Μάθετε γιατί τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Τα σχόλια μπορεί να είναι απενεργοποιημένα σε ένα βίντεο επειδή:

  1. Ο κάτοχος του βίντεο επέλεξε τη ρύθμιση Απενεργοποίηση σχολίων.
  2. Τα σχόλια για το βίντεο απενεργοποιήθηκαν από το YouTube για λόγους προστασίας των ανηλίκων. Μάθετε περισσότερα για αυτόν τον τύπο περιεχομένου.
  3. Το κοινό του καναλιού ή του βίντεο έχει οριστεί ως "ειδικό για παιδιά". Μάθετε περισσότερα για αυτόν τον τύπο περιεχομένου.
  4. Εσείς ή ο διαχειριστής συστήματος έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν τη ρύθμιση.

Γιατί τα σχόλια απενεργοποιήθηκαν για την προστασία των ανηλίκων

Τα σχόλια σε ορισμένα βίντεο μπορεί να απενεργοποιηθούν από το YouTube για την προστασία ανηλίκων. Γνωρίζουμε ότι τα σχόλια είναι σημαντικά τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τους θεατές, αλλά λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των ανηλίκων. Η απενεργοποίηση δεν έχει προκύψει λόγω παράβασης των οδηγιών μας από το περιεχόμενό σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;