Mga madalas itanong tungkol sa “para sa bata”

COPPA and YouTube: Answering Your Top Questions

Saanman ang iyong lokasyon, legal na kinakailangan mong sumunod sa Children’s Online Privacy Protection Act at/o iba pang batas. Kinakailangan mong sabihin sa amin na ang iyong mga video ay para sa bata kung gumagawa ka ng pambatang content. Ang mga pagbabagong ito ay para mas maprotektahan ang mga bata at ang kanilang privacy, at para makasunod sa batas. 

Bakit responsibilidad ng creator na sumunod kung YouTube ang nangongolekta ng data (hindi ang creator)?

Parehong may responsibilidad ang YouTube at mga creator para sa pagsunod sa mga panuntunan sa privacy ng mga bata sa ilalim ng iba't ibang batas. Umaasa kaming sasabihin mo sa amin kung ang iyong content ay para sa mga bata dahil ikaw ang pinakanakakaalam sa content mo. Nagtitiwala kaming tumpak mong itatakda ang iyong audience, at io-override lang namin ang pinili mong setting ng audience kapag nagkaroon ng error o pang-aabuso. Kapag naitakda mo na ang iyong audience, lilimitahan namin kung paano namin ginagamit at kinokolekta ang data sa content na iyon para tumugma sa setting ng audience.
Paano ko malalaman kung HINDI para sa bata ang content ko?
Ayon sa gabay mula sa FTC, kung ang iyong video ay may mga aktor, character, aktibidad, laro, kanta, kuwento, o iba pang paksa na nagpapakita ng layuning i-target ang mga bata, malamang na “para sa bata” ito. Kung hindi, malamang na hindi kailangang markahan bilang “para sa bata” ang iyong content.
Hindi nangangahulugang para sa bata ang isang video dahil lang:
 • Ligtas o naaangkop itong panoorin ng lahat (aka “pampamilya” ito)
 • Tungkol ito sa aktibidad na tradisyonal na nauugnay sa mga bata
 • Posibleng magkataong makita ito ng mga bata

Narito ang ilang halimbawa ng mga uri ng mga video na puwedeng maituring na “angkop sa lahat ng audience,” kung walang impormasyong nagmumungkahi ng layuning i-target ang mga bata:

 • Isang DIY video na nagtuturo sa mga hobbyist kung paano mag-remake ng mga manika o kung paano gumawa ng mga clay na figure
 • Isang vlog ng pamilya tungkol sa pagbisita sa amusement park 
 • Isang video na nagtatampok ng mga detalyadong tagubilin tungkol sa paggawa ng mga mod 
 • Isang satire na video na may nasa hustong gulang na kumakanta ng mga pambatang kanta 
 • Isang animated na programa na magugustuhan ng lahat
 • Isang Minecraft video na may pang-adult na katatawanan 

Huwag kalimutang maingat na isaalang-alang kung sino ang sinusubukan mong abutin gamit ang iyong mga video habang sinusuri mo ang iyong content at ang mga salik sa itaas. 

Magkatulad ba ang content na “angkop sa lahat ng audience” at ang content na “angkop sa iba't ibang audience?”
Hindi. Ang content na angkop sa lahat ng audience ay content na puwedeng magustuhan ng lahat, pero hindi ito partikular na nilalayon para sa mga bata, o content na nilalayon para sa teenager o sa mas nakakatandang audience. Ang content na angkop sa lahat ng audience ay dapat itakda bilang “hindi para sa bata.”  

Narito ang ilang halimbawa ng mga uri ng mga video na puwedeng ituring na “angkop sa lahat ng audience,” kung walang impormasyong nagmumungkahi ng layuning i-target ang mga bata.  
 • Isang DIY video na nagtuturo sa mga hobbyist kung paano mag-remake ng mga manika o kung paano gumawa ng mga clay na figurine
 • Isang vlog ng pamilya na nagsasabi sa iba pang magulang tungkol sa pagbisita sa amusement park 
 • Isang video na nagtatampok ng mga detalyadong tagubilin tungkol sa paggawa ng mga mod o avatar
 • Animated na content na magugustuhan ng lahat
 • Isang gaming video na nagtatampok ng pang-adult na katatawanan 
Sa kabilang banda, ang content na angkop sa iba't ibang audience ay itinuturing na uri ng content na para sa bata. Content ito na tina-target ang mga bata bilang isa sa mga audience nito, kahit na hindi ito ang pangunahing audience, at content ito na kwalipikado bilang para sa bata pagkatapos ibalanse ang mga salik na inilalarawan sa itaas.

Puwede bang magdagdag na lang ako ng disclaimer na hindi para sa bata ang content ko?

Ang pagdaragdag ng disclaimer na nagsasabing ang iyong content ay para sa mga 13+ na audience ay hindi nangangahulugang awtomatikong ituturing ng FTC ang content mo bilang hindi para sa bata. Isa talaga itong salik na nakakatulong matukoy ang nilalayon mong audience, pero susuriin ito ng FTC ayon sa iba pang salik ng COPPA gaya ng: 
 • Ang pagkakaroon ng mga character, aktibidad, laro, laruan, kanta, kuwento, o iba pang elementong partikular na nagugustuhan ng mga bata
 • Iba pang pahayag na posibleng ginawa mo kaugnay ng nilalayong audience ng iyong content na naiiba sa disclaimer (gaya ng mga pahayag na ginawa sa personal na website)

Kailangan ko bang patunayan ang edad ng aking audience kung wala ako ng mga tool para magawa ito? Ano ang itinuturing ng FTC na ebidensya na pinapanood ng mga bata ang aking content? 

Anumang ebidensyang posibleng mayroon ka tungkol sa edad ng iyong mga manonood ay isa lang sa mga salik na dapat mong isaalang-alang sa pagtukoy ng iyong content bilang “para sa bata.” Sa kasamaang-palad, hindi nakadisenyo ang YouTube Analytics (YTA) para makatulong na matukoy kung pinapanood ng mga bata ang content mo. Ipinayo ng FTC na ang pagsasaalang-alang ng data, tulad ng mga resulta mula sa isang survey tungkol sa mga edad ng iyong mga user, ay posibleng maging kapaki-pakinabang sa pagtukoy kung para sa bata ang content mo.
Bakit hindi nagdagdag ang YouTube ng opsyon ng setting na “angkop sa iba't ibang audience”? 
Sa pagdidisenyo ng feature na setting ng audience, pinasimple namin ang mga opsyon para sa mga creator sa pamamagitan ng paggawa ng isang kategoryang "para sa bata" para maiwasan ang higit pang kalituhan sa isa nang hindi malinaw na espasyo. Mayroong ilang kumplikasyon sa kategorya ng iba't ibang audience, at nagsumite na kami ng mga pampublikong komento sa FTC para makatulong sa aming gumawa ng mas mahusay na solusyon para sa mga creator, kabilang ang mga creator para sa iba't ibang audience. 

Ano ang mga feature na hindi available sa content na para sa bata, at bakit hindi available ang mga feature na iyon? 

Makakakita ka ng listahan ng mga feature rito na kasalukuyang hindi pa available sa content na para sa bata. Posibleng umasa ang lahat o bahagi ng mga feature na ito sa data ng user. Para makatulong na maprotektahan ang privacy ng mga bata at matugunan ang mga legal na kinakailangan, kailangan naming limitahan ang pangongolekta at paggamit ng data na itinakda bilang "para sa bata."

Paano gagana ang mga rekomendasyon para sa content na para sa bata o hindi para sa bata? Maaapektuhan ba ang pagtuklas sa aking mga video?

Layunin ng mga system ng mga rekomendasyon ng YouTube na matulungan ang mga user na mahanap ang mga video na gusto nilang panoorin at ikonekta ang mga user sa mga content na gusto nila -- kabilang ang content na itinalaga bilang "para sa bata." Nagsisikap kaming bigyan ang mga user ng mga content na interesante para sa kanila at magbibigay sa kanila ng de-kalidad na karanasan sa YouTube. Mas malamang na mairekomenda ang mga video na itinakda bilang “para sa bata” kasama ng iba pang pambatang video. Para matiyak na naaabot ng iyong content ang tamang audience, mahalagang tumpak na maitalaga ang content mo bilang “para sa bata” o “hindi para sa bata.”
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false