Krav för anmälningar om intrång i upphovsrätten: Begäranden om borttagning av innehåll som inte är kopplat till videor

Begäranden om borttagning på grund av brott mot upphovsrätten för innehåll på YouTube som inte är kopplat till videor måste innehålla följande element. Utan den här informationen kan vi inte vidta några åtgärder utifrån din begäran. 

Webbformuläret stöder för närvarande inte borttagning av innehåll som inte är kopplat till videor. Skicka din begäran för innehåll som inte är kopplat till videor till copyright@youtube.com

Obs! Det enklaste sättet att ta bort en video på grund av påstått intrång i upphovsrätten är genom vårt webbformulär

 1. Dina kontaktuppgifter

Du måste skicka uppgifter som YouTube och innehållsleverantören av innehållet du vill ska tas bort kan använda för att kontakta dig angående ärendet. Det kan exempelvis vara en e-postadress, en postadress eller ett telefonnummer.

2. En beskrivning av materialet som du anser har blivit utsatt för intrång

Beskriv det upphovsrättsskyddade materialet du försöker skydda på ett tydligt och fullständigt sätt i klagomålet. Om klagomålet gäller flera upphovsrättsskyddade verk tillåts en representativ lista över sådana verk i lagen.

3. Webbadresserna till allt innehåll som påstås göra intrång i upphovsrätten

Ditt klagomål måste innehålla den exakta webbadressen till innehållet du anser gör intrång i din upphovsrätt. Annars kan vi inte hitta innehållet och ta bort det. Allmän information om innehållet, till exempel användarnamn, räcker inte. Ange webbadresserna till det specifika innehållet på YouTube.

Nedan finner du korrekt webbadressformat för att rapportera innehåll som inte är kopplat till videor och som påstås göra intrång i upphovsrätten.

Typ av innehåll Giltigt webbadressformat Så här får du tillgång
Kanalbannerbilder

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Öppna den aktuella kanalens startsida.

Högerklicka på adressfältet och välj Kopiera.

Profilbild Börjar med yt3.ggpht.com/xxxxx Högerklicka på den aktuella bilden och välj Kopiera bildadress. 

Ange även kanalens webbadress:

 
www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Öppna den aktuella kanalens startsida. 

Högerklicka på adressfältet och välj Kopiera. 

Kanalbeskrivningar www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

Öppna avsnittet Om för den aktuella kanalen.

Högerklicka på adressfältet och välj Kopiera. 

Beskrivningar av spellista www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

Klicka på titeln för den aktuella spellistan. 

Högerklicka på adressfältet och välj Kopiera. 

Kommentarer www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klicka på publiceringsdatumet ovanför den aktuella kommentaren. 

När sidan har uppdaterats högerklickar du på adressfältet och väljer Kopiera. 

Community-inlägg https://www.youtube.com/post/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klicka på publiceringsdatumet för det aktuella community-inlägget. 

När sidan har uppdaterats högerklickar du på adressfältet och väljer Kopiera. 

Beskrivningar av medlemsmärken, emojis eller medlemsförmåner Börjar med yt3.ggpht.com/xxxxx

Högerklicka på den aktuella bilden och välj Kopiera bildadress. 
 

Ange även kanalens webbadress:

 
www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Öppna den aktuella kanalens startsida. 

Högerklicka på adressfältet och välj Kopiera. 

Super Stickers Börjar med lh3.googleusercontent.com/xxxxx Klicka på dollartecknet  i en livechatt och välj Super Sticker.

Högerklicka på den aktuella bilden och välj Kopiera bildadress. 

Ange även kanalens webbadress:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Öppna den aktuella kanalens startsida. 

Högerklicka på adressfältet och välj Kopiera.  
 

4. Du måste godkänna och bifoga följande medgivande:

"Jag har anledning att tro att användningen av materialet enligt klagomålet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, av dennes agent eller av lagen."

5. Samt följande medgivande:

"Uppgifterna i det här meddelandet är riktiga. Jag intygar även, och jag är medveten om påföljden för mened, att jag äger upphovsrätten som jag anser har utsatts för intrång, eller att jag är behörig att agera å ägarens vägnar."

6. Din underskrift

Anmälan är inte fullständig om den inte har en fysisk eller elektronisk signatur av upphovsrättsinnehavaren eller en representant med befogenhet att agera för hennes eller hans räkning. Du uppfyller det här kravet om du skriver in ditt fullständiga juridiska namn (för- och efternamn, inte företagsnamn) som signatur längst ned på sidan för klagomålet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?