Kontrola komentárov a odpovedanie na ne

Výborným spôsobom na udržanie pozitívnej komunity vo vašom kanáli je moderovanie komentárov a interakcia s nimi.

Kontrola komentárov k videám a kanálu

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube (beta).
 2. V ľavej ponuke vyberte Komentáre.
 3. Vyberte kartu, ktorú chcete skontrolovať:

V hornej časti každej karty je panel filtra , pomocou ktorého môžete filtrovať zobrazené komentáre. Môžete filtrovať podľa konkrétneho textu v komentároch, podľa komentárov, na ktoré ste neodpovedali, podľa komentárov s otázkami a ďalších kritérií.

Reakcia na verejné komentáre

Na karte Verejné môžete:

 • Odpovedať: Priamo zareagujte na komentár kliknutím na Odpovedať.
 • Srdiečko: Preukážte svoje uznanie prostredníctvom ikony srdiečka  pod komentárom.
 • Páči sa mi: Ak sa vám komentár páči, vyberte ikonu Palec hore .
 • Nepáči sa mi: Ak sa vám komentár nepáči, vyberte ikonu Palec dole .
 • Pripnúť: Na zvýraznenie komentára v hornej časti stránky pozerania videa vyberte možnosť Viac  a potom Pripnúť. Táto možnosť sa zobrazuje iba pri prezeraní komentárov ku konkrétnemu videu.

Ďalšie kroky v súvislosti s komentármi zadržanými na kontrolu

Na karte Čaká na kontrolu máte nasledujúce možnosti. Tieto možnosti nájdete, aj keď na karte Verejné kliknete na Viac 

 • Schváliť: Ak chcete, aby sa komentár zobrazoval verejne, vyberte možnosť Schváliť .
 • Odstrániť: Ak chcete komentár odstrániť, vyberte možnosť Odstrániť .
 • Nahlásiť spam alebo zneužitie: Ak chcete nahlásiť spam alebo zneužitie, v komentári vyberte možnosť Nahlásiť . Prečítajte si viac o spamových komentároch.
 • Skryť používateľa: Vyberte možnosť Viac  a potom Skryť používateľa v kanáli. Prečítajte si viac o možnosti skryť komentáre od konkrétnych ľudí.
 • Vždy schváliť: Táto možnosť je k dispozícii iba na karte Verejné. Ak chcete povoliť, aby boli všetky budúce komentáre od konkrétneho používateľa automaticky schválené a verejne viditeľné, vyberte možnosť Viac  a potom Vždy schváliť komentáre od tohto používateľa.

Pridanie moderátora komentárov

Na správu komentárov vo vašich videách a kanáli môžete pozvať moderátorov. Moderátorom môže byť každý, kto má kanál YouTube. Ak chcete pridať moderátora: 

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube (beta).
 2. V ponuke naľavo vyberte Nastavenia.
 3. Vyberte možnosť Komunita.
 4. Do políčka Moderátori vložte webovú adresu kanála moderátora.
 5. Kliknite na ULOŽIŤ.

Moderátor nedostane upozornenie, že ste ho pridali. Informujte ho, že odteraz môže odstraňovať komentáre.

Časté otázky

Čo môže moderátor komentárov urobiť?

Moderátor komentárov môže skryť komentár tak, že vedľa komentára k videu vyberie možnosť Odstrániť . Komentár zostane skrytý, kým ho neskontrolujete v zozname Čaká na kontrolu. Vedľa komentára v zozname sa zobrazí text Odstránené moderátorom. 
Moderátori nemajú prístup k vášmu kanálu v Štúdiu YouTube. Komentár bude zadržaný na kontrolu v zozname Čaká na kontrolu. Ostatným divákom sa až do vášho schválenia nezobrazí. 
V živom čete funguje moderovanie komentárov odlišne. Prečítajte si, ako určiť moderátorov v živých četoch.

Ako odstrániť moderátora komentárov?

Moderátorov môžete spravovať podľa postupu na pridanie moderátora komentárov uvedeného vyššie. Vyberte možnosť Odstrániť  vedľa moderátorov, ktorých chcete odstrániť.

Dostanú diváci upozornenie, keď ich komentár označím srdiečkom, symbolom Páči sa mi alebo Nepáči sa mi, prípadne keď ho pripnem alebo naň odpoviem?

Ak komentár označíte srdiečkom, pripnete ho alebo naň odpoviete, komentátor sa môže v závislosti od svojich nastavení upozornení dozvedieť o tom, že ste reagovali. 
Označenia Páči sa mi a Nepáči sa mi sú anonymné. Ak označíte, že sa vám komentár páči, ku komentáru sa môže zobraziť upozornenie s textom Niekomu sa páči váš komentár. Diváci nedostanú upozornenie, ak označíte, že sa vám ich komentár nepáči.

Ako môžem odopnúť komentár?

Ak ste v hornej časti stránky pozerania videa pripli komentár a už ho tam nechcete, môžete ho odopnúť. Vedľa komentára vyberte možnosť Viac  a potom Odopnúť.
Rovnako môžete pripnúť iný komentár, čím sa odopne ten predchádzajúci.

Čo sa stane, keď označím komentár ako spam?

Komentár bude vo vašom kanáli natrvalo skrytý. YouTube môže takisto skontrolovať komentár a správanie komentátora, aby overil, či nejde o spam.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?