Komentarų peržiūra ir atsakymas į juos

 Moderuodami komentarus ir reaguodami į juos galite efektyviai užtikrinti darną kanalo bendruomenėje.

Komentarų peržiūra ir tvarkymas

„YouTube Studio“ programa, skirta „Android“

 1. Atidarykite „YouTube Studio“ programą .
 2. Apatiniame meniu pasirinkite „Komentarai“ .
 3. Numatytasis rodinys – paskelbti komentarai.  Galite atlikti tolesnius veiksmus.
  • Filtruoti: palietę filtro juostą galite filtruoti pateikiamus komentarus pagal paiešką, klausimus, atsakymo būseną ir pan.
  • Atsakyti: į komentarą atsakysite palietę Atsakyti.
  • Pažymėti širdele: komentarą įvertinsite palietę širdelę .
  • Pažymėti, kad patinka: pasirinkę piktogramą su iškeltu nykščiu  pažymėsite, kad komentaras patinka.
  • Pažymėti, kad nepatinka: pasirinkę piktogramą su nuleistu nykščiu  pažymėsite, kad komentaras nepatinka.
  • Pašalinti, pranešti apie šlamštą arba paslėpti naudotoją kanale: palieskite „Daugiau“ .
  • Prisegti: komentarą prisegsite vaizdo įrašo žiūrėjimo puslapio viršuje palietę komentarą, o tada – „Daugiau“  „Prisegti“. Šią parinktį matysite tik peržiūrėdami atskiro vaizdo įrašo komentarus.

Su peržiūrai atidėtais komentarais susiję veiksmai

Skirtuke „Laukia peržiūros“ galite atlikti toliau nurodytus veiksmus. Šias parinktis rasite ir skirtuke „Paskelbti“ spustelėję „Daugiau“ .

 • Patvirtinti: pasirinkę „Patvirtinti“  paskelbsite komentarą viešai.
 • Pašalinti: pasirinkę „Pašalinti“  komentarą pašalinsite.
 • Pranešti apie šlamštą arba piktnaudžiavimą: pasirinkę „Pranešti“  pranešite apie šlamštą arba piktnaudžiavimą komentare. Sužinokite daugiau apie šlamštinius komentarus.
 • Paslėpti naudotoją: palieskite „Daugiau“  ir tada „Slėpti naudotojo veiklą kanale“. Sužinokite daugiau, kaip paslėpti atskirų žmonių komentarus.
 • „Visada patvirtinti“: ši parinktis galima tik skirtuke „Paskelbti“. Jei norite, kad visi būsimi tam tikro žiūrinčiojo komentarai būtų automatiškai patvirtinami ir matomi viešai, palieskite „Daugiau“  ir tada „Visada patvirtinti šio naudotojo teikiamus komentarus“.

DUK

Kokius veiksmus gali atlikti komentarų moderatorius?

Veiksmai, kuriuos gali atlikti komentarų moderatorius, priklauso nuo to, ar jis yra eilinis, ar vyresnysis moderatorius. Vyresniesiems moderatoriams suteikiama daugiau parinkčių nei eiliniams moderatoriams. Abiejų tipų moderatoriai gali atidėti komentarus, kad juos peržiūrėtumėte.
Moderatoriams nėra pasiekiamas jūsų kanalo valdymas „YouTube Studio“ beta versijoje. Komentaras bus atidėtas peržiūrai ir įtrauktas į eilę „Laukia peržiūros“. Kiti žiūrintieji nematys komentaro, jei jo nepatvirtinsite.

Sužinokite daugiau apie tai, kokius veiksmus gali atlikti komentarų moderatoriai.
Tiesioginiame pokalbyje komentarai moderuojami kitaip. Sužinokite, kaip paskirti tiesioginių pokalbių moderatorius.

Kaip pašalinti komentarų moderatorių?

Moderatorius galite tvarkyti atlikę pirmiau nurodytus komentarų moderatoriaus pridėjimo veiksmus ir tada pasirinkę pašalinimo parinktį.

Ar žiūrintieji informuojami, kai prie jų komentaro spustelėju širdelę, „Patinka“ arba „Nepatinka“, taip pat kai prisegu komentarą arba atsakau į jį?

Jei pažymite komentarą širdele, prisegate arba į jį atsakote, komentatorius gali gauti pranešimą, kad sureagavote į komentarą, atsižvelgiant į jo pasirinktus pranešimų nustatymus.
Mygtukų „Patinka“ ir „Nepatinka“ paspaudimai yra anoniminiai. Jei pažymėsite, kad komentaras patinka, komentuotojas gali gauti pranešimą „Kažkam patiko jūsų komentaras“. Kai pažymite, kad komentaras nepatiko, žiūrintieji pranešimo negauna.

Kaip atsegti komentarą?

Jei prisegėte komentarą žiūrėjimo puslapio viršuje, bet nebenorite, kad jis būtų prisegtas, galite jį atsegti. Prie komentaro pasirinkite „Daugiau“  ir tada Atsegti.
Taip pat galite prisegti kitą komentarą, tada senasis bus atsegtas.

Kas bus man pažymėjus, kad komentaras yra šlamštas?

Komentaras bus visam laikui paslėptas ir nerodomas kanale. Be to, „YouTube“ gali peržiūrėti komentarą ir su šlamštu susijusį komentuotojo elgesį.

Kaip apibendrinamos komentarų temos ir ar galiu jas moderuoti?

Komentarų temos – tai gausiai komentuojamų „YouTube“ vaizdo įrašų komentarų grupavimas ir apibendrinimas naudojant „Google“ priklausančius DI modelius be žmogaus atliekamos patikros. Temos sukuriamos tik tada, kai yra pakankamai komentarų tam tikra tema. 

Galimybė atsisakyti komentarų temų funkcijos nenumatyta. Jei pašalinsite su konkrečia tema susietus komentarus, ta tema bus pašalinta. 

Temos nebus kuriamos pagal peržiūrai atidėtus, blokuojamų žodžių turinčius arba paslėptų naudotojų parašytus komentarus. 

Norėdami pateikti atsiliepimų apie komentarų temas, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

 1. „YouTube“ programoje atidarykite kurio nors vaizdo įrašo komentarų skiltį.
 2. Palieskite „Temos“ .
 3. Palieskite „Daugiau“ .
 4. Palieskite Siųsti atsiliepimų.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu