Så skyddar du dig på YouTube

På YouTube berättar folk sin historia, uttrycker sina åsikter och interagerar med varandra. Vi vill se till att det är en trygg plats för kreatörer och tittare. De flesta av YouTubes kreatörer och tittare vill dela med sig, lära sig saker och interagera med andra, men vi vet också att kränkningar och även trakasserier förekommer. Läs mer om policyerna och verktygen som används för att skydda dig på YouTube nedan. 

Kreatörer och användare har också ett ansvar för att göra YouTube till en trygg plattform. Läs mer här om hur vi säkerställer att kreatörerna och användarna tar ansvar för att standarderna upprätthålls. 

Policyer för hat och trakasserier

YouTube tillämpar särskilda policyer för att skydda användarna mot hat och trakasserier.

  • Hatretorik: Den här policyn skyddar specifika grupper och medlemmar i de grupperna. Vi anser att innehåll är hatretorik när det uppmuntrar till hat eller våld mot grupper baserat på skyddade attribut som ålder, kön, etniskt ursprung, kast, religion, sexuell läggning eller krigsveteranstatus. Läs mer om vår policy om hatretorik.
  • Trakasserier: Den här policyn skyddar specifika individer. Vi anser att det är trakasserier när innehåll omfattar långvariga eller skadliga förolämpningar mot en person på grund av medfödda egenskaper, som tillhörighet till en skyddad grupp eller fysiska egenskaper. Det omfattar även skadligt beteende, som hot, mobbning, doxing eller uppmuntra fans att bete sig olämpligt. Läs mer om vår policy för trakasserier.

Verktyg för trygghet 

Vi vill att du ska känna dig trygg på YouTube. Det är därför vi uppmuntrar till att använda tillgängliga verktyg som skyddar mot hat och trakasserier. 

Viktigt! Om du anser att du är i fara eller känner dig otrygg ska du kontakta din lokala polismyndighet.

Rapportera olämpligt eller våldsamt innehåll eller användare

Blockera olämpliga eller våldsamma kommentarer, innehåll eller användare

Skydda kontot från kapare eller identitetsstöld

Resurser från pålitliga partner för onlinesäkerhet (endast USA) 

 

Mer information finns i Akademin för kreatörer

Ta reda på mer med hjälp av videor och quiz genom att kolla in våra kurser om hat, trakasserier och kreatörers välbefinnande.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?