Interakcia s divákmi prostredníctvom príspevkov pre komunitu

Keď vo svojom kanáli pridáte príspevky na kartu Komunita, diváci na ne môžu reagovať komentárom. Zistite, ako môžu diváci reagovať na vaše príspevky.

Vyhľadanie vašich príspevkov pre komunitu

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Obsah.
 3. Kliknite na kartu Príspevky.

Odpovede na komentáre k vašim príspevkom

Odpovedaním na komentáre k svojim príspevkom môžete nadviazať konverzáciu s publikom. C

 1. Umiestnite kurzor myši na príspevok a kliknite na Komentáre . Zobrazí sa stránka Komentáre k príspevku. 
 2. Pod ľubovoľným komentárom kliknite na Odpovedať.

Pokiaľ túto možnosť nezrušíte, budete občas dostávať upozornenia na komentáre k vašim príspevkom pre komunitu. Zistite, ako môžete spravovať upozornenia.

Tip: Ak chcete odpovedať na najnovšie komentáre, kliknite na  Zoradiť podľa a potom Od najnovších po najstaršie.

Pripnutie komentára k príspevkom

Pripnutím môžete vybrať komentár (svoj alebo divákov), aby zostal v hornej časti informačného kanála. Pripnutý komentár je pre vašich divákov viditeľnejší.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Obsah.
 3. Kliknite na kartu Príspevky.
 4. Umiestnite kurzor myši na príspevok a kliknite na Komentáre 
 5. Umiestnite kurzor myši na komentár, ktorý chcete pripnúť.
 6. Kliknite na Viac  Pripnúť. Ak ste už nejaký komentár pripli, tento ho nahradí.
  Poznámka: Komentár môžete kedykoľvek odopnúť. Keď to urobíte, presunie sa na pôvodné miesto.

Moderovanie komentárov k príspevkom pre komunitu

Komentáre k svojim príspevkom pre komunitu môžete zadržať na kontrolu. Prečítajte si viac o moderovaní komentárov.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke naľavo vyberte Nastavenia.
 3. Vyberte kartu Komunita a potom Predvolené.
 4. V časti Komentáre na karte Diskusia alebo Komentáre v kanáli vyberte svoje nastavenie.
 5. Vyberte Uložiť.

Pridanie srdiečok ku komentárom k príspevkom

Pomocou ikony srdiečka  môžete divákom ukázať, že si vážite ich komentáre na karte Komunita. Ikonu srdiečka  nájdete vedľa ikon palec hore a palec dole.

Divákom sa zobrazí vaša fotka s červeným srdiečkom v ľavom dolnom rohu ich komentára. V závislosti od svojich nastavení môžu dostať upozornenie, že sa vlastníkovi kanála ich komentár mimoriadne páči.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?