Interakcia s divákmi prostredníctvom príspevkov pre komunitu

Keď vo svojom kanáli pridáte príspevky na karte Komunita, diváci na ne môžu reagovať komentárom. Zistite, ako môžu diváci reagovať na vaše príspevky

Otvorenie karty Komunita

 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Vyberte svoju profilovú fotku  a potom Váš kanál.
 3. Vyberte kartu Komunita.

Odpovedanie na komentáre k vašim príspevkom

Odpovedaním na komentáre k svojim príspevkom môžete nadviazať konverzáciu s publikom. Zareagujte na komentár kliknutím na Odpovedať .

Moderovanie komentárov k príspevkom pre komunitu

Komentáre k svojim príspevkom pre komunitu môžete zadržať na kontrolu. Prečítajte si viac o moderovaní komentárov.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube (beta).
 2. V ponuke naľavo vyberte Nastavenia.
 3. Vyberte Komunita a potom Predvolené nastavenia.
 4. V časti Komentáre na karte Diskusia alebo Komentáre v kanáli vyberte svoje nastavenie. 
 5. Kliknite na Uložiť.

Pokyny pre klasické Štúdio pre autorov

 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Vyberte svoju profilovú fotku  a potom Štúdio pre autorov.
 3. V ľavej ponuke vyberte položku Komunita a potom Nastavenia komunity.
 4. Posuňte sa nadol do sekcie Predvolené nastavenia.
 5. Vyberte Zadržať všetky komentáre na kontrolu alebo Zadržať potenciálne nevhodné komentáre na kontrolu.

Pridanie srdiečok ku komentárom k príspevkom

Pomocou ikony srdiečka  môžete divákom ukázať, že si vážite ich komentáre na karte Komunita. Vyhľadajte ikonu srdiečka  vedľa ikon palec hore a palec dole.

Divákom sa zobrazí vaša fotka s červeným srdiečkom v ľavom dolnom rohu ich komentára. V závislosti od ich nastavení môžu dostať upozornenie, že sa vlastníkovi kanála ich komentár mimoriadne páči.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?