Използване на инструмента за ръчно създаване на заявления

Тези функции са налице само за партньори, които използват „Мениджър на съдържанието“ на YouTube Studio. Свържете се с мениджъра си за партньори на YouTube, за да получите достъп.
Инструментът за ръчно създаване на заявления е функция, която е налице в „Мениджър на съдържанието“ на Studio. Инструментът предоставя начин за търсене на публични видеоклипове в YouTube със съдържание, върху което притежавате правата. След това можете да създадете заявление за съответстващото съдържание и да приложите правила.

Имайте предвид:

Намиране на видеоклипове, които съответстват на активите ви

Когато търсите видеоклипове, съответстващи на активите ви, ще се опитаме да намерим съответствие между думите ви за търсене и заглавията, описанията, маркерите и други метаданни за видеоклиповете.

За да търсите публични видеоклипове в YouTube, които съответстват на активите ви, чрез инструмента за ръчно създаване на заявления:

 1. Влезте в профила си в Мениджър на съдържанието.
 2. От менюто вляво изберете Ръчно заявяване на права .
 3. В лентата за филтриране въведете ключови думи, идентификатори на видеоклипове или изберете филтър.
  • Използвайте знака минус „-“, за да изключвате ключови думи от търсенето.
  • Можете също да търсите по @потребителско име или идентификатор на канал, за да намерите видеоклипове от конкретен потребител, извършил качването.
  • Можете да избирате от следните филтри:
   • списък на разрешените (независимо дали видеоклипът е в списъка ви, или не);
   • идентификатор на канала;
   • състояние на заявлението (независимо дали това е заявление от вас/други хора, или не);
   • с възможност за заявяване на права (независимо дали можете да заявявате права върху видеоклип, или не);
   • поток на живо (независимо дали видеоклипът е поток на живо, или не);
   • дата на публикуване;
   • прегледано (независимо дали заявлението е прегледано);
   • продължителност на видеоклипа (до 4 минути, от 4 до 20 минути или над 20 минути).
  • След като изберете филтъра, кликнете върху ПРИЛАГАНЕ, за да филтрирате резултатите от търсенето.

 4. Кликнете върху Сортиране по горе вдясно, за да сортирате резултатите въз основа на Уместност, Дата на публикуване или Общ брой показвания.
  Забележка: Можете да кликнете върху числото за брой до Редове на страница в долната част на страницата, за да го промените от 30 (по подразбиране) на 10, 50 или 100.
 5. За видеоклипове с активни заявления, същите се показват вдясно. Можете да кликнете върху ред, за да го разгънете и да получите повече информация.
  • Кликнете върху бутона за пускане във видеоплейъра, за да прегледате видеоклипа.
   • Забележка: Трябва да гледате видеоклипа, за да потвърдите дали включва съдържание, което притежавате.
  • Кликнете върху ПРЕГЛЕД НА ВИДЕОКЛИП СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРАВА, за да прегледате видеоклипа и да получите повече подробности относно заявените права.
  • Вдясно до „Показване на още:“ кликнете върху От канал, за да намерите други видеоклипове от този канал, или върху Сродни видеоклипове, за да намерите подобни видеоклипове въз основа на заглавието на видеоклипа.
Съвет: За да преглеждате видеоклипове по-бързо, използвайте клавишни комбинации.
Заявяване на права върху видеоклип, който включва ваше съдържание
Забележка: Част от съдържанието, за което YouTube притежава лиценз, не отговаря на условията за заявяване на права от трети страни. В тези случаи в „Мениджър на съдържанието“ на Studio ще получите съобщение, че видеоклипът, за който се опитвате ръчно да заявите права, не отговаря на условията. Все още можете да изпратите заявка за премахване поради нарушаване на авторски права за това съдържание.

За да заявите права върху видеоклип чрез инструмента за ръчно създаване на заявления:

 1. На страницата Ръчно заявяване на права кликнете върху реда на видеоклипа, за да го разгънете и да получите повече информация за него.
 2. Кликнете върху ИЗБОР НА АКТИВ. Ще се отвори изскачащ прозорец.
 3. От разделите в горната част изберете Избор на актив, за да заявите съществуващ актив.
 4. Изберете актив от списъка и след това ИЗБОР.
 5. Въведете съответните клейма за дата или час под Начален час и Краен час, които указват къде във видеоклипа се показва съдържанието.
  • Можете да използвате бутоните ЗАДАВАНЕ НА НАЧАЛЕН ЧАС иЗАДАВАНЕ НА КРАЕН ЧАС под видеоплейъра, за да попълните автоматично началния и крайния час.
  • Проверете дали сте избрали правилния сегмент, като кликнете върху бутона за пускане до Краен час.
  • Ако съдържанието ви се показва в повече от една част на видеоклипа, кликнете върху ДОБАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕГМЕНТ.
   • Ако искате да премахнете този сегмент, кликнете върху Изтриване на сегмента .
    Както при заявленията за установяване на съответствие, за да премахне заявлението, потребителят, извършил качването, може да премахне ръчно зададените клейма за дата и час чрез инструменти за редактиране на видеоклипове. Ето защо сегментите с клеймо за дата или час трябва точно да представят къде във видеоклипа се показва съдържанието ви.
 6. В полето Тип на заявлението посочете дали видеоклипът съответства на аудио- ,видео- или аудио-визуално съдържание на актива ви.
 7. Кликнете върху Правила и посочете дали основната опция Правила за съответствие за избрания актив е приложима към видеоклипа или изберете друго правило от списъка с правила.
 8. Кликнете върху ЗАЯВЯВАНЕ. Друга възможност е да кликнете върху ОЗНАЧАВАНЕ КАТО ПРЕГЛЕДАНО, за да завършите заявлението по-късно.
Създаване на актив

За да създадете актив, докато ръчно заявявате права върху видеоклип:

 1. На страницата Ръчно заявяване на права  кликнете върху реда на видеоклипа, за да го разгънете.
 2. Кликнете върху ИЗБОР НА АКТИВ. Ще се отвори изскачащ прозорец.
 3. От разделите в горната част изберете Създаване на актив.
 4. Кликнете върху СЪЗДАВАНЕ.
 5. Изберете Тип на актива  и попълнете метаданните на актива. Научете повече за типовете активи.
 6. Изберете Собственост. Научете повече за собствеността върху актив.
 7. (Незадължително) В полето Етикети на актива приложете съществуващи етикети на актива или създайте нови. Научете повече за етикетите на актива.
 8. Кликнете върху СЪЗДАВАНЕ.
 9. Преминете към стъпки 5 – 8 в посочената по-горе секция Заявяване на права върху видеоклип, който включва ваше съдържание.
  • Забележка: Новите активи няма да бъдат създадени изцяло, докато не преминете през стъпки 5 – 8 по-горе и не кликнете върху ЗАЯВЯВАНЕ.
Научете повече за създаването на актив.
Изпращане на заявки за премахване поради нарушаване на авторски права
Част от съдържанието, за което YouTube притежава лиценз, не отговаря на условията за заявяване на права от трети страни. В тези случаи в „Мениджър на съдържанието“ на Studio ще получите съобщение, че видеоклипът, за който се опитвате ръчно да заявите права, не отговаря на условията. Все още можете да изпратите заявка за премахване поради нарушаване на авторски права за това съдържание чрез инструмента за ръчно създаване на заявления.

Изпращане на заявка за премахване

За да изпратите заявка за премахване за един видеоклип:

 1. На страницата Ръчно заявяване на права кликнете върху реда на видеоклипа, за да го разгънете.
 2. Кликнете върху раздела Сваляне в горната част на реда.
 3. Кликнете върху ИЗБОР НА АКТИВ.
 4. Чрез разделите в горната част можете да изберете Избор на актив , за да изберете съществуващ актив, или Създаване на актив , за да създадете нов. Научете как да създавате активи.
 5. Ако избирате съществуващ актив, кликнете върху ИЗБОР. Ако създавате нов актив, кликнете върху СЪЗДАВАНЕ.
 6. В полето Подпис въведете собственото и фамилното си име (а не име на компания).
 7. Под Потвърждаване прочетете изявлението, след което поставете отметка в квадратчето, за да потвърдите изявлението.
 8. Кликнете върху СВАЛЯНЕ.

Изпращане на няколко заявки за премахване

Може да имате възможност групово да изпращате заявки за премахване поради нарушаване на авторски права. За да заявите премахването на повече от един видеоклип, свързан с един актив:

 1. На страницата Ръчно заявяване на права  поставете отметка в квадратчетата до видеоклиповете, за които искате да изпратите заявка за премахване.
  • Можете да изберете най-много 100 видеоклипа едновременно. За целта в долната част на страницата проверете дали Редове на страница е зададена на 100, след което поставете отметка в квадратчето над резултатите от търсенето.
 2. В горната част на страницата кликнете върху СВАЛЯНЕ.
 3. Кликнете върху ИЗБОР НА АКТИВ.
 4. Чрез разделите в горната част можете да изберете Избор на актив , за да изберете съществуващ актив, или Създаване на актив , за да създадете нов. Научете как да създавате активи.
 5. Ако избирате съществуващ актив, кликнете върху ИЗБОР. Ако създавате нов актив, кликнете върху СЪЗДАВАНЕ.
 6. В полето Подпис въведете собственото и фамилното си име (а не име на компания).
 7. Под Потвърждаване прочетете изявлението, след което поставете отметка в квадратчето, за да потвърдите изявлението.
 8. Кликнете върху ИЗПРАЩАНЕ.
Оттегляне или анулиране на заявки за премахване поради нарушаване на авторски права

Ако дадена заявка за премахване е разрешена и е довела до премахване на съдържание, тя може да бъде оттеглена. Ако заявката за премахване все още не е решена (например отложено сваляне и сваляне в процес на проверка), тя може да бъде анулирана.

За да оттеглите или анулирате заявка за премахване поради нарушаване на авторски права, която е изпратена чрез инструмента за ръчно създаване на заявления:

 1. Влезте в профила си в Мениджър на съдържанието на Studio.
 2. От менюто вляво изберете Видеоклипове със заявление за права .
 3. Намерете видеоклипа от първоначалната си заявка за премахване.
  • За да намерите видеоклипа по-бързо, кликнете върху лентата за филтриране  и след това Състояние на заявлението и след това Сваляне, Отложено сваляне или Сваляне в процес на проверка.
 4. Кликнете върху заглавието на видеоклипа.
 5. В секцията Заявления за видеоклипа до Сваляне, Отложено сваляне или Сваляне в процес на проверка  кликнете върху ПОДРОБНОСТИ.
 6. За сваляния, които все още не са разрешени (отложено сваляне и сваляне в процес на проверка), кликнете върху АНУЛИРАНЕ НА 1 СВАЛЯНЕ. За разрешени заявки за сваляне кликнете върху ОТТЕГЛЯНЕ НА 1 СВАЛЯНЕ.

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню