เพิ่มหรือยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงช่อง YouTube

หากมีบัญชีแบรนด์ คุณจะใช้สิทธิ์ของช่องเพื่อเพิ่มหรือยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงช่อง YouTube ของคุณแทนได้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณให้บุคคลอื่นหลายคนจัดการช่องได้โดยไม่ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google ของคุณ ประโยชน์ของการเชิญบุคคลอื่นให้มาช่วยจัดการช่องมีดังนี้

 • ปลอดภัยกว่าการแชร์รหัสผ่าน
 • ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่บุคคลอื่นได้เท่าที่จำเป็น
 • ลดความสับสนเนื่องจากจะให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นหรือดูวิดีโอบน YouTube ด้วยช่องของตนเอง
ข้อจำกัด

ขณะนี้บุคคลที่คุณเชิญให้มาช่วยจัดการช่องจะมีข้อจำกัดต่างๆ ดังนี้

 • จัดการช่องได้เฉพาะใน YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยจะจัดการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, YouTube.com หรือผ่าน API ของ YouTube ไม่ได้
 • ดำเนินการบางอย่างใน YouTube Studio ไม่ได้ (ดูตารางด้านล่าง)

หมายเหตุ: เนื่องจากสิทธิ์ของช่องยังอยู่ระหว่างการพัฒนา เราจึงขอแนะนำให้กลับมาดูฟีเจอร์ใหม่ที่รองรับได้ที่นี่ 

 

หมวดหมู่

ฟีเจอร์

สิทธิ์ของช่อง

การควบคุมสิทธิ์โดยละเอียด

บทบาทผู้มีสิทธิ์ดูอย่างเดียว 

บทบาทผู้มีสิทธิ์ดู (จำกัด)

บทบาทเอดิเตอร์ (จำกัด)

การจัดการ

วิดีโอ

อัปโหลดวิดีโอ

เข้าใจประสิทธิภาพของวิดีโอใน YouTube Analytics

จัดการวิดีโอ (ข้อมูลเมตา การสร้างรายได้ ระดับการมองเห็น)

เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์/สร้างเพลย์ลิสต์

จัดการลำดับเพลย์ลิสต์

ไม่รองรับในขณะนี้

สตรีมแบบสดในฐานะช่อง

ไม่รองรับในขณะนี้

ฟีเจอร์เวอร์ชันคลาสสิก: คำบรรยายวิดีโอและการแชร์วิดีโอส่วนตัว

การอัปโหลดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไม่รองรับในขณะนี้

การจัดการช่อง

ปรับแต่ง/จัดการหน้าช่อง รวมถึงโปรแกรมแก้ไข WYSIWYG ("What You See Is What You Get")

การมีส่วนร่วมของชุมชน

สร้างโพสต์

ไม่รองรับในขณะนี้

จัดการโพสต์ชุมชน รวมถึงลบโพสต์

ตอบกลับความคิดเห็นในฐานะช่องจาก YouTube Studio

แสดงความคิดเห็นในวิดีโอของช่องอื่นในฐานะช่อง

ไม่รองรับในขณะนี้

สร้างเรื่องราว

ไม่รองรับในขณะนี้

Studio บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Analytics สำหรับ Studio บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมถึง Analytics สำหรับศิลปิน)

ไม่รองรับในขณะนี้

การอัปเดตวิดีโอใน Studio บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไม่รองรับในขณะนี้

การแสดงความคิดเห็นใน Studio บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไม่รองรับในขณะนี้

ดูอย่างเดียวและไม่มีบทบาทเกี่ยวกับรายได้ใน Studio บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไม่รองรับในขณะนี้

เฉพาะศิลปิน

ฟีเจอร์สำหรับช่องอย่างเป็นทางการของศิลปิน (เช่น คอนเสิร์ต)

 

Channel Permissions in YouTube Studio: Invite People to Help Manage Your Channel

วิธีเพิ่มสิทธิ์เข้าถึงมีดังนี้ 

 1. ไปที่ studio.youtube.com 
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านซ้ายมือ
 3. คลิกสิทธิ์
 4. คลิกเชิญ แล้วป้อนอีเมลของบุคคลที่ต้องการเชิญ 
 5. คลิกเข้าถึง แล้วเลือกบทบาทที่จะกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย
  • ผู้จัดการ: เพิ่มหรือนำบุคคลอื่นออก รวมถึงแก้ไขรายละเอียดของช่องได้ ทั้งยังอัปโหลด แก้ไข เผยแพร่ และลบวิดีโอได้ด้วย แต่จะลบช่องไม่ได้
  • เอดิเตอร์: อัปโหลดและแก้ไขวิดีโอ รวมถึงลบวิดีโอฉบับร่างได้ แต่จะเพิ่มหรือนำผู้อื่นออก ลบช่องหรือวิดีโอที่เผยแพร่แล้ว หรือเข้าร่วมสัญญาไม่ได้
  • เอดิเตอร์ (จำกัด): อัปโหลดและแก้ไขวิดีโอ รวมถึงลบวิดีโอฉบับร่างได้ แต่จะเพิ่มหรือนำผู้อื่นออก ลบวิดีโอหรือช่อง ตลอดจนดูข้อมูลรายได้หรือเข้าร่วมสัญญาไม่ได้
  • ผู้มีสิทธิ์ดู: ดูรายละเอียดของช่องได้ (แต่แก้ไขไม่ได้) 
  • ผู้มีสิทธิ์ดู (จำกัด): ดูรายละเอียดของช่องได้ ยกเว้นข้อมูลรายได้ (แต่แก้ไขไม่ได้)
 6. คลิกบันทึก

วิธียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เข้าถึง

 1. ไปที่ studio.youtube.com
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านซ้ายมือ
 3. คลิกสิทธิ์
 4. ไปที่ชื่อของบุคคลที่ต้องการยกเลิกสิทธิ์ แล้วคลิกลูกศรลง 
 5. เลือกบทบาทใหม่หรือคลิกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง 

หมายเหตุ: สิทธิ์ของช่องยังไม่รองรับฟีเจอร์บางส่วนของ Studio ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญจะเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ได้ แม้ว่าเจ้าของจะเข้าถึงได้ก็ตาม

 • ฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้สร้างใน Studio เช่น การแก้ไขเพลย์ลิสต์
 • ห้องควบคุมการแพร่ภาพสด
 • YouTube.com, แอปอื่นๆ ของ YouTube (รวมถึง Studio บนอุปกรณ์เคลื่อนที่) และ API ของ YouTube

เราวางแผนรองรับฟีเจอร์เหล่านี้ในอนาคต

วิธีค้นหาชื่อและอีเมลของเจ้าของช่อง

หากจัดการช่อง คุณจะดูชื่อและอีเมลของเจ้าของช่องได้ คุณอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการบางอย่าง เช่น ขอให้เจ้าของช่องยืนยันช่องทางโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์บางอย่าง

หมายเหตุ: มีเพียงผู้จัดการและเจ้าของช่องเท่านั้นที่จะดูชื่อและอีเมลของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงช่องได้

 1. ไปที่ studio.youtube.com
 2. คลิกการตั้งค่า > สิทธิ์
 3. คุณจะเห็นชื่อและอีเมลของทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงช่องนี้ จากนั้นให้จดบันทึกข้อมูลของเจ้าของช่อง
   
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร