Interakcia s divákmi prostredníctvom príspevkov pre komunitu

Keď vo svojom kanáli pridáte príspevky na kartu Komunita, diváci na ne môžu reagovať komentárom. Zistite, ako môžu diváci reagovať na vaše príspevky.

Otvorte kartu Komunita.

 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Vyberte svoju profilovú fotku  a potom Váš kanál.
 3. Vyberte kartu Komunita.

Odpovede na komentáre k vašim príspevkom

Odpovedaním na komentáre k svojim príspevkom môžete nadviazať konverzáciu s publikom. Na komentár môžete reagovať kliknutím na Odpovedať .

Pokiaľ túto možnosť nezrušíte, budete občas dostávať upozornenia na komentáre k vašim príspevkom pre komunitu. Zistite, ako môžete spravovať upozornenia.

Tip: Ak chcete odpovedať na najnovšie komentáre, kliknite na  Zoradiť podľa a potom Od najnovších po najstaršie.

Pripnutie komentára k príspevkom

Pripnutím môžete vybrať komentár (svoj alebo divákov), aby zostal v hornej časti informačného kanála. Pripnutý komentár je pre vašich divákov viditeľnejší.

 1. Prejdite na kartu Komunita.
 2. Vyberte komentár, ktorý chcete pripnúť.
 3. Kliknite na Viac  a potom Pripnúť. Ak ste už komentár pripli, týmto ho nahradíte.
  Poznámka: Komentár môžete kedykoľvek odopnúť. Keď to urobíte, presunie sa na pôvodné miesto.

Moderovanie komentárov k príspevkom pre komunitu

Komentáre k svojim príspevkom pre komunitu môžete zadržať na kontrolu. Prečítajte si viac o moderovaní komentárov.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke naľavo vyberte Nastavenia.
 3. Vyberte kartu Komunita a potom Predvolené.
 4. V časti Komentáre na karte Diskusia alebo Komentáre v kanáli vyberte svoje nastavenie.
 5. Vyberte Uložiť.

Pokyny pre klasické Štúdio pre autorov

 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Vyberte svoju profilovú fotku a potom Štúdio pre autorov.
 3. V ľavej ponuke vyberte položku Komunita a potom Nastavenia komunity.
 4. Posuňte sa nadol do sekcie Predvolené nastavenia.
 5. Vyberte Zadržať všetky komentáre na kontrolu alebo Zadržať potenciálne nevhodné komentáre na kontrolu.

Pridanie srdiečok ku komentárom k príspevkom

Pomocou ikony srdiečka  môžete divákom ukázať, že si vážite ich komentáre na karte Komunita. Vyhľadajte ikonu srdiečka  vedľa ikon palec hore a palec dole.

Divákom sa zobrazí vaša fotka s červeným srdiečkom v ľavom dolnom rohu ich komentára. V závislosti od svojich nastavení môžu dostať upozornenie, že sa vlastníkovi kanála ich komentár mimoriadne páči.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?