Krav til opphavsrettslige fjerningsforespørsler: innhold som ikke er videoinnhold

Du kan be om fjerning av innhold som ikke er videoinnhold, for eksempel et kanalbannerbilde, hvis du mener at dette innholdet krenker opphavsretten din. Hvis innholdet fjernes, får opplasterens kanal en opphavsrettsadvarsel.

For å sende inn en opphavsrettslig fjerningsforespørsel for innhold som ikke er videoinnhold, må du oppgi den obligatoriske informasjonen nedenfor. Uten denne informasjonen kan vi ikke gå videre med forespørselen. 

Send inn denne informasjonen via tekstfeltet i en e-post (ikke i et vedlegg) til copyright@youtube.com eller via faks eller vanlig post.

Merk
  • Du kan ikke sende inn en opphavsrettslig fjerningsforespørsel for en hel kanal. Hvis du imidlertid mener at kanalelementer, for eksempel kanalbeskrivelsen, krenker opphavsretten din, kan du sende inn en forespørsel om fjerning i henhold til kravene nedenfor.
  • Den enkleste måten å be om fjerning av en video du mener krenker opphavsretten din, er å bruke nettskjemaet vårt. Nettskjemaet støtter ikke forespørsler om å fjerne innhold som ikke er videoinnhold.
Ikke send inn falsk informasjon. Misbruk av prosessene våre, for eksempel innsending av falske dokumenter, kan føre til kontooppsigelse eller få andre juridiske følger.

Send inn følgende obligatorisk informasjon i tekstfeltet i en e-post (ikke i et vedlegg) til copyright@youtube.com eller via faks eller vanlig post:

 1. Kontaktinformasjonen din

Det kan hende at YouTube og opplasteren av innholdet du ber om å få fjernet, må kontakte deg angående forespørselen din. I forespørselen må du derfor legge til ett eller flere av følgende alternativer: 

  • e-postadressen din
  • bostedsadressen din
  • telefonnummeret ditt

2. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket ditt 

I forespørselen må du gi en tydelig og fullstendig beskrivelse av innholdet du prøver å beskytte.

Hvis du mener at flere enn ett av de opphavsrettsbeskyttede verkene dine er krenket, kan du i henhold til lov og rett sende inn en representativ liste over disse verkene i forespørselen.

3. Spesifikke nettadresser til det aktuelle innholdet

Forespørselen din må inneholde spesifikke nettadresser til innholdet som ikke er videoinnhold, som du mener krenker rettighetene dine. Linkene må sendes i et bestemt nettadresseformat. Generell informasjon som kanalnavn eller kanalnettadresse er ikke tilstrekkelig.

Nedenfor finner du de gyldige formatene du skal bruke for nettadresser når du rapporterer angivelig krenkende innhold som ikke er videoinnhold:

Innholdstype Gyldig nettadresseformat Slik finner du nettadressen
Kanalbannerbilder

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ELLER

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier.

Kanalbeskrivelser www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

Gå til Info-delen på kanalen etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier.

Klipp www.youtube.com/clip/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klikk på tittelen til klippet etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier.
Videokommentarer www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx Klikk på publiseringsdatoen over kommentaren (siden lastes inn på nytt) etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier.
Legg ut kommentarer www.youtube.com/channel/xxxxxxxxxxx/community?lc=xxxxxxxxxxxx&lb=xxxxxxxxxxxx Klikk på publiseringsdatoen over kommentaren (siden lastes inn på nytt) etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier.
Foruminnlegg https://www.youtube.com/post/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klikk på publiseringsdatoen for foruminnlegget (siden lastes inn på nytt) etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier.
Medlemskapsmerker, emojier eller beskrivelser av medlemsfordeler Begynner med yt3.ggpht.com/xxxxx Høyreklikk på bildet etterfulgt av Kopier bildeadressen.

Ta også med kanalnettadressen:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ELLER

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier.
Beskrivelser av spillelister

www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

Klikk på spillelistetittelen etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier.

Profilbilder
Super Stickers Begynner med lh3.googleusercontent.com/xxxxx Klikk på dollartegnet  i en direktechat etterfulgt av Super Stickers etterfulgt av høyreklikk på bildet etterfulgt av Kopier bildeadressen.

Ta også med kanalnettadressen:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ELLER

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden etterfulgt av høyreklikk på adressefeltet etterfulgt av Kopier

4. Godta og inkluder følgende to utsagn:

«Jeg er i god tro om at bruken av materialet som er påklaget, ikke er tillatt av opphavsrettseieren, vedkommendes representant eller loven.»

«Jeg erklærer, vel vitende om at jeg kan bli tiltalt for mened hvis jeg oppgir uriktige opplysninger, at informasjonen i dette varselet er korrekt, og at jeg er eieren av, eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av, en enerett som angivelig er krenket.»

5. Signaturen din

Fullstendige fjerningsforespørsler krever den fysiske eller elektroniske signaturen til opphavsrettseieren eller en agent med fullmakt til å handle på vegne av vedkommende.

For å oppfylle dette kravet må opphavsrettseieren eller agenten med fullmakt skrive inn fullt juridisk navn som signatur nederst i forespørselen. Fullt juridisk navn skal være for- og etternavn, og ikke et bedriftsnavn.

Send all den nødvendige informasjonen ovenfor i en e-post (i hovedteksten, ikke som et vedlegg) til copyright@youtube.com – eller send den via faks eller vanlig post.

Mer informasjon  

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
1989873733008373308