Používanie nástroja na manuálne nárokovanie

Nástroj na manuálne nárokovanie je k dispozícii v Správcovi obsahu v Štúdiu. Tento nástroj umožňuje prehľadávať verejne dostupné videá na YouTube a nájsť videá s obsahom, ktorý vlastníte. Potom si môžete nárokovať obsah a uplatniť pravidlá.

Nezabudnite:

 • Manuálne nárokovanie je k dispozícii iba pre partnerov, ktorí preukázali, že túto funkciu potrebujú a vedia zaobchádzať so systémom Content ID.
 • Každý, kto nástroj používa, musí byť správne zaškolený a musí rozumieť osvedčeným postupom pri jeho používaní uvedených v pravidlách Správcu obsahu.
 • Ak si nesprávne nárokujete obsah, ktorý nevlastníte, môže to viesť k trestom vrátane vyvodenia právnej zodpovednosti a ukončenia partnerstva. Prečítajte si viac.

Vyhľadanie videí, ktoré sa zhodujú s vašimi dielami:

Keď vyhľadávate videá, ktoré sa zhodujú s vašimi dielami, pokúsime sa priradiť hľadané výrazy k názvom, popisom, štítkom a ďalším metadátam videí. Vyhľadanie videí, ktoré sa zhodujú s vašimi dielami:

 1. Prihláste sa do Správcu obsahu v Štúdiu.
 2. V ponuke vľavo vyberte Manuálne nárokovanie .
 3. Na paneli filtrov zadajte kľúčové slová alebo identifikátory videí, prípadne vyberte filter.
  • Pomocou znamienka mínus „-“ môžete vynechať kľúčové slová z vyhľadávania.
  • Zadaním reťazca @používateľské_meno alebo identifikátora kanála môžete vyhľadať videá nahrané konkrétnym používateľom.
  • Môžete si vybrať z týchto filtrov:
   • V zozname povolených (či video je alebo nie je vo vašom zozname povolených)
   • Identifikátor kanála
   • Stav nároku (či ho nárokujete vy alebo iná osoba)
   • Priamy prenos (či video je alebo nie je priamy prenos)
   • Dátum zverejnenia
   • Skontrolované (či bol nárok skontrolovaný)
   • Dĺžka videa (kratšie ako 4 minúty, od 4 do 20 minút alebo dlhšie ako 20 minút)
  • Po výbere filtra môžete filtrovať výsledky kliknutím na POUŽIŤ.

 4. Kliknutím na Zoradiť podľa vpravo hore môžete zoradiť výsledky podľa relevancie, dátumu zverejnenia alebo celkového počtu zobrazení.
  Poznámka: Dole na stránke môžete kliknúť na číslo vedľa položky Počet riadkov na stranu a zmeniť ho z 30 (predvolené) na 10, 50 alebo 100.
 5. Pri videách, ku ktorým bol uplatnený aktívny nárok, sa nároky zobrazujú vpravo. Kliknutím na riadok ho rozbalíte a získate ďalšie informácie.
  • Kliknutím na tlačidlo prehrávania spustíte prehrávanie videa.
   • Poznámka: Video si musíte pozrieť, aby ste sa presvedčili, či naozaj zahŕňa obsah, ktorý vlastníte.
  • Ak chcete zobraziť video a získať ďalšie podrobnosti o nárokoch, kliknite na ZOBRAZIŤ NÁROKOVANÉ VIDEO.
  • Ak chcete vyhľadať ďalšie videá z daného kanála, vpravo vedľa položky Zobraziť viac kliknite na položku Z kanála. Ak chcete vyhľadať videá s podobným názvom, kliknite na Podobné videá.
Tip: Ak chcete videá skontrolovať rýchlejšie, použite klávesové skratky.

Nárokovanie videa, ktoré používa váš obsah

 1. Na stránke Manuálne nárokovanie kliknite na riadok videa, čím ho rozbalíte a získate ďalšie informácie.
 2. Kliknite na VÝBER DIELA. Otvorí sa vyskakovacie okno.
 3. Pomocou kariet navrchu zvoľte Vybrať dielo a vyberte existujúce dielo alebo zvoľte Vytvoriť dielo a vytvorte nové. Ďalšie informácie o vytváraní diel
 4. Po výbere existujúceho diela zo zoznamu kliknite na VYBRAŤ. Ak vytvárate nové dielo, kliknite na VYTVORIŤ.
  • Poznámka: Nové diela budú vytvorené až potom, ako dokončíte zostávajúce kroky a kliknete na NÁROKOVAŤ.
 5. V poliach Čas začatiaČas ukončenia zadajte požadované časové pečiatky podľa toho, kde vo videu sa váš obsah vyskytuje.
  • Pod prehrávačom videa môžete kliknúť na NASTAVIŤ ČAS ZAČATIANASTAVIŤ ČAS UKONČENIA a automaticky vyplniť čas začatia a ukončenia.
  • Kliknutím na tlačidlo prehrávania  vedľa položky Čas ukončenia skontrolujte, či máte správny segment.
  • Ak sa váš obsah zobrazuje vo viac ako jednej časti videa, kliknite na PRIDAŤ DODATOČNÝ SEGMENT.
   • Ak chcete tento segment odstrániť, kliknite na Odstrániť segment .
    Rovnako ako v prípade nárokov na základe zhody, používatelia, ktorí nahrali video, môžu odstrániť časti s manuálne nastavenými pečiatkami pomocou nástrojov na úpravu videa, a tak nárok odstrániť. Segmenty s časovou pečiatkou preto musia presne označovať miesto výskytu vášho obsahu vo videu. 
 6. Kliknite na Typ nároku a vyberte, či sa video zhoduje so zvukovým, obrazovým alebo audiovizuálnym obsahom vášho diela.
 7. Kliknite na Pravidlá  a vyberte, či sa pre video použije predvolená možnosť Pravidlá pre zhody vybratého diela, alebo zo zoznamu pravidiel vyberte iné pravidlá.
 8. Kliknite na NÁROKOVAŤ alebo dokončite nárok neskôr kliknutím na OZNAČIŤ AKO SKONTROLOVANÉ.

Odoslanie žiadostí o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv

Určitý obsah s licenciou udelenou službe YouTube nespĺňa podmienky na nároky tretích strán. V takom prípade sa zobrazí správa, že video, ktoré sa pokúšate manuálne nárokovať, nespĺňa podmienky. Pri tomto obsahu však môžete stále odoslať žiadosť o zastavenie šírenia.

Poznámka: Pred odoslaním žiadosti o zastavenie šírenia sa uistite, že rozumiete, aké osobné údaje sú súčasťou žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv.

Odoslanie žiadosti o zastavenie šírenia

 1. V hornej časti rozbaleného riadka na stránke Manuálne nárokovanie kliknite na kartu Zastavenie šírenia.
 2. Kliknite na VÝBER DIELA. Otvorí sa vyskakovacie okno.
 3. Pomocou kariet navrchu zvoľte Vybrať dielo a vyberte existujúce dielo alebo zvoľte Vytvoriť dielo a vytvorte nové. Ďalšie informácie o vytváraní diel
 4. Po výbere existujúceho diela zo zoznamu kliknite na VYBRAŤ. Ak vytvárate nové dielo, kliknite na VYTVORIŤ.
 5. Do poľa Podpis zadajte svoje meno a priezvisko (nie názov firmy).
 6. V sekcii Potvrdenie si prečítajte vyhlásenie a kliknutím na začiarkavacie políčko potvrďte, že ho beriete na vedomie.
 7. Kliknite na ZASTAVIŤ ŠÍRENIE.

Odoslanie viacerých žiadostí o zastavenie šírenia

Niektorí partneri môžu žiadosti o zastavenie šírenia odosielať hromadne. Ak chcete požiadať o zastavenie šírenia viac ako jedného videa v jednom diele, postupujte takto:

 1. Na stránke Manuálne nárokovanie začiarknite políčka vedľa videí, ktorých šírenie chcete zastaviť.
  • Ak chcete vybrať všetky videá na stránke, začiarknite políčko nad zoznamom výsledkov vyhľadávania.
  • Ak ste vyhľadávali podľa identifikátora videa alebo webovej adresy videa, hromadné zastavenie šírenia je k dispozícii pre maximálne 100 videí. Dole na stránke skontrolujte, či je možnosť Počet riadkov na stranu nastavená na 100.
  • Ak potrebujete odoslať hromadnú žiadosť o zastavenie šírenia videí z konkrétneho vyhľadávania kľúčových slov, môžete vybrať maximálne 50 výsledkov.
 2. Hore na stránke kliknite na ZASTAVIŤ ŠÍRENIE.
 3. Postupujte podľa krokov 3 až 5 vyššie.
 4. Kliknite na ODOSLAŤ.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false