Pregled komentara i odgovaranje na njih

Moderiranje komentara i reagiranje na njih odličan su način održavanja pozitivnog ozračja u zajednici na kanalu.

Provjera komentara na videozapisima i kanalu

 1. Prijavite se u YouTube studio.
 2. Na izborniku slijeva odaberite Komentari.
 3. Odaberite karticu koju želite pregledati:
  • Objavljeno: komentari koji su vidljivi svima.
  • Zadržano radi pregleda: komentari koji su zadržani radi pregleda na temelju vaših postavki i komentari koje YouTube automatski zadržava kao potencijalno neželjeni sadržaj.

Pomoću trake za filtriranje pri vrhu svake kartice možete filtrirati komentare koje želite pregledati. Možete ih filtrirati prema određenom tekstu u komentarima, prema komentarima na koje niste odgovorili, prema komentarima s pitanjem i prema drugim kriterijima.

Reagiranje na javne komentare

Na kartici "Javno" dostupne su sljedeće radnje:

 • Odgovor: kliknite Odgovori da biste izravno odgovorili na komentar.
 • Srce: odaberite srce ispod komentara da biste pokazali da vam se svidio.
 • Pozitivna ocjena: odaberite ikonu palca gore da biste pozitivno ocijenili komentar.
 • Negativna ocjena: odaberite ikonu palca dolje da biste negativno ocijenili komentar.
 • Prikvačivanje: odaberite Više  a zatim Prikvači da biste istaknuli komentar pri vrhu stranice za gledanje videozapisa. Ta je opcija dostupna samo pri pregledu komentara za pojedinačni videozapis.

Savjet: značke komentara pored imena komentatora u YouTube studiju pomažu vam da brzo saznate više o korisnicima koji objavljuju komentare. Primjerice, prikazuju se značke za najčešće komentatore , članove kanala i javno pretplaćene komentatore .

Poduzimanje radnji na komentarima koji su zadržani radi pregleda

Na kartici "Zadržano radi pregleda" možete poduzeti sljedeće radnje. Te opcije možete pronaći i na kartici "Javno" kad kliknete Više

 • Odobri: odaberite Odobri da biste dopustili javno prikazivanje komentara.
 • Ukloni: odaberite Ukloni da biste uklonili komentar.
 • Prijavi neželjeni sadržaj ili zloupotrebu: odaberite Prijavi da biste prijavili komentar zbog neželjenog sadržaja ili zloupotrebe. Saznajte više o komentarima s neželjenim sadržajem.
 • Sakrij korisnika: odaberite Više  a zatim Sakrij korisnika s kanala. Saznajte više o skrivanju komentara koje su objavili određeni korisnici.
 • Uvijek odobri: ta je opcija dostupna samo na kartici "Javno". Ako želite da svi budući komentari određenog gledatelja budu automatski odobreni i javno vidljivi, odaberite Više  a zatim Uvijek odobri komentare tog korisnika.

Dodavanje moderatora komentara

Pozovite moderatore koji će vam pomoći u upravljanju komentarima na vašim videozapisima i kanalu. Moderator može biti svaki korisnik koji ima YouTube kanal. Moderatora možete dodati na sljedeći način: 

 1. Prijavite se u YouTube studio.
 2. Na izborniku slijeva odaberite Postavke.
 3. Odaberite opciju Zajednica.
 4. U okvir "Moderatori" unesite URL moderatorovog kanala.
 5. Odaberite SPREMI.

Moderator neće primiti obavijest da ste ga dodali. Obavijestite ga da sada može uklanjati komentare.

Česta pitanja

Koje su radnje dostupne moderatoru komentara?

Moderator komentara može odabrati ikonu Ukloni pored komentara na videozapisu da bi sakrio neki komentar. Komentar će ostati skriven i čekati u redu "Zadržano radi pregleda" da ga pregledate. Pored komentara u redu čekanja prikazuje se poruka "Uklonio moderator". 
Moderatori nemaju pristup vašem kanalu u YouTube studiju. Komentari zadržani radi pregleda čekaju da ih pregledate u redu "Zadržano radi pregleda". Drugi gledatelji neće vidjeti komentare sve dok ih ne odobrite. 
Moderiranje komentara tijekom chata uživo funkcionira drukčije. Saznajte kako dodijeliti moderatore za chatove uživo.

Kako ukloniti moderatora komentara?

Moderatorima možete upravljati pomoću prethodno navedenih koraka za dodavanje moderatora komentara. Ako želite ukloniti moderatora, pored njegovog imena odaberite Ukloni .

Dobivaju li gledatelji obavijest kad njihovim komentarima dodijelim srce, pozitivnu ili negativnu ocjenu odnosno kad njihove komentare prikvačim ili odgovorim na njih?

Ako komentaru dodijelite srce, ako ga prikvačite ili odgovorite na njega, komentator može dobiti obavijest da ste odgovorili na njegov komentar, ovisno o njegovim postavkama obavijesti. 
Pozitivne i negativne ocjene anonimne su. Ako pozitivno ocijenite komentar, komentator može dobiti obavijest da se nekome svidio njegov komentar. Gledatelji ne dobivaju obavijest ako negativno ocijenite njihove komentare.

Kako otkvačiti komentar?

Ako ste komentar prikvačili pri vrhu stranice za gledanje, a više ne želite da bude tamo, otkvačite ga. Pored komentara odaberite Više  a zatim Otkvači.
Možete i prikvačiti drugi komentar, čime ćete otkvačiti prethodni.

Što se događa ako komentar označim kao neželjeni sadržaj?

Komentar će se trajno sakriti s vašeg kanala. YouTube može pregledati komentar i komentatorov postupak kako bismo ocijenili radi li se o neželjenom ponašanju.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?