešraidē/pēc pieprasījuma
 • Atskaņošanas vieta
 • Operētājsistēma
 • Subtitri
 • Videoklipa informācijas valoda
 • Tulkojuma lietojums
 • Beigu ekrāna elementa veids
 • Beigu ekrāna elements
 • Kartītes veids
 • Kartīte
 • Kopīgošanas pakalpojums
 • Publicējamā satura formāts

Tālāk ir sniegts piemērs.

Apskatiet tālāk pieejamo YouTube satura veidotāju kanāla videoklipu par to, kā izmantot izvērstos Analytics pārskatus.

Analytics "Advanced Mode" in YouTube Studio

Citas izvērstā pārskata opcijas

Diagrammas rediģēšana

Diagrammas metrikas maiņa

Virs diagrammas ir lodziņš, kurā parādīts, kāda metrika ir atlasīta diagrammai. Noklikšķiniet uz šī lodziņa, lai diagrammai izvēlētos citu metriku.

Daudzrindu diagrammas izveide

Tabulā varat atzīmēt lodziņus blakus atsevišķām rindām. Katram atzīmētajam vienumam diagrammā būs atbilstoša rinda. Pēc noklusējuma ir atlasīta rinda “kopā”.

Tabulas rediģēšana

Plašākas informācijas iegūšana par atsevišķu rindu

Varat noklikšķināt uz pārskata rindām ar tekstu zilā krāsā, lai iegūtu detalizētākus datus.

Piemēram, ja skatāt datplūsmas avotus, varat noklikšķināt uz tādiem rezultātiem kā “YouTube meklēšana”, lai noskaidrotu, kuri meklēšanas vaicājumi radīja datplūsmu jūsu kanālā.

Metriku pievienošana tabulai un noņemšana no tās

Lai pārskatam pievienotu metriku, izmantojiet zilo pievienošanas pogu .

Lai no pārskata noņemtu metriku, atlasiet vienumu Vairāk un pēc tam Paslēpt metriku.

Papildu opcijas

Pārslēgšanās starp videoklipiem

Pakalpojuma Analytics augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts jūsu kanāla nosaukums vai videoklipa nosaukums. Noklikšķiniet uz nosaukuma, lai skatītu videoklipu atlasītāju. Varat meklēt videoklipu pēc nosaukuma vai to atlasīt sarakstā. Varat arī atlasīt grupu vai savu kanālu.

Varat arī virzīt kursoru virs jebkura videoklipa nosaukuma un atlasīt vienumu Analytics

Veiktspējas salīdzināšana

Atlasiet opciju Salīdzināt ar, lai salīdzinātu divus vienumus. Varat salīdzināt divus dažādus videoklipus, divas dažādas grupas utt. Salīdzinot divus vienumus, varat arī mainīt laika periodus, pārskatus un metrikas.

Padoms: sagrupējiet kopā vairākus videoklipus, lai uzreiz skatītu kopējo veiktspēju. Uzziniet vairāk par YouTube Analytics grupām.

Datu eksportēšana

Lietotnē YouTube Studio varat skatīt līdz 50 datu rindām. Lai iegūtu līdz 500 datu rindām, atlasiet vienumu Eksportēt un lejupielādējiet pārskatu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?