Požiadavky týkajúce sa oznámenia o porušení autorských práv: žiadosti o odstránenie obsahu bez videa

Žiadosť o odstránenie obsahu bez videa na YouTube musí obsahovať ďalej uvedené prvky. Bez týchto informácií nebudeme môcť na základe vašej žiadosti podniknúť žiadne kroky. 

Náš webový formulár momentálne nepodporuje odstraňovanie obsahu bez videa. Svoju žiadosť týkajúcu sa obsahu iného ako videá nám odošlite na copyright@youtube.com

Poznámka: Najjednoduchší spôsob, ako odstrániť video z dôvodu údajného porušenia autorských práv, je pomocou nášho webového formulára

 1. Vaše kontaktné údaje

Budete musieť uviesť údaje, na základe ktorých vás v súvislosti s vašou sťažnosťou bude môcť kontaktovať YouTube a používatelia, ktorí nahrali obsah, ktorý chcete odstrániť. Tieto údaje zahŕňajú vašu e‑mailovú adresu, poštovú adresu alebo telefónne číslo.

2. Popis diela, na ktoré vlastníte autorské práva, ktoré boli podľa vás porušené

Vo svojej sťažnosti jasne a podrobne popíšte obsah chránený autorskými právami, v prípade ktorého chcete uplatniť svoj nárok. Ak vaša sťažnosť zahŕňa viacero diel chránených autorskými právami, zákon povoľuje reprezentatívny zoznam týchto diel.

3. Konkrétna webová adresa akéhokoľvek obsahu, ktorý údajne porušuje vaše autorské práva

Sťažnosť musí obsahovať konkrétnu webovú adresu obsahu, ktorý podľa vás porušuje vaše práva. V opačnom prípade ho nebudeme môcť nájsť a odstrániť. Nestačí uviesť len všeobecné informácie o obsahu, ako napríklad používateľské meno. Uveďte webové adresy konkrétneho obsahu na YouTube.

Ďalej uvádzame správny formát webovej adresy na nahlásenie obsahu bez videa, ktorý údajne porušuje autorské práva:

Typ obsahu Platný formát webovej adresy Ako získať prístup
Obrázky bannerov kanála

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

alebo

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Prejdite na domovskú stránku príslušného kanála.

Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s adresou a vyberte Kopírovať. 

Obrázok ikony kanála Začína sa reťazcom yt3.ggpht.com/xxxxx Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušný obrázok a vyberte Kopírovať adresu obrázka. 
Popisy kanálov www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

V príslušnom kanáli prejdite na sekciu Informácie.

Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s adresou a vyberte Kopírovať. 

Popisy zoznamov www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

Kliknite na názov príslušného zoznamu. 

Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s adresou a vyberte Kopírovať. 

Komentáre www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kliknite na dátum uverejnenia nad príslušným komentárom. 

Keď sa webová stránka znova načíta, pravým tlačidlom myši kliknite na panel s adresou a vyberte Kopírovať. 

Príspevky pre komunitu www.youtube.com/channel/xxxxxxxxxxxxxxxx/community?lb=xxxxxxxxxxxxx

Kliknite na dátum uverejnenia príslušného príspevku pre komunitu. 

Keď sa webová stránka znova načíta, pravým tlačidlom myši kliknite na panel s adresou a vyberte Kopírovať. 

Členské vernostné odznaky a emodži Začína sa reťazcom yt3.ggpht.com/xxxxx Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušný obrázok a vyberte Kopírovať adresu obrázka. 

4. Musíte uviesť nasledujúce vyhlásenie a vyjadriť s ním súhlas:

„V dobrej viere som presvedčený/-á, že použitie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom ani zákonom.“

5. Ďalej treba uviesť nasledujúce vyhlásenie:

„Informácie v tomto oznámení sú pravdivé. S plným vedomím trestu za krivú prísahu vyhlasujem, že som vlastník výlučných práv (alebo zástupca poverený konať v mene vlastníka), ktoré boli údajne porušené.“

6. Váš podpis

Žiadosť je úplná, len ak obsahuje fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo zástupcu oprávneného konať v jeho mene. Túto požiadavku splníte tak, že uvediete svoje celé meno (krstné meno a priezvisko, nie názov firmy), ktoré bude predstavovať váš podpis na konci sťažnosti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?