Sužinokite, kaip naudoti išskleistas analizės ataskaitas

Daugumą „YouTube Analytics“ ataskaitų galite išskleisti, spustelėję po jomis mygtuką ŽR. DAUGIAU. Išskleistose ataskaitose pateikiama daugiau parinkčių duomenims gauti. 

Norėdami uždaryti išskleistą ataskaitą, spustelėkite klaviatūros klavišą Esc arba pasirinkite uždarymo piktogramą .

Išskleistos ataskaitos naudojimas

Norėdami sužinoti, kaip naudoti išskleistą ataskaitą, peržiūrėkite toliau pateiktą funkcijų sąrašą (kiekviena funkcija pažymėta atitinkamu skaičiumi pirmiau pateiktame vaizde).

1. Perjungus peržiūrėti konkretaus vaizdo įrašo, grupės arba grojaraščio analizę

2. Filtruoti duomenis pagal geografinę vietovę, prenumeratos būseną ir kt.

3. Pakeisti diagramoje pateiktą metriką

4. Pasirinkti antrinę metriką

5. Pasirinkti, pagal kokį aspektą išskaidyti duomenis kitu būdu

6. Atsisiųsti ataskaitą

7. Palyginti skirtingus vaizdo įrašus, grupes arba laikotarpius

8. Pakeisti dienų seką

9. Peržiūrėti daugiau aspektų

10. Pakeisti diagramos tipą

11. Perjungti į dienos, savaitės, mėnesio arba metų rodinį

12. Užvedus ant diagramos pelės žymeklį peržiūrėti išsamesnę informaciją

13. Pridėti metriką prie lentelės

14. Pasirinkti konkretų vaizdo įrašą

Analizės duomenų filtravimas pagal vietovę

Norėdami gauti duomenų apie konkrečią šalį ar regioną, naudokite filtrą „Geografija“.

 1. Prisijunkite prie „YouTube Studio“.
 2. Kairiajame meniu pasirinkite Analizė.
 3. Bet kurioje kortelėje spustelėkite ŽR. DAUGIAU.
 4. Puslapio viršuje spustelėkite „Filtras“ ir tada Geografija.

Pasirinkite, kokių vietovių ar regionų duomenis norite matyti, ir spustelėkite TAIKYTI.

Kiti galimi „YouTube Analytics“ filtrai

Vadovaudamiesi pirmiau pateiktomis instrukcijomis duomenis taip pat galite filtruoti pagal toliau nurodytus aspektus.
 • Tiesioginiai ir rodomi pareikalavus: sužinokite, kokia peržiūrų ir žiūrėjimo laiko dalis tenka tiesioginiams srautams, o kokia įkeltiems vaizdo įrašams.
 • Prenumeratos būsena: filtruokite duomenis, kad sužinotumėte, ką žiūrėjo prenumeratoriai arba kanalo neprenumeruojantys žiūrintieji.
 • Vertimo naudojimas: filtruokite, kad sužinotumėte, kokia žiūrinčiųjų dalis žiūrėjo vaizdo įrašą originalo kalba arba naudojo subtitrus kitomis kalbomis.
 • „YouTube“ produktas: gaukite duomenis tik iš vieno „YouTube“ produkto. Pasirinkite „YouTube“, „YouTube Kids“ arba „YouTube Gaming“. 

Kodėl matau išbrauktą filtrą?

Filtro pavadinimas gali būti išbrauktas toliau nurodytais atvejais.
 • „YouTube Analytics“ negali pateikti duomenų pagal ataskaitos ir filtro derinį, kurį bandote pasirinkti
 • Vaizdo įrašas arba kanalas neturi pakankamo srauto per pasirinktą laikotarpį
Norėdami naudoti išbrauktą filtrą, vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis bandykite pasirinkti kitą aspektą.

Duomenys pagal amžių arba lytį

Pasirinkite aspektus „Žiūrinčiojo amžius“ ir „Žiūrinčiojo lytis“, jei domina, kokia srauto dalis tenka atskiroms demografinėms grupėms. 

 1. Prisijunkite prie YouTube Studio.
 2. Kairiajame meniu pasirinkite Analizė.
 3. Bet kurioje kortelėje spustelėkite ŽR. DAUGIAU.
 4. Puslapio viršuje pasirinkite Žiūrinčiojo amžius arba Žiūrinčiojo lytis. Norint pamatyti šias parinktis gali tekti pasirinkti Daugiau.

Kiti „YouTube Analytics“ siūlomi duomenų aspektai

Vadovaudamiesi pirmiau pateiktomis instrukcijomis galite gauti duomenis ir pagal kitas toliau nurodytas kategorijas.
 • Vaizdo įrašas
 • Srauto šaltinis
 • Geografija
 • Pajamų šaltinis
 • Grojaraštis
 • Įrenginio tipas
 • Skelbimo tipas
 • Operacijos tipas
 • „YouTube“ produktas
 • Tiesioginiai ir rodomi pareikalavus
 • Atkūrimo vieta
 • Operacinė sistema
 • Subtitrai
 • Vaizdo įrašo informacijos kalba
 • Vertimo naudojimas
 • Pabaigos užsklandos elemento tipas
 • Kortelės tipas
 • Kortelė
 • Bendrinimo paslauga

Žr. pavyzdį

Žiūrėdami tolesnį kanalo „YouTube Creators“ vaizdo įrašą išmoksite naudoti išskleistas analizės ataskaitas.

Analytics "Advanced Mode" in YouTube Studio

Kitos išskleistos ataskaitos parinktys

Diagramos redagavimas

Diagramoje pateiktos metrikos pakeitimas

Tiesiai virš diagramos pateikiamas laukelis, kuriame nurodyta, pagal kokią metriką sudaryta diagrama. Spustelėję šį laukelį galite pasirinkti diagramai kitą metriką.

Daugiakreivės diagramos sukūrimas

Galite pažymėti prie atskirų lentelės eilučių pateiktus laukelius. Diagramoje bus pateikta atitinkama kiekvieno pažymėto elemento kreivė. Eilutė „Iš viso“ būna pasirinkta pagal numatytuosius nustatymus. 

Lentelės redagavimas

Išsamesnė atskiros eilutės informacija

Kai tekstas ataskaitos eilutėje pateiktas mėlynu šriftu, spustelėjus tokią eilutę galima gauti išsamesnių duomenų. 

Pavyzdžiui, jei žiūrite srauto šaltinius, spustelėję tokius rezultatus kaip „YouTube“ paieška“ galite sužinoti, kokie konkretūs paieškos terminai pritraukė jūsų kanalui srauto.

Metrikų pridėjimas prie lentelės arba pašalinimas

Norėdami pridėti metriką prie ataskaitos, spustelėkite mėlyną mygtuką su pliuso ženklu .

Norėdami pašalinti metriką iš ataskaitos, pasirinkite „Daugiau“  ir tada Paslėpti metriką.

 Kitos parinktys

Vaizdo įrašų perjungimas

Viršutiniame kairiajame analizės lango kampe nurodomas kanalo arba vaizdo įrašo pavadinimas. Spustelėję pavadinimą atidarysite vaizdo įrašų parinkiklį. Galite ieškoti vaizdo įrašo pagal pavadinimą arba pasirinkti kurį nors iš sąrašo. Galite taip pat pasirinkti grupę arba savo kanalą.

Be to, galite užvesti pelės žymeklį ant bet kurio vaizdo įrašo pavadinimo ir pasirinkti „Analizė“

Našumo palyginimas

Norėdami palyginti du elementus, pasirinkite Palyginti su... Galite lyginti du skirtingus vaizdo įrašus, dvi skirtingas grupes ir t. t. Pradėję lyginti du elementus galite keisti laikotarpius, ataskaitas ir metrikas.

Patarimas: sugrupuokite kelis vaizdo įrašus, kad galėtumėte peržiūrėti bendrą visų jų našumą. Sužinokite daugiau apie „YouTube Analytics“ grupes.

Duomenų eksportas

„YouTube Studio“ galite peržiūrėti iki 50 duomenų eilučių. Norėdami matyti iki 500 duomenų eilučių, pasirinkite „Eksportuoti“  ir atsisiųskite atąskaitą.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?