Spoznajte svoje publikum

Ak chcete zistiť, kto pozerá vaše videá, použite kartu Publikum v analytike na YouTube. Môžete pomocou nej zistiť, kde sa nachádza väčšina vašich divákov, akými jazykmi hovoria, do akej vekovej skupiny patria a ktoré pohlavia pozerajú najčastejšie. Tieto údaje sú založené na divákoch, ktorí sú aj nie sú prihlásení na odber, zo všetkých zariadení na YouTube.

Na karte Publikum sa predvolene zobrazujú jedineční diváci, priemerný počet zhliadnutí na diváka a odberatelia. Kombinácia týchto metrík vám poskytuje predstavu o veľkosti vášho publika, ako aj o úrovni ich interakcie.

Poznámka: Niektoré údaje, ako je napríklad geografická oblasť, zdroje návštevnosti alebo pohlavie, môžu byť v analytike na YouTube obmedzené.

Zobrazenie prehľadov publika

Svoje publikum môžete zobraziť pre celý kanál alebo najskôr vyberte konkrétne video.

  1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
  2. V ponuke vľavo vyberte možnosť Analytika.
  3. V hornej ponuke vyberte Publikum.

Najlepšie krajiny

Prehľad Najlepšie krajiny uvádza, ktoré krajiny majú najdlhšiu celkovú dobu pozerania vášho kanála alebo konkrétneho vybraného videa. Vďaka nemu môžete zistiť, v ktorých častiach sveta je o váš obsah najväčší záujem.

Najčastejšie jazyky titulkov

Prehľad Najčastejšie jazyky titulkov vám umožňuje zistiť, koľko vašich divákov pozerá vaše videá v iných jazykoch. Skôr než kliknete na prehľad, uvidíte, aké percento celkovej doby pozerania pochádza z jednotlivých jazykov titulkov.

Môže sa zobrazovať aj text No subtitle/CC (Bez titulkov). Táto možnosť predstavuje používateľov, ktorí nepoužívajú bežné ani skryté titulky. Môžu to byť diváci, ktorí hovoria pôvodným jazykom videa, alebo diváci, ktorí nemajú dostupné titulky vo svojom jazyku.

Pohlavie

Prehľad Pohlavie uvádza rozdelenie publika podľa pohlavia.

Vek

Prehľad Vek uvádza, ktoré vekové skupiny najviac prispievajú k celkovej dobe pozerania vašich videí.

Kedy sú vaši diváci na YouTube

Tento prehľad ukazuje, kedy sú vaši diváci online na YouTube za posledných 28 dní. Môže vám pomôcť budovať vašu komunitu a zistiť, kedy máte naplánovať premiéru alebo ďalší priamy prenos.

Iné videá, ktoré si vaše publikum pozrelo

Z tohto prehľadu zistíte, aké ďalšie videá vaši diváci pozerali mimo vášho kanála za posledných sedem dní. Môžete ho použiť pri vyhľadávaní tém na nové videá, nápadov na názvy a miniatúry, ako aj možností na spoluprácu.

Časté otázky

Prečo sa mi nezobrazujú žiadne údaje?

Demografické údaje, ako sú napríklad údaje o veku a pohlaví, môžu byť v analytike na YouTube obmedzené. Ak napríklad nie je k dispozícii dostatok údajov na zobrazenie, pri prezeraní metriky demografických údajov jedného videa alebo krajiny môžete uvidieť správu.

Demografické údaje súkromných alebo nezaradených videí sa nezobrazia bez ohľadu na návštevnosť vášho kanála. Prečítajte si viac o obmedzených údajoch v analytike na YouTube.

Ľudia, ktorí pozerajú moje video, nepredstavujú moje cieľové publikum. Ako to môžem zmeniť?

Porovnajte publiká rôznych videí a zistite, aké typy obsahu sú atraktívne pre rôznych divákov. Môžete experimentovať s niečím novým a zistiť, či diváci vo vašom cieľovom publiku začnú videá pozerať viac.

Viac o vyhodnotení publika si môžete prečítať v Akadémii pre autorov.

Dôležité metriky 

Priemerné percento zhliadnutia videa Priemerné percento dĺžky videa, ktoré si publikum pozrie na jedno prehratie.
Priemerná doba pozerania Odhad priemerného času pozerania pri jednom prehratí pre vybraté video a obdobie.
Priemerný počet zhliadnutí na jedného diváka Koľkokrát v priemere pozeral divák toto konkrétne video v tomto období.
Odberatelia Počet divákov, ktorí sa prihlásili na odber vášho kanála.
Jedineční diváci Odhadovaný počet ľudí, ktorí si pozreli váš obsah vo vybratom období.
Zhliadnutia Počet legitímnych zhliadnutí pre vaše kanály alebo videá.
Celková doba pozerania (minúty) Ako dlho divák pozeral video. Vďaka tomu môžete zistiť, aký obsah diváci skutočne pozerajú (na rozdiel od videí, na ktoré kliknú a následne ich opustia).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?