Mga kinakailangan para sa mga notification tungkol sa paglabag sa copyright: Content na hindi video

Puwede kang humiling na mag-alis ng content na hindi video gaya ng larawan ng banner ng channel, kung sa palagay mo ay lumalabag sa iyong copyright ang content na ito. Kung aalisin ang content, makakatanggap ang uploader ng notification tungkol sa paglabag sa copyright mula sa YouTube.

Para humiling ng notification tungkol sa paglabag sa copyright para sa content na hindi video, dapat mong isama ang mga kinakailangang impormasyong nakalista sa ibaba. Kung wala ang impormasyong ito, hindi namin maipagpapatuloy ang pagpoproseso sa iyong kahilingan. 

Kapag nasa iyo na ang impormasyong ito, isumite ito nang nakasaad sa nilalaman ng email (hindi bilang attachment) sa copyright@youtube.com. Puwede mo ring isumite ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng fax o postal mail.

Ang pinakamadaling paraan para hilinging alisin ang isang video na sa palagay mo ay lumalabag sa iyong copyright ay sa pamamagitan ng paggamit sa aming webform. Hindi sinusuportahan ng aming webform ang mga kahilingan sa pag-aalis ng content na hindi video.

 1. Ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Posibleng kailanganin ng YouTube at ng uploader ng content na hinihiling mong alisin na makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa iyong kahilingan. Sa iyong kahilingan, isama ang isa o higit pa sa mga sumusunod: 

  • Ang iyong email address
  • Ang iyong pisikal na address
  • Ang iyong numero ng telepono

2. Paglalarwaan ng iyong naka-copyright na gawa 

Sa iyong kahilingan, tiyaking malinaw at kumpleto mong inilalarawan ang iyong naka-copyright na content na hindi video na sinusubukan mong protektahan.

Kung sa palagay mo ay nalabag ang higit sa isa sa iyong mga naka-copyright na gawa, pinapayagan ng batas na magsama sa kahilingan mo ng isang listahan ng kinatawan ng mga gawang ito.

3. Mga partikular na URL ng pinag-uusapang content

Kasama dapat sa iyong kahilingan ang mga partikular na link sa content na hindi video na sa palagay mo ay lumalabag sa iyong mga karapatan. Nasa isang partikular na format ng URL dapat ang mga link kapag ipinapadala. Hindi sapat ang pangkalahatang impormasyon gaya ng pangalan ng channel o URL ng channel.

Hanapin ang mga valid na format ng URL para sa pag-uulat ng mga sinasabing lumalabag na content na hindi video sa ibaba:

Uri ng content Valid na format ng URL Saan makikita ang URL
Mga larawan ng banner ng channel

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Pumunta sa page ng channel ng pinag-uusapang channel.

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga paglalarawan ng channel www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

Pumunta sa seksyong Tungkol sa ng pinag-uusapang channel.

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga paglalarawan ng playlist www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

I-click ang pamagat ng pinag-uusapang playlist. 

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga Komento www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

I-click ang naka-post na petsa sa itaas ng pinag-uusapang komento. 

Pagkatapos mag-reload ng page, i-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga post sa komunidad https://www.youtube.com/post/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I-click ang naka-post na petsa ng pinag-uusapang post sa komunidad. 

Pagkatapos mag-reload ng page, i-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga paglalarawan ng mga badge ng membership, emoji, o perk ng creator Nagsisimula sa yt3.ggpht.com/xxxxx

I-right click ang pinag-uusapang larawan at piliin ang Kopyahin ang Address ng Larawan.

Isama ang URL ng channel:

 
www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Pumunta sa page ng channel ng pinag-uusapang channel. 

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Super Stickers Nagsisimula sa lh3.googleusercontent.com/xxxxx I-click ang simbolo ng dolyar  sa isang live chat at piliin ang Super Sticker.

I-right click ang pinag-uusapang larawan at piliin ang Kopyahin ang Address ng Larawan.

Isama ang URL ng channel:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Pumunta sa page ng channel ng pinag-uusapang channel. 

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.
 

Mga Clip www.youtube.com/clip/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I-click ang pamagat ng pinag-uusapang clip.

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.
Tandaan: Hino-host ng Google ang mga larawan sa profile na lumalabas sa mga channel sa YouTube. Para sa content na ito, kailangan mong gamitin ang webform ng Google para maisumite ang iyong kahilingang mag-alis.

4. Sumang-ayon sa at isama ang sumusunod na dalawang pahayag:

“Naniniwala ako nang walang pagkiling na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ng ahente nito, o ng batas.”

"Ang impormasyon sa notification na ito ay tumpak, at sumusumpa ako sa ilalim ng parusa sa pagsisinungaling, na ako ang may-ari ng copyright o isang ahente na pinapahintulutang kumilos sa ngalan ng may-ari, ng isang eksklusibong karapatan na sinasabing nilabag.”

5. Ang iyong lagda

Kailangan sa mga kumpletong kahilingan sa pag-aalis ang pisikal o electronic na lagda ng may-ari ng copyright o ng ahenteng pinapahintulutang kumilos sa ngalan niya.

Para matugunan ang kinakailangang ito, puwedeng ilagay ng may-ari ng copyright o ng pinapahintulutang ahente ang kanyang buong legal na pangalan bilang kanyang lagda sa ibaba ng kahilingan. Dapat ay pangalan at apelyido ang isang buong legal na pangalan, hindi pangalan ng kumpanya.

Isama ang impormasyon sa itaas sa nilalaman ng email (hindi bilang attachment) sa copyright@youtube.com. Puwede mo ring isumite ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng fax o postal mail.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false