Krav til varsler om brudd på opphavsretten: Innhold som ikke er videoinnhold

Du kan be om fjerning av innhold som ikke er videoinnhold, for eksempel et kanalbannerbilde, hvis du mener at dette innholdet krenker opphavsretten din. Hvis innholdet fjernes, får opplasteren en advarsel om brudd på opphavsretten fra YouTube.

For å be om et varsel om brudd på opphavsretten for innhold som ikke er videoinnhold, må du inkludere informasjonen nedenfor. Uten denne informasjonen kan vi ikke gå videre med forespørselen din. 

Send inn denne informasjonen via tekstfeltet i en e-post (ikke i et vedlegg) til copyright@youtube.com eller via faks eller vanlig post.

Den enkleste måten å be om fjerning av en video du mener krenker opphavsretten din, er å bruke nettskjemaet vårt. Nettskjemaet støtter ikke forespørsler om å fjerne innhold som ikke er videoinnhold.

 1. Kontaktinformasjonen din

Det kan hende at YouTube og opplasteren av innholdet du ber om å få fjernet, må kontakte deg angående forespørselen din. I forespørselen må du derfor legge til ett eller flere av følgende alternativer: 

  • e-postadressen din
  • bostedsadressen din
  • telefonnummeret ditt

2. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket ditt 

I forespørselen må du gi en tydelig og fullstendig beskrivelse av innholdet du prøver å beskytte.

Hvis du mener at flere enn ett av de opphavsrettsbeskyttede verkene dine er krenket, kan du i henhold til lov og rett sende inn en representativ liste over disse verkene i forespørselen.

3. Spesifikke nettadresser til det aktuelle innholdet

Forespørselen din må inneholde spesifikke nettadresser til innholdet som ikke er videoinnhold, som du mener krenker rettighetene dine. Linkene må sendes i et bestemt nettadresseformat. Generell informasjon som kanalnavn eller kanalnettadresse er ikke tilstrekkelig.

Nedenfor finner du de gyldige formatene du skal bruke for nettadresser når du rapporterer angivelig krenkende innhold som ikke er videoinnhold:

Innholdstype Gyldig nettadresseformat Slik finner du nettadressen
Kanalbannerbilder

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden til den aktuelle kanalen.

Høyreklikk på adressefeltet, og velg Kopiér.

Kanalbeskrivelser www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

Gå til Info-delen på den aktuelle kanalen.

Høyreklikk på adressefeltet, og velg Kopiér.

Beskrivelser av spillelister www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

Klikk på tittelen til den aktuelle spillelisten. 

Høyreklikk på adressefeltet, og velg Kopiér.

Kommentarer www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klikk på publiseringsdatoen over den aktuelle kommentaren. 

Når siden er lastet inn på nytt, høyreklikker du på adressefeltet og velger Kopiér.

Foruminnlegg https://www.youtube.com/post/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klikk på publiseringsdatoen for det aktuelle foruminnlegget. 

Når siden er lastet inn på nytt, høyreklikker du på adressefeltet og velger Kopiér.

Medlemskapsmerker, emojier eller beskrivelser av medlemsfordeler Begynner med yt3.ggpht.com/xxxxx

Høyreklikk på det aktuelle bildet, og velg Kopiér bildeadressen.

Inkluder kanalnettadressen:

 
www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden til den aktuelle kanalen. 

Høyreklikk på adressefeltet, og velg Kopiér.

Super Stickers Begynner med lh3.googleusercontent.com/xxxxx Klikk på dollartegnet  i en direktechat, og velg Super Sticker.

Høyreklikk på det aktuelle bildet, og velg Kopiér bildeadressen.

Inkluder kanalnettadressen:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden til den aktuelle kanalen. 

Høyreklikk på adressefeltet, og velg Kopiér.
 

Klipp www.youtube.com/clip/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klikk på tittelen til det aktuelle klippet.

Høyreklikk på adressefeltet, og velg Kopiér.
Merk:  Google er vert for profilbildene som vises på YouTube-kanaler. For dette innholdet må du bruke Googles nettskjema til å sende inn fjerningsforespørselen.

4. Godta og inkluder følgende to utsagn:

«Jeg er i god tro om at bruken av materialet som er påklaget, ikke er tillatt av opphavsrettseieren, vedkommendes representant eller loven.»

«Jeg erklærer, vel vitende om at jeg kan bli tiltalt for mened hvis jeg oppgir uriktige opplysninger, at informasjonen i dette varselet er korrekt, og at jeg er eieren av, eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av, en enerett som angivelig er krenket.»

5. Signaturen din

Fullstendige fjerningsforespørsler krever den fysiske eller elektroniske signaturen til opphavsrettseieren eller en agent med fullmakt til å handle på vegne av vedkommende.

For å oppfylle dette kravet må opphavsrettseieren eller agenten med fullmakt skrive inn fullt juridisk navn som signatur nederst i forespørselen. Fullt juridisk navn skal være for- og etternavn, og ikke et bedriftsnavn.

Oppgi informasjonen ovenfor i tekstfeltet (ikke i et vedlegg) i en e-post til copyright@youtube.com. Du kan også sende inn forespørselen din via faks eller vanlig post.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
59
false
false