Vanliga frågor om innehåll som är anpassat för barn

COPPA and YouTube: Answering Your Top Questions

Oavsett var du befinner dig finns juridiska krav på att du ska efterleva Children’s Online Privacy Protection Act och andra lagar. Du är skyldig att informera oss om att dina videor är anpassade för barn om du skapar innehåll för barn. Ändringarna är till för att skydda barn och deras privatliv och att följa lagen. 

Varför är det innehållsskaparens ansvar att följa lagen om det är YouTube, inte innehållsskaparen, som samlar in data?

Både YouTube och innehållsskapare ansvarar för att diverse lagar om barns integritet följs. Vi förlitar oss på att du berättar att ditt innehåll är anpassat för barn. Det är ju du som känner innehållet bäst. Vi litar på att du anger rätt målgrupp och åsidosätter därför bara målgruppsinställningar vid fel och missbruk. När du har ställt in målgrupp begränsar vi hur vi använder och samlar in data om innehållet på ett sätt som stämmer överens med målgruppinställningen.
Hur vet jag om mitt innehåll INTE är anpassat för barn?
Enligt FTC:s riktlinjer är din video förmodligen anpassad för barn om den innehåller skådespelare, karaktärer, aktiviteter, spel, låtar, berättelser och annat innehåll som visar att du har för avsikt att rikta dig till barn. Annars lär den inte behöva definieras som anpassad för barn.
En video behöver inte vara anpassad för barn bara för att
 • den är lämplig för alla (även kallat att den är familjevänlig)
 • den handlar om en aktivitet som normalt förknippas med barn
 • barn skulle kunna råka se den.

Här är några exempel på videor som skulle kunna vara för avsedda för en allmän publik – om det inte finns information som visar på en avsikt att rikta sig till barn:

 • en gör-det-själv-video där hobbyutövare får lära sig att restaurera dockor eller tillverka lerfigurer
 • en familjs vlogg om ett nöjesfält 
 • en video med detaljerade instruktioner om att skapa moddar 
 • en satirisk video med vuxna som sjunger med i barnsånger 
 • ett tecknat program som passar alla
 • en Minecraft-video som innehåller vuxen humor. 

När du utvärderar ditt innehåll enligt faktorerna ovan ska du tänka igenom vilka du försöker nå ut till med videon. 

Är innehåll för en allmän publik detsamma som innehåll för en blandad målgrupp?
Innehåll för allmän publik är innehåll som kan uppskattas av alla och inte särskilt är avsett för barn, och innehåll som är avsett för tonåringar och äldre. Innehåll för allmän publik ska anges som "inte anpassat för barn".  

Här är några exempel på videor som skulle kunna vara för en allmän publik – om det inte finns information som visar på en avsikt att rikta sig till barn:  
 • en gör-det-själv-video där hobbyutövare får lära sig att restaurera dockor eller tillverka lerfigurer
 • en familjs vlogg där andra föräldrar får tips om ett nöjesfält 
 • en video med detaljerade instruktioner om att skapa moddar eller avatarer
 • tecknat innehåll som är till för alla
 • en spelvideo med vuxen humor. 
Innehåll för en blandad publik anses däremot vara en typ av innehåll som är anpassat för barn. Det är innehåll där barn är en av målgrupperna, även om de inte behöver vara den enda eller huvudsakliga målgruppen. Det här gör att innehållet kan anses vara riktat till barn om faktorerna ovan stämmer in.

Räcker det att lägga till en ansvarsfriskrivning om att mitt innehåll inte är anpassat för barn?

FTC klassar inte automatiskt ditt innehåll som anpassat för barn bara för att du har lagt till en ansvarsfriskrivning som säger att innehållet är till för en målgrupp över 13 år. Det är definitivt något som kan hjälpa till att avgöra målgruppen, men FTC tar hänsyn till det och andra COPPA-faktorer som: 
 • om det finns figurer, aktiviteter, spel, leksaker, låtar, berättelser och andra element som särskilt barn tycker om
 • andra uppgifter du kan ha uppgett om innehållets målgrupp som skiljer sig från vad som står i ansvarsfriskrivningen (till exempel något på en personlig webbplats).

Behöver jag bevisa åldern på min publik om jag inte har möjlighet att göra det? Vad anser FTC vara bevis på att barn tittar på mitt innehåll? 

De eventuella bevis du har för åldern på dina tittare är bara en av faktorerna du ska räkna in när du anger ditt innehåll som anpassat för barn. Tyvärr går det inte att använda YouTube Analytics (YTA) till att se om barn tittar på ditt innehåll. FTC rekommenderar att man överväger till exempel resultat från en enkät där användarna har angivit ålder och andra uppgifter för att avgöra om innehållet är anpassat för barn.
Varför finns inte alternativet blandad publik som inställning på YouTube? 
När vi skapade funktionen för målgruppsinställning ville vi underlätta för innehållsskaparna genom att skapa en enda barnkategori, anpassad för barn, för att undvika ytterligare förvirring. Det här är ju redan ganska invecklat. Kategorin blandad publik är inte helt okomplicerad, och vi har skickat kommentarer till FTC för att hjälpa oss att skapa en bättre lösning för innehållsskapare, även de i kategorin blandad publik. 

Vilka funktioner finns inte för innehåll som är anpassat för barn, och varför finns inte de funktionerna? 

Här finns en lista över funktioner som för tillfället kan användas för innehåll som är anpassat för barn. Alla eller delar av funktionerna baseras kanske på användardata. För att skydda barns integritet och uppfylla lagkraven måste vi begränsa insamlingen och användningen av data för videor som är angivna som anpassade för barn.

Hur fungerar rekommendationer av innehåll som är anpassat för barn och för sådant som inte är det? Påverkar det hur andra hittar mina videor?

Målet med YouTubes rekommendationssystem är att hjälpa användarna hitta videor de vill titta på och innehåll de gillar, inklusive innehåll som är inställt som anpassat för barn. Vi jobbar för att ge användarna innehåll de är intresserade av och en upplevelse av hög kvalitet på YouTube. Videor som är angivna som anpassade för barn rekommenderas mer sannolikt tillsammans med andra videor för barn. Om du vill vara säker på att ditt innehåll når ut till rätt målgrupp är det viktigt att du klassificerar korrekt, som anpassat för barn eller inte anpassat för barn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false