הדרישות לשליחת בקשות הסרה בעקבות הפרת זכויות יוצרים: תוכן שהוא לא וידאו

אתם יכולים לבקש הסרה של תוכן שהוא לא וידאו, למשל תמונת באנר של ערוץ, אם אתם סבורים שהתוכן הזה מפר את זכויות היוצרים שלכם. אם התוכן יוסר, תירשם בערוץ של מעלה התוכן פסילה בעקבות הפרת זכויות יוצרים.

כדי לשלוח בקשת הסרה בעקבות הפרת זכויות יוצרים לגבי תוכן שהוא לא וידאו, אתם צריכים לכלול את המידע הנדרש שמפורט בהמשך. ללא המידע הזה, לא נוכל להמשיך לטפל בבקשה. 

עליכם לשלוח את הפרטים האלה בגוף האימייל (לא בקובץ מצורף) לכתובת copyright@youtube.com או באמצעות פקס או דואר רגיל.

חשוב לזכור
  • אי אפשר לשלוח בקשת הסרה בעקבות הפרת זכויות יוצרים לגבי הערוץ כולו. עם זאת, אם לדעתכם רכיבים בערוץ, כמו תיאור הערוץ, מפירים את זכויות היוצרים שלכם, אתם יכולים לשלוח בקשה להסרת תוכן בהתאם לדרישות שמפורטות בהמשך.
  • כשמדובר בסרטונים, הדרך הקלה ביותר לבקש הסרה של סרטון שלדעתכם מפר את זכויות היוצרים שלכם היא באמצעות הטופס האינטרנטי שלנו. הטופס האינטרנטי שלנו לא מתאים לבקשות להסרת תוכן שהוא לא וידאו.
אל תשלחו מידע שקרי. שימוש לרעה בתהליכים שלנו, למשל שליחת מסמכים שמקורם בתרמית, עלול לגרום לסגירת החשבון שלכם או להשלכות משפטיות אחרות.

עליכם לשלוח את המידע הנדרש שבהמשך בגוף האימייל (לא בקובץ מצורף) לכתובת copyright@youtube.com או באמצעות פקס או דואר רגיל:

 1. הפרטים שלכם ליצירת קשר

יכול להיות ש-YouTube והאדם שהעלה את התוכן שביקשתם להסיר יצטרכו ליצור איתכם קשר לגבי הבקשה שלכם. כדאי לכלול בבקשה אחד או יותר מהפרטים הבאים: 

  • כתובת אימייל
  • הכתובת הפיזית שלכם
  • מספר הטלפון שלכם

2. תיאור היצירה המוגנת בזכויות יוצרים 

בתוך הבקשה, חשוב לתאר בצורה מלאה וברורה את התוכן המוגן בזכויות יוצרים שהוא לא וידאו ושעליו אתם מנסים להגן.

אם אתם סבורים שהופרו זכויות היוצרים של יותר מיצירה אחת המוגנת בזכויות יוצרים, החוק מתיר לכלול רשימה מייצגת של היצירות האלה בתוך הבקשה.

3. כתובות URL ספציפיות של התוכן הרלוונטי

הבקשה חייבת לכלול קישורים ספציפיים לתוכן שהוא לא וידאו ושלדעתכם מפר את הזכויות שלכם. יש לשלוח את הקישורים בפורמט מסוים של כתובת URL. לא מספיק לשלוח מידע כללי, כגון שם הערוץ או כתובת URL של ערוץ.

בהמשך ניתן למצוא דוגמאות לפורמטים תקינים של כתובות URL לדיווח על תוכן שהוא לא וידאו ושמפר לכאורה זכויות יוצרים:

סוג התוכן פורמט חוקי של כתובת URL איפה אפשר למצוא את כתובת ה-URL
תמונות באנר של הערוץ

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

או

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

עוברים לדף הערוץ ואזלוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.

תיאורי ערוצים www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

עוברים לקטע מידע על הערוץ בערוץ ואז לוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.

קליפים www.youtube.com/clip/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx לוחצים על שם הקליפ ואז לוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.
תגובות לסרטון www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx לוחצים על תאריך הפרסום שמופיע מעל התגובה (הדף ייטען מחדש) ואז לוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.
תגובות לפוסט www.youtube.com/channel/xxxxxxxxxxx/community?lc=xxxxxxxxxxxx&lb=xxxxxxxxxxxx לוחצים על תאריך הפרסום שמופיע מעל התגובה (הדף ייטען מחדש) ואז לוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.
פוסטים לקהילה https://www.youtube.com/post/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx לוחצים על תאריך הפרסום של הפוסט לקהילה (הדף ייטען מחדש) ואז לוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.
תיאורים של ההטבות שהיוצר מציע לחברי מועדון, תגים או סמלי אמוג'י כתובת שמתחילה ב-yt3.ggpht.com/xxxxx לוחצים לחיצה ימנית על התמונה ואז העתקת הכתובת של התמונה

צריך לכלול גם את כתובת ה-URL של הערוץ:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

או

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

עוברים לדף הערוץ ואזלוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.
תיאורי פלייליסטים

www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

לוחצים על שם הפלייליסט ואז לוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.

תמונות פרופיל
Super Stickers כתובת שמתחילה ב-lh3.googleusercontent.com/xxxxx לוחצים על סימן הדולר  בצ'אט בשידור חי ואז Super Sticker ואז לוחצים לחיצה ימנית על התמונה ואז העתקת הכתובת של התמונה.

צריך לכלול גם את כתובת ה-URL של הערוץ:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

או

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

עוברים לדף הערוץ ואז לוחצים לחיצה ימנית על סרגל הכתובות ואז העתקה.

4. עליכם להסכים לשתי ההצהרות הבאות ולכלול אותן:

"אני מאמין/ה בתום לב שהשימוש בתוכן, כפי שמתואר בתלונה, בוצע ללא אישורם של בעלי זכויות היוצרים או נציגיהם והוא בניגוד לחוק."

"המידע בהודעה הזו מדויק וברור לי שהמוסר עדות שקר צפוי לעמוד לדין. אני הבעלים של זכויות בלעדיות שהופרו לכאורה, או נציג שמורשה לפעול מטעמם של בעלי זכויות יוצרים כאלה."

5. החתימה שלכם

בקשות הסרה מלאות חייבות לכלול את החתימה הפיזית או האלקטרונית של הבעלים של זכויות היוצרים או של נציג המורשה לפעול מטעמו.

כדי לעמוד בדרישה הזו, הבעלים של זכויות היוצרים או נציג שמורשה לפעול מטעמם רשאים להזין את השם החוקי המלא שלהם כחתימה שלהם בתחתית הבקשה. שם חוקי מלא צריך להיות שם פרטי ושם משפחה, ולא שם חברה.

עליכם לשלוח את כל המידע הנדרש שמפורט למעלה בגוף האימייל (לא בקובץ מצורף) לכתובת copyright@youtube.com או באמצעות פקס או דואר רגיל.

מידע נוסף  

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
17150208471520619749
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
59